ერთი ინტეგრირებული გაკვეთილის ისტორია

როდესაც ინტეგრირებულ გაკვეთილზე დავიწყე ფიქრი, მინდოდა, უპირველეს ყოვლისა, ბავშვების ინტერესები გამეთვალისწინებინა და ვკითხე, რომელი საგანი უყვარდათ მეტად. უმეტესობამ, რა თქმა

მეტის წაკითხვა

როგორ ვახერხებ სსსმ მოსწავლის ჩართულობას  გაკვეთილზე

საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით ყველას აქვს განათლების მიღების უფლება (მუხლი #35), მაგრამ სამწუხაროდ დაბალია სსსმ მოსწავლის ჩართულობა საგაკვეთილო პროცესში, ვინაიდან დაბალია

მეტის წაკითხვა

 მედიაწიგნიერება  ისტორიის გაკვეთილზე

  ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებსა და ეროვნულ სასწავლო გეგმაში პრიორიტეტულ გამჭოლ კომპეტენციათა შორის მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა მედიაწიგნიერების კულტურის განვითარებას, რადგან რეალურ

მეტის წაკითხვა

დისკუსია- სწავლების ეფექტური მეთოდი

თანამედროვე მასწავლებლის ყურადღების ცენტრში არა მხოლოდ სწავლების შინაარსი, არამედ ის მეთოდები და ხერხებიცაა, რომელთა მეშვეობითაც მოსწავლეები უფრო ხალისიანად ითვისებენ შინაარსს.

მეტის წაკითხვა

კლასტერის მეთოდი,  მოსწავლის შემოქმედებითი თავისუფლებისთვის

რა არის კლასტერი?  ,,კლასტერი“ წარმოდგება ლათინური სიტყვისგან ,,cluster“, რაც ნიშნავს: ,,თავმოყრა-დაგროვება“, ,,კონა“, ,,თანავარსკვლავედი“. კლასტერი-  მასალის გრაფიკული ორგანიზების  ფორმაა და გვეხმარება 

მეტის წაკითხვა