მიეცით ბავშვებს უფლება, თვითონვე შექმნან თავიანთი გაკვეთილები

შონ დურამი და პიტერ გრეი, ორი წამყვანი ამერიკელი ფსიქოლოგი, რომლებიც ბავშვების თამაშის საკითხებს იკვლევენ, გვთავაზობენ ბავშვების გათავისუფლებას ზრდასრულთა მიერ შექმნილი

მეტის წაკითხვა

მხატვრული ტექსტები ერთმანეთის ახსნისა და კონტექსტების გაგების სამსახურში

ალექსანდრე ყაზბეგის „ხევისბერი გოჩას“ ფინალის უკეთ გააზრებისათვის   ქართული ლიტერატურის სწავლებისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია კონტექსტის გაგება, არა მხოლოდ ისტორიული სურათის

მეტის წაკითხვა

რატომ უნდა ვიცოდეთ ფიზიკა

(პირველი ნაწილი) ადამიანს მთელი სიცოცხლის განმავლობაში უხდება ბუნებრივ მოვლენებზე დაკვირვება, მათი მახასიათებელი სიდიდეების გაზომვა, შესწავლა და გაანალიზება. ადამიანს უნდა შეეძლოს

მეტის წაკითხვა