იყო და არა იყო რა, ანუ სპეცმასწავლებლების სევდა

„შენ ყური უგდე ჩემს ლაპარაკსა, მე მართალს გეტყვი, ართუ არაკსა.“ /დავით გურამიშვილი/ არაკი 1.  დიდი ხანია, დედაქალაქში ერთ-ერთი უცხო ენის

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლის მიერ მოსწავლის შეფასება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში

თანამედროვე ეტაპზე ეფექტური და წარმატებული სწავლების მისაღწევად მნიშვნელოვანია სკოლაში არსებული პრობლემური საკითების  დასმა და კონკრეტული ნაბიჯების დასახვა პროფესიული საჭიროებების გათვალისწინებით.

მეტის წაკითხვა

სწრაფი კითხვა   

მეცნიერთა და პედაგოგთა ხანგრძლივმა დაკვირვებამ ცხადყო, რომ სწრაფი კითხვა ხშირად არა მხოლოდ ხელს უწყობს, არამედ განაპირობებს კიდეც  მოსწავლეთა წარმატებას. „ადამიანები

მეტის წაკითხვა

დამხმარე ლიტერატურა ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებისათვის

მასწავლებლები ხშირად გამოთქვამენ სურვილს, რომ მათ ჰქონდეთ  ინფორმაცია საკუთარი პროფესიული განვითარებისათვის საჭირო წიგნების შესახებ. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სისტემატურად

მეტის წაკითხვა

სწავლის სტრატეგიები და ტაქტიკა

სწავლის სტრატეგიები სწავლის ამოცანების შესასრულებლად საჭირო იდეებია, რომლებიც შეიძლება შევადაროთ ფართომასშტაბიან გეგმას, სწავლის ტაქტიკა კი სპეციფიკური ტექნიკაა, რომელიც გეგმის შედგენაში

მეტის წაკითხვა

როგორ ვითანამშრომლოთ მშობლებთან

განათლებისადმი თანამედროვე მიდგომები მშობელს მოიაზრებს საგანმანათლებლო პროცესის სუბიექტად და უფლებამოსილად, იყოს ინფორმირებული აღზრდის, სწავლა-სწავლების პრინციპების შესახებ, მონაწილეობა მიიღოს სასკოლო გადაწყვეტილებების

მეტის წაკითხვა

როგორ წავუკითხოთ ბავშვებს სწორად

მშობლების უმრავლესობა უკითხავს შვილებს წიგნებს. ჩვენ ვიცნობთ გამოკვლევებს ბავშვებისთვის კითხვის მარგებლობის შესახებ და ეს თითქოს აუცილებელ საქმიანობად გვექცა – მინიმუმად,

მეტის წაკითხვა

შეფასების რუბრიკების მნიშვნელობა სწავლა-სწავლების პროცესში და მათი ტიპები

რა არის შეფასების რუბრიკა და რა მიზნით ვიყენებთ მას სწავლა–სწავლების პროცესში? რუბრიკა შეფასების ეფექტური ინსტრუმენტია, რომელიც გამოიყენება როგორც მოსწავლეების ნამუშევრის,

მეტის წაკითხვა

სასკოლო დატვირთვა და ბავშვის ჯანმრთელობა

 ვფიქრობ, ძნელია მოიძებნოს მშობელი, რომელსაც შვილის ჯანმრთელობა უპირველეს საზრუნავად არა აქვს გადაქცეული. თუმცა ხშირ შემთხვევაში შვილის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ელემენტარული ბიოლოგიური

მეტის წაკითხვა

გამოცდილებით სწავლა

წიგნში, რომელიც პირველ მსოფლიო ომს ეძღვნება, ავტორი ა.დ.პ. ტეილორი, სისხლიან ბრძოლას აღწერს. მოკავშირეებს გააფთრებული იერიში მიჰქონდათ გერმანელების კარგად გამაგრებულ პოზიციებზე.

მეტის წაკითხვა