დისტანციური სწავლების გამოწვევები გაკვეთილზე და როგორ გავართვათ მათ თავი

უკვე ორი თვეა, რაც საგანმანათლებლო პროცესებმა სახლის კედლებში გადაინაცვლა. ქართულ სკოლას დისტანციურ ფორმატში მუშაობის გამოცდილება არ ჰქონია. აქედან გამომდინარე, სასწავლო

მეტის წაკითხვა

Microsoft Teams სასწავლო პროცესში

კომპანია Microsoft შეიქმნა 1975 წლის 4 აპრილს ბილ გეიტსისა და პოლ ალენის მიერ. მის პროდუქციაში შედის ყველასათვის ცნობილი პროდუქტები, Windows,

მეტის წაკითხვა

კომპლექსური დავალების როლი დისტანციური სწავლებისას

„ახა­ლი სკო­ლის მო­დე­ლი“ გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში და­გეგ­მი­ლი რე­ფორ­მის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ნაწი­ლია. მი­სი მი­ზა­ნია პი­როვ­ნე­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო გა­რე­მოს შექ­მ­ნა, რო­მე­ლიც მოს­წავ­ლეს 21-ე სა­უ­კუ­ნის

მეტის წაკითხვა