სოფიკო ლობჟანიძე – კოლეგებთან თანამშრომლობა – წარმატების ერთ-ერთი წინაპირობა

მასწავლებლის პროფესიული კომპეტენცია იმით განისაზღვრება, რამდენად შეესაბამება მისი ცოდნა, უნარ-ჩვევები და განწყობა-დამოკიდებულებები მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტს, ხოლო ქმედება – პროფესიული ეთიკის

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლის გავლენა მოსწავლეთა თვითშეფასებაზე

ცვლილება, რომელიც ჩვენს განათლებაში შემოდის, სიმძიმის ცენტრის გადაადგილებას ნიშნავს. ეს ცვლილება, რევოლუცია, კოპერნიკისას ჰგავს, როდესაც ასტრონომიულმა ცენტრმა დედამიწიდან მზეზე გადაინაცვლა.

მეტის წაკითხვა

თეო ნეფარიძე – კლასის მართვის სტრატეგია

კლასის მართვის ცნება განათლების, სწავლისა და სწავლების ფსიქოლოგიაში ორგვარი _ ვიწრო და ფართო _ გაგებით განიხილება. კლასის მართვის ვიწრო გაგება

მეტის წაკითხვა

ნინო ლაბარტყავა – ბავშვთა აგრესია და მისი მიზეზები

ყოველდღიურ მეტყველებაში სიტყვა აგრესიით აღვნიშნავთ ქცევათა ფართო სპექტრს, ცინიკური კომენტარებიდან დაწყებული, ძალადობით დამთავრებული, ფსიქოლოგები კი ამ ცნებაში ისეთ ქცევას მოაიზრებენ,

მეტის წაკითხვა

საით წავიდეთ ექსკურსიაზე – ქვემო ქართლი

რუსთავი ქვემო ქართლში მოგზაურობა სასურველია რუსთავიდან დაიწყოთ, რადგან იგი არის რეგიონის თვითმმართველი ქალაქი. მართალია, რუსთავი, როგორც ქალაქი 1948 წელს დაარსდა,

მეტის წაკითხვა

კლასში მორცხვი ბავშვია

გამოცდილი მასწავლებელი კლასში შემოსვლისთანავე ადვილად ამჩნევს რომელი მოსწავლეა უფრო მოძრავი, ენერგიული და კომუნიკაბელური და რომელი _ მორიდებული, მოკრძალებული, საკუთარ შესაძლებლობებში

მეტის წაკითხვა

ნათია ნაფეტვარიძე – სასწავლო-სოციალური ქსელი

გადმოცემის თანახმად, დამწერლობა ეგვიპტელთა ღმერთს _ ტოტს შეუქმნია და ფარაონისთვის უთქვამს: ამით კაცთა მოდგმას დავამახსოვრებ იმას, რაც შეიძლება დაავიწყდესო. ფარაონი

მეტის წაკითხვა

ნინო გორდეზიანი – მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესი

მოსწავლეებში მოტივაციის ამაღლების საუკეთესო საშუალება სწავლების ეფექტური სტრატეგიებია. სტატიაში განვიხილავთ სწავლების კონსტრუქტივისტული მეთოდოლოგიის ძირითად პრინციპებს და მის შემადგენელ ნაწილებს, გავეცნობით

მეტის წაკითხვა

„საგანმანათლებლო პროექტი, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში წიგნიერების უნარების განვითარებას

თბილისის 172–ე საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის ნესტან კუბლაშვილის პროექტი : „მწერლობანა” გამარჯვებული პროექტი

მეტის წაკითხვა

ჟანა კვაჭაძე – ინკლუზიური განათლება

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეების განათლებას და ზოგადსაგანმანათლებლო სივრცეში მათ ინტეგრაციას საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორია აქვს.   სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე

მეტის წაკითხვა