ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, როგორც დემოკრატიული კულტურის კომპეტენცია

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნების შესრულებისა და სასწავლო პროცესის ეფექტურობისთვის მნიშვნელოვანია ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარ-ჩვევების როლი, მაგრამ ის მნიშვნელოვანია, როგორც

მეტის წაკითხვა

ქოუჩინგი საკლასო ოთახში

ქოუჩინგის, როგორც პიროვნული და პროფესიული განვითარების მეთოდის როლი განათლებაში არახალია და ამ მიდგომას ფართოდ იყენებენ განვითარებული ქვეყნების საგანმანათლებლო სისტემები. ქოუჩინგის

მეტის წაკითხვა

გუნდური მათემატიკური ჭიდილი

მათემატიკის შესწავლაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება  მოტივაციას და ხალისის ელემენტების შეტანას. მინდა გაგიზიაროთ ჩემი გამოცდილება გუნდური მათემატიკური ჭიდილის შესახებ, რომელსაც  წლებია

მეტის წაკითხვა

მასწავლებელი, ავტორიტეტისა და ავტორიტარიზმის ზღვარზე

სკოლას ზერელედ თუ შევაფასებთ, შეიძლება ისიც კი დავასკვნათ, რომ ის მოზარდი თაობისთვის  მიუღებელი, მეტიც – არაბუნებრივი წესებით მოქმედებს. მაგალითად, ამბობს,

მეტის წაკითხვა

კლასის საათი- დამრიგებლის მუშაობის ორიენტირი

მოსწავლის სრულფასოვან პიროვნებად აღზრდაში , მასში 21-ე საუკუნის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში მნიშვნელოვანი როლი აკისრია კლასის დამრიგებელს, რომლის საქმიანობა თანამშრომლობაზე,

მეტის წაკითხვა