ჟურნალ “მასწავლებლის” ახალი ნომერი გამოიცა!

განათლებაში არსებულ გამოწვევებზე საუბრისას ხშირად ვიყენებთ სიტყვას “თანამედროვე”. თან იმაზეც გვეფიქრება, როგორ გაუძლებს დროს ეს თანამედროვე განათლება და გამოსადეგი იქნება

მეტის წაკითხვა

გზა შემოქმედებითი კომპლექსური დავალებისკენ -ევრისტიკული სწავლების მოდელირება დიალოგური ფორმით

საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში აქტიურად ინერგება კომპლექსური, შემოქმედებითი ხასიათის დავალებების შესრულება, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა საგაკვეთილო პროცესში ტრადიციული პედაგოგიკური მეთოდებისა და

მეტის წაკითხვა

საზოგადოებრივი საქმიანობით სწავლება

სამოქალაქო განათლება ნიშნავს მოსწავლეთა (ა) პოლიტიკურ წიგნიერებას, (ბ) კრიტიკულ აზროვნებას და განსაზღვრული დამოკიდებულებებისა და ღირებულებების განვითარებას, (გ) აქტიურ მონაწილეობას. მოქალაქეობრივი

მეტის წაკითხვა