პროექტზე დაფუძნებული სწავლებადა მისი პერსპექტივები

ქეთო ნინიძე პროექტები, რომლებიც ჩვენს სასკოლო პრაქტიკაში ინერგება, აკადემიური ბადის შემადგენელი ნაწილი, ან ექსტრა-კურიკულური კომპონენტი შეიძლება იყოს. პირველ მათგანს, როგორც

მეტის წაკითხვა

საკლასო ოთახში, მოსწავლის პირისპირ

ირაკლი კაკაბაძე რამდენიმე შეთავაზება მასწავლებელს მოსწავლის მოტივაციის ამაღლებისთვის დღეს თითქმის ყველა პედაგოგი თანამედროვე სკოლის ერთ-ერთ უპირველეს პრობლემად სწავლის მიმართ მოსწავლეთა

მეტის წაკითხვა

ინტერვიუ, როგორც სასწავლო მეთოდი

არაერთ ახალ სახელმძღვანელოში შეხვდებით დავალებებს, რომლებიც ინფორმაციის შეგროვების სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებას ითხოვს. რა თქმა უნდა, ჩვენი საგანი გეოგრაფიაც არ გამოირჩევა

მეტის წაკითხვა

როგორ შევქმნათ კონსპექტი ?

 ლევან ახვლედიანი კონსპექტი (ლათ.) – მოკლედ გადმოცემული რისამე შინაარსი. კონსპექტირება წარმოადგენს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს უნარს, რომელზეც გარკვეულწილად არის დამოკიდებული მოსწავლეთა სასწავლო

მეტის წაკითხვა