უკუკავშირი საკლასო ოთახში

გაკვეთილზე თავს იყრის მეტად განსხვავებული, ხშირად წინააღმდეგობრივი მოლოდინები, მისწრაფებები და მოთხოვნები. საგაკვეთილო სიტუაციაზე გავლენას მრავალი ფაქტორი ახდენს და მათი ურთიერთდამოკიდებულება

მეტის წაკითხვა

ინკლუზიური სწავლება და ჩვენი შვილები

-ეპილეფსიის სინდრომი აქვს, ცოდოა ჩვენი შვილების გვერდით, ხომ სჯობს,სპეციალურ დაწესებულებაში ატარონ?!- მითხრა ამას წინათ ერთ-ერთმა მშობელმა. ჩემი მწირი სამედიცინო ცოდნის

მეტის წაკითხვა

არგუმენტაცია და სასწავლო პროცესი

ნებისმიერი პრობლემის გადასაჭრელად, ამა თუ იმ საკითხზე მსჯელობისას, საჭიროა სწორი,  მიზანმიმართული ლოგიკური მსჯელობა.  ლოგიკური აზროვნება კი იმ საშუალებებისა და მეთოდების

მეტის წაკითხვა

საკუთარი თავის მართვა

პიტერ დრუკერს მენეჯმენტის მამად მოიხსენიებენ. გასული საუკუნის 40-იანი წლებიდან მოყოლებული მრავალი მსხვილი კონცერნი „დრუკერის პრინციპებით” ხელმძღვანელობს. დრუკერს ეკონომიკური პროგრესისა და

მეტის წაკითხვა

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია

წინა სტატიაში http://mascavlebeli.ge/index.php?action=page&p_id=19&id=147 ვისაუბრეთ ციფრულ ჰუმანიტარიაზე და ვახსენეთ ინფორმაციის ვიზუალიზაცია როგორც მისი ერთ-ერთი ძირითადი მიმდინარეობა. იქ, სადაც დღეს მონაცემების ვიზუალიზაციას შეისწავლიან

მეტის წაკითხვა

უკუკავშირი როგორც მეთოდი(მეორე ნაწილი)

უკუკავშირის დროს კომუნიკაცია გაგებულია როგორც ცირკულარული პროცესი, რომელიც ერთდროულად მრავალ სიბრტყეზე (ვერბალურზე, არავერბალურზე და ა.შ.) მიმდინარეობს. როგორც ვიცით, კომუნიკაციის პროცესი

მეტის წაკითხვა

შეკითხვის დასმა და პასუხზე ეფექტური რეაგირება დისკუსიისას

დისკუსიის წარმატება რამდენიმე ფაქტორზეა დამოკიდებული. ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორია შეკითხვა. შეკითხვით დიალოგში შევდივართ აუდიტორიასთან. დიალოგის რეჟიმში არ არსებობს კითხვების ავტორისა და

მეტის წაკითხვა

ოლგა დაუტოვა, ნატალია ლაპინინა -მორალური შეგნების ჩამოყალიბება_ განათლების ფილოსოფიის პრობლემა

სოციალური ყოფისა და კულტურის გარდაქმნის გლობალური პროცესები განსაზღვრავს განათლებისადმი მიდგომების სერიოზულ ტრანსფორმაციას, თანამედროვე სკოლის ახალი მოდელების ფორმირებას. 21-ე საუკუნის სკოლამ

მეტის წაკითხვა

სააზროვნო პროცესების ხარისხი, მისი ინდივიდუალური თავისებურებები და სასკოლო პრაქტიკა

ტერმინით „აზროვნება” აღინიშნება  ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტური და უაღრესად მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური შესაძლებლობა. იგი უმნიშვენლოვანესია   იმდენად, რამდენადაც გონება ადამიანის თანდაყოლილი დამახასიათებელი

მეტის წაკითხვა

როგორ ვისწავლოთ შეცდომებზე

ადამიანთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ცხოვრებაში ერთ-ერთი მთავარი სირთულე შეცდომის დაშვება და შემდეგ მისი გამოსწორებაა. საზოგადოდ, გვძულს შეცდომა, დასჯა ან დაბალი

მეტის წაკითხვა