პრესკონფერენცია როგორც ეფექტური სწავლების სტრატეგია

სწავლა-სწავლება აქტიური შემეცნებითი პროცესია და „მოსწავლე-მასწავლებლის“ მუდმივ თანამშრომლობაზეა დაფუძნებული. მოსწავლე აგებს ცოდნას მასწავლებლის მიერ გადაცემული ინფორმაციის საფუძველზე, მასწავლებელი კი თანამშრომლობს

მეტის წაკითხვა

სკოლა და კიბერუსაფრთხოება

არც კი ვიცი, საიდან დავიწყო, იმდენად ბუნდოვანი იყო ეს საკითხი ცოტა ხნის წინ. არავის ჰქონდა ეჭვი, რომ კიბერუსაფრთხოება ჩვენს ყოველდღიურ

მეტის წაკითხვა

სამოდელო-ინტეგრირებული გაკვეთილი მათემატიკა-ბიოლოგიაში

მასწავლებელი ყოველთვის უნდა ზრუნავდეს მოსწავლეებში სწავლა-სწავლების ხარისხის დონის ამაღლებაზე, ჯგუფური მუშაობის, ურთიერთთანამშრომლობის, ცოდნის ტრანსფერის უნარის ჩამოყალიბებაზე. მრავალ საკითხს სხვადასხვა საგანი

მეტის წაკითხვა

ცოდნის ტრანსფერი-ჩვენი ოთხფეხა ,,მეგობრები“

თითოეული გაკვეთილის ახსნის დროს უამრავ პარალელს ვავლებთ შესწავლილ თემასთან. მნიშვნელოვანია, მოსწავლემ უკვე შეძენილი ცოდნა ახალს დაუკავშიროს. ბუნებისმეტყველების გაკვეთილზე, როდესაც უნდა

მეტის წაკითხვა

როგორ ვასწავლი ნახევარგამტარული ხელსაწყოების გამოყენებას

აქტიური, ცოცხალი გაკვეთილი ქვეყნისთვის ყველაზე  აქტუალურ საჭირბოროტო თემებსა თუ პრობლემებს უნდა ეხებოდეს, რათა მოსწავლემ საგაკვეთილო სივრცეში მიღებული ცოდნით გააცნობიოროს სწავლის

მეტის წაკითხვა

ინტეგრირებული სამოდელო გაკვეთილი -,, ვაზი და მათემატიკა“ .

მსურს  სტატიაში  კოლეგებს  გავუზიარო  გამოცდილება ჩატარებული ინტეგრირებული სამოდელო გაკვეთილის შესახებ,  რომელიც თავისი შინაარსით და აქტივობებით ვთვლი, რომ   საინტერესოა. გაკვეთილი ჩავტარე  მე-6

მეტის წაკითხვა

შემაჯამებელი ტესტის ელექტრონული საშუალებები

ეროვნული სასწავლო გეგმა თითოეული საგნისათვის განსაზღვრავს სემესტრის განმავლობაში ჩასატარებელი შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალურ რაოდენობას. კერძოდ, შემაჯამებელი დავალება აფასებს ერთი სასწავლო

მეტის წაკითხვა

მსოფლიო კულტურისა და რელიგიის შემეცნება და კრიტიკული გააზრება

საგანმანათლებლო პროცესში ყოველ დროსა და სივრცეში მნიშვნელოვანია კულტურისა და რელიგიის ღირებულებები და მათი თანაარსებობის საკითხი. კულტურა და რელიგია ადამიანის ყოფის

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა ემოციური და სოციალური პრობლემების მართვის  სტრატეგიები

„სასწავლო გარემო არის სკოლაში და კლასში არსებული ყველა სასწავლო საშუალებისა და რესურსების ერთობლიობა, რომელიც ხელს შეუწყობს სწავლებისა და სწავლის პროცესის

მეტის წაკითხვა

პროექტ-გაკვეთილის მნიშვნელობა ბუნების გაკვეთილზე

პროექტზე დაფუძნებული სწავლა მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლა/სწავლების მოდელია. ეს მეთოდი მოსწავლეს შესაძლებლობას აძლევს, შეიძინოს ცოდნა და უნარ-ჩვევები სიღრმისეული დავალებების შესრულებისას, რომელიც

მეტის წაკითხვა