ტესტური დავალების ტიპები და პედაგოგიური ტესტის შექმნის მნიშვნელოვანი პროცედურები

მანანა ბოჭორიშვილი ტესტი შეფასების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია. მისი მეშვეობით შეგვიძლია გავიგოთ, რა და როგორ ისწავლეს მოსწავლეებმა, რა უნარ-ჩვევები განუვითარდათ მათ.

მეტის წაკითხვა

განათლების ფილოსოფია და პედაგოგიური პროცესის მართვის პრობლემა თანამედროვე სკოლაში

მარინა ზაბორსკაია ცხოვრების ყველა სფეროში ამჟამად მიმდინარე სიღრმისეული ცვლილებები სასკოლო განათლების საფუძვლებსაც ეხება. საკამათო არ არის, რომ საგანმანათლებლო კონცეფციებში არსებული

მეტის წაკითხვა

სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ევროპული გამოცდილება

მარიკა სიხარულიძე სკოლის გამოსაშვები გამოცდები, რომელთა შედეგებზე დამოკიდებულია უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხვაც, ჩვენი მკითხველისთვის აქტუალური თემაა. საგანმანათლებლო სფეროს წარმომადგენლებისთვის სიახლე არ

მეტის წაკითხვა

ქეისებით სწავლება

მანანა ბოჭორიშვილი ქეისებით სწავლების ძირითადი დანიშნულებაა, ასწავლოს მოსწავლეებს ისეთი რთული არასტრუქტურული პრობლემების გადაჭრა, რომელთა ანალიზური ხერხით ამოხსნა შეუძლებელია. მეთოდის უპირატესობად

მეტის წაკითხვა

განმავითარებელი შეფასების გავლენა უმცროსი სასკოლო ასაკის მოსწავლეთა მე-კონცეფციასა და თვითშეფასებაზე

მოგეხსენებათ, დაწყებით კლასებში მოსწავლეთა შეფასება განმავითარებელია; მხოლოდ მეხუთე კლასიდან შემოდის განმსაზღვრელი შეფასება. განმავითარებელი შეფასების მიზანი მხოლოდ მოსწავლის განვითარების ხელშეწყობა როდია;

მეტის წაკითხვა

სწავლების ინტერაქტიული მეთოდები – შემთხვევის ანალიზი

სოფიკო ლობჟანიძე მეთოდის ისტორიული განვითარება  შემთხვევის ანალიზი როლურ და სიმულაციურ თამაშებთან ერთად მიეკუთვნება სწავლების იმ ინტერაქტიულ მეთოდთა რიცხვს, რომლებიც მოსწავლეებს

მეტის წაკითხვა

კითხვები დავიდ პერკინსის განათლების თეორიაზე

მანანა ბოჭორიშვილი ამერიკელი მეცნიერს, განათლების სპეციალისტს და კოგნიტური მეცნიერების წარმომადგენელს დევიდ პერკინსს 1970 წელს სადოქტორო ხარისხი მიენიჭა მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში.

მეტის წაკითხვა

თანამშრომლობითი სწავლების მეთოდები. ინტერვიუ სამი ნაბიჯი

თანამშრომლობითი სწავლების საშუალებით მოსწავლეები არა მარტო ცოდნას ეუფლებიან, არამედ უვითარდებათ სოციალიზაციისა და კომუნიკაციის უნარებიც, რადგან სწორედ სწავლების ეს ფორმა მოითხოვს

მეტის წაკითხვა