ტიპური შეცდომები ოჯახურ აღზრდაში

 ის, რომ ოჯახის როლი და მნიშვნელობა ბავშვის აღზრდის პროცესში განუზომელია, დავას ნამდვილად არ უნდა იწვევდეს, ვინაიდან ტრადიციულად აღზრდის მთავარ ინსტიტუტს

მეტის წაკითხვა

ამირანიანი- სასწავლო პროექტის შექმნისთვის

უცნაურია, როგორ და რატომ ქრებიან ტექსტები თანამედროვე სახელმძღვანელოებიდან. ამას წინათ მოვიკითხე და აღმოვაჩინე, რომ „ამირანიანი”, ქართველთა ეპოსის ეს ერთ-ერთი გამორჩეულად

მეტის წაკითხვა

ადამიანის უფლებების სწავლება ბლუმის ტაქსონომიის გამოყენებით

სამოქალაქო განათლების, როგორც პროცესის საგანმანათლებლო მიზანი მოსწავლეების იმ ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით აღჭურვა და  ღირებულებათა იმ სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობაა, რომელიც  მათ

მეტის წაკითხვა

რა ასაკიდან უნდა იწყებდეს ბავშვი უცხო ენის შესწავლას

ვფიქრობ, შეუძლებელია მოიძებნოს მშობელი, რომელსაც არ სურდეს, რომ წარმატებული შვილი ჰყავდეს. და რადგანაც დღეს წარმატებულობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პირობას უცხო ენის

მეტის წაკითხვა

ინტერაქციული ლექციის გამოყენება გაკვეთილზე

ლექცია საგაკვეთილო საქმიანობის გავრცელებული ფორმაა. ის განსაკუთრებით ეფექტურად გამოიყენება დიდი მოცულობის ინფორმაციის მოკლე დროში გადასაცემად. სასკოლო ლექცია ძირითადად ერთ საგაკვეთილო

მეტის წაკითხვა

„ზაზუნას დღე“ მასწავლებლისათვის

ამას წინათ ერთმა ნაცნობმა მკითხა: „მაინც რა არის ყველაზე რთული მასწავლებლის პროფესიაში?” პასუხის გაცემა გამიჭირდა. ახლა კი ვფიქრობ, რომ უზარმაზარ

მეტის წაკითხვა

მართვა და ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი სკოლაში

თუ დავფიქრდებით იმაზე, რა არის მთავარი ბავშვზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო სივრცის შესაქმნელად და სწავლების სასურველი შედეგის მისაღწევად, პირველი, რაც აზრად მოგვივა,

მეტის წაკითხვა

პოეტი და ზღვა. აკაკი წერეთლის ერთი მეტაფორა

„…და მინიშნებანი ოდითგან ენაა ღმერთთა” ჰიოლდერლინი ენა ნიშანთა სისტემაა… და ამ ენით გამოთქმული ყოველი აზრიც ზოგისთვის უბრალოდ ტექსტია და ზოგისთვის

მეტის წაკითხვა

როგორ დავეხმაროთ ბავშვს, გახდეს ყურადღებიანი

პირველ რიგში, ყურადღების მრავალი განმარტებიდან ერთ–ერთს შემოგთავაზებთ: გონების რაღაცისადმი მიმართვის აქტი ან მდგომარეობა. ახლა კი, იმის შესახებ, როგორ დავეხმაროთ ბავშვებს

მეტის წაკითხვა

თეორიები სააზროვნო-შემეცნებითი პროცესების შესახებ

ვითვალისწინებთ მკითხველის ინტერესს და გთავაზობთ წერილს სააზროვნო-შემეცნებითი (კოგნიტური) პროცესების შესახებ არსებულ თეორიებზე შემეცნების პროცესს არაერთი მეცნიერი იკვლევდა და იკვლევს. თემა

მეტის წაკითხვა