შეკითხვები – სწავლების და საუბრის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი

შეკითხვები, მათი სწორად ფორმულირება, შერჩევა და გამოყენება სასწავლო პროცესის ეფექტიანად წარმართვის მნიშვნელოვანი წინაპირობა იყო ყოველთვის. თუმცა, შეკითხვების როლი და მნიშვნელობა

მეტის წაკითხვა

მოსწავლის შეფასება სოლო ტაქსონომიის რუბრიკით – ერთი პრაქტიკული მაგალითი

სწავლა-სწავლების პროცესში მნიშვნელოვანია ეფექტური უკუკავშირის როლი, რადგან ხელს უწყობს მოსწავლის მეტაკოგნიტური უნარ-ჩვევების განვითარებას, საკუთარი თავის შეფასებასა და სასწავლო მიზნის მიღწევას.

მეტის წაკითხვა

სალომე ბენიძის „ქალაქი წყალზე“ – ქალებისთვის ნაჩუქარი სარკე

სალომე ბენიძის „ქალაქი წყალზე“ – ქალებისთვის ნაჩუქარი სარკე ქალებს ხშირად სჩუქნიან საჩუქრებს – უმეტესად იმიტომ, რომ ჰგონიათ, ასე მათი ჯერ

მეტის წაკითხვა