პოეზიის სემიოტიკა

პოეზია სულის ხარისხია, ხოლო პოეტი – მედიუმი, რომელიც გრძნობათა სამყაროს რიტმებს საგანთა ენაზე თარგმნის და ღვთაებრივი ჰანგებით ელაპარაკება ადამიანს. ზემოქმედება

მეტის წაკითხვა

კოპერნიკის სამეცნიერო ცენტრი

ინტერაქტიული სამეცნიერო-სადემონსტრაციო ცენტრები გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან მრავალ ქვეყანაში შეიქმნა. ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდება ზომით, ექსპონატებისა და დამთვალიერებელთა რაოდენობით, თუმცა მიზანი

მეტის წაკითხვა

უზნაძის თეორია და პედაგოგიკა

უზნაძის თეორია და პედაგოგიკა უზნაძის პედაგოგიური კონცეფცია 1910-1916 წლებში ჩამოყალიბდა. ეს იყო ერთიან მეთოდოლოგიურ საფუძველზე აგებული შეხედულებათა სისტემა, რომელიც მოიცავდა

მეტის წაკითხვა

ლალი ზაქარაძე – მერაბ მამარდაშვილი: ევროპული იდენტობის აღქმა – გზა თვითგამორკვევისკენ

სამეცნიერო ჟურნალი “სემიოტიკა”  – 2011 წელი ვრცლად

მეტის წაკითხვა

მეთოდოლოგიური სწავლება მოსწავლეებს სკოლასთან მჭიდროდ აკავშირებს

გევინი ნიჭიერი და მეგობრული ახალგაზრდაა ნევარკიდან (ნიუ-ჯერსის შტატი). მან ხუთი წლის წინ მიატოვა სკოლა. ცოტა ხნის წინ გევინმა GED პროგრამაში

მეტის წაკითხვა

ცვლილება როგორც სკოლის განვითარების აუცილებელი პირობა

ცვლილება სხვადასხვა ადამიანში სხვადასხვაგვარ ემოციას იწვევს: ერთნი გამუდმებით სიახლეების ძიებაში არიან, მეორენი ცვლილებებს შიშითა და უნდობლობით ხვდებიან. მიუხედავად ამისა, ერთი

მეტის წაკითხვა

ღვინის განათლება თანამედროვე საქართველოში

ღვინო რომ უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი ქართული პროდუქტია, ამის შესახებ, მგონი, არავინ დავობს, თუმცა ღვინის განათლების კუთხით საქართველოში ჯერ კიდევ ბევრი

მეტის წაკითხვა

იაპონიის განათლების სისტემა

ღირებულებათა იერარქიაში განათლებას იაპონელებისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია. სწორედ განათლების მაღალი დონის დამსახურებაა, ამომავალი მზის ქვეყანამ ძალზე მოკლე ხანში რომ

მეტის წაკითხვა

პროფესიული განვითარება: სკოლის ხელმძღვანელი

როდესაც სკოლის ხელმძღვანელს სურს, გახდეს ეფექტიანი ლიდერი, მისი მდგომარეობა შეიძლება იყოს მხოლოდ ორგვარი: ის ან უკვე ორგანიზაციის ხელმძღვანელია, მაგრამ ხედავს,

მეტის წაკითხვა

სასწავლო პროცესის შეფასება მოსწავლის მიერ

სასწავლო პროცესის შეფასება სწავლების მონიტორინგის და ხარისხის კონტროლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმია. განათლების სისტემაში მონიტორინგის და შეფასების სხვადასხვა მიდგომა და მეთოდი

მეტის წაკითხვა