მწერლები სკოლებში. (ნაწილი პირველი)

დიახ, ის ხალხი, ვინც წერს მოთხრობებსა და ლექსებს, მიდიან სკოლებში და ბავშვებს მწერლობის შესახებ უყვებიან… გადავწყვიტე, გესაუბროთ სკოლებში მოწვეულ მწერლებზე.

მეტის წაკითხვა

მეთოდოლოგიური მოთხოვნები მოსწავლეთა შეფასების ინსტრუმენტებისა და წესების მიმართ

  ეროვნული სასწავლო გეგმის შესავალ ნაწილში შეტანილი ზოგიერთი ცვლილება სასწავლო პროცესის დაგეგმვასა და წარმართვას ეხება და ძირითად მეთოდოლოგიურ ორიენტირებს განსაზღვრავს,

მეტის წაკითხვა

ტექსტის გააზრება და აკადემიური წერა

ჰუმანიტარული საგნების პროგრამები მოსწავლეებისაგან სხვადასხვა ტიპის წერილობითი დავალებების შესრულებას მოითხოვს. მოსწავლეთა კომუნიკაციური უნარების განვითარებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია ტექსტის შინაარსის დაწერა. ეს

მეტის წაკითხვა

სემიოტიკა, სინერგეტიკა და განათლება

„პეპლის ეფექტი“   „პეპელა, რომელიც ფრთებს აიქნევს აიოვაში, შეიძლება გამოიწვიოს ეფექტების ზვავი ინდონეზიაში, წვიმების სეზონზე…“   „ჩვენ ისე მივეჩვიეთ სტრუქტურებს,

მეტის წაკითხვა

ვიფიქროთ ერთად – ინკლუზია, შემეცნება და საგაკვეთილო რესურსლაბები

ინკლუზია, ანუ სასწავლო პროცესში ჩართულობა და თანამონაწილეობა მოსწავლის კოგნიტური ფუნქციების მომწიფება-განვითარების საწინდარია, რასაც, თავის მხრივ, შედეგად მოსწავლის აკადემიური ფუნქციების ჩამოყალიბება

მეტის წაკითხვა

კლასგარეშე ღონისძიება – დიოქსინების სასამართლო პროცესი

თანამედროვე გარემოს სავალალო ეკოლოგიური მდგომარეობა იმის აუცილებლობას ქმნის, რომ პედაგოგმა ქიმიის საგნის სწავლება მჭიდროდ დაუკავშიროს არსებულ რეალობას. ეკოლოგიური პრობლემებიდან გამომდინარე,

მეტის წაკითხვა

სწავლება და ტრანსფერი

თუ ჩვენს ამჟამინდელ სწავლაზე გავლენას ახდენს ჩვენი ადრინდელი ცოდნა, ან  წარსულში გადაჭრილი პრობლემა ახალი პრობლემის  გადაჭრაზე მოქმედებს,  შეიძლება  ითქვას,  რომ 

მეტის წაკითხვა

ეფექტიანი სწავლება –  როგორ შევმატოთ დავალებას ინტერესი

საუკეთესოდ მომზადებულ მასწავლებელსაც შეიძლება ჰყავდეს წარუმატებელი მოსწავლეები. მასწავლებელს  შეიძლება ჰქონდეს მთელ სკოლაში ყველაზე კარგი და დეტალური გაკვეთილის გეგმა, მაგრამ თუ

მეტის წაკითხვა

რა სჭირდებათ ბავშვებს სკოლამდელ პერიოდში ყველაზე მეტად? – თამაში!

აშშ-ში ბავშვები საზაფხულო არდადეგების შემდეგ სკოლებში დაბრუნდნენ, ეს კი ნიშნავს, რომ მცირეწლოვანი ამერიკელების მრავალმილიონიანი არმია გააგრძელებს მათემატიკის ამოცანების ამოხსნას, სიტყვების

მეტის წაკითხვა

რას ნიშნავს იყო კარგი მსმენელი

ერთხელ დედა-შვილის საინტერესო დიალოგის მოწმე გავხდი. პატარა ბიჭუნა გატაცებით უყვებოდა დედას სკოლაში იმ დღეს მიღებული შთაბეჭდილებების შესახებ. განსაკუთრებით მათემატიკის გაკვეთილით

მეტის წაკითხვა