სწავლების მეთოდები და სწავლის სტრატეგიები

ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში იან ამოს კომენიუსი (კომენსკი) დიდაქტიკის პირველ და უკანასკნელ მიზნად მიიჩნევდა, ეპოვა და მასწავლებლამდე მიეტანა სწავლების ისეთი

მეტის წაკითხვა

კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი

ზოგს ჰგონია, რომ ნამდვილი პატრიოტიზმი ეწინააღმდეგება კოსმოპოლიტიზმს, მაგრამ ეს შეცდომაა. ყოველი ნამდვილი პატრიოტი კოსმოპოლიტია ისე, როგორც ყოველი გონიერი კოსმოპოლიტი (და

მეტის წაკითხვა

ქეთევან ოსიაშვილი – სასკოლო შფოთიანობა და მისი გავლენა ბავშვის პიროვნების ფორმირებაზე

სასკოლო შფოთიანობა და მისი გავლენა ბავშვის პიროვნების ფორმირებაზე ემოციური მდგრადობადა სტაბილურობა ნებისმიერი საქმის წარმატებით განხორციელების უმნიშვნელოვანესწინაპირობას წარმოადგენს. ემოციურ წონასწორობასა და

მეტის წაკითხვა

როგორი მასწავლებელი ვარ?

შემოხაზეთ თქვენს მოსაზრებასთან ყველაზე მიახლოებული პასუხი (სამიდან – მხოლოდ ერთი). დააჯამეთ პასუხები შეკითხვის ნუმერაციის მიხედვით. 1. გაკვეთილზე თითქმის არასოდეს ვიგვიანებ.

მეტის წაკითხვა

ბავშვები და მათი „უნიკალური“ თვისებები

გამოვლენისა და სწავლების მსოფლიო პრაქტიკა, ხელშემწყობი ფაქტორები, კვლევის შედეგები ცნებები “ნიჭიერი” და “ტალანტური”ყოველდღიურ მეტყველებაში ზოგჯერ სინონიმებად გამოიყენება, თუმცა ეს ორი

მეტის წაკითხვა

სოფიკო ლობჟანიძე – როლური თამაში _ თანამშრომლობითი სწავლების ერთ-ერთი მეთოდი

რატომ არის საჭირო თანამშრომლობითი სწავლება?   ინდივიდუალურ და კონკურენტულ სწავლებასთან თანამშრომლობითი სწავლების შედარებისას, იკვეთება, რომ უმრავლეს შემთხვევაში, თანამშრომლობითი სწავლება უზრუნველყოფს

მეტის წაკითხვა

ნინო ლაბარტყავა – როგორ შევადგინოთ პედაგოგიური ტესტები

შეფასება სწავლების პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილია. სწავლების პროცესში მასწავლებლებს შეფასების სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება უხდებათ, მათ შორის ტესტის, რომლის შემუშავებას, გამოყენებას და

მეტის წაკითხვა

კლასგარეშე აქტივობები და პროგრამები

თანამედროვე მსოფლიოს შრომითი ბაზრის თავისებურებებისა და მოთხოვნების გამო, დღეს, სასკოლო პროცესის დასრულების შემდეგ სახლში მისული უფრო და უფრო მეტი ბავშვი

მეტის წაკითხვა

დავით ნაჭყეპია – სკოლის მართვა როგორც მეცნიერება

წინამდებარე წერილში ყურადღებას შევაჩერებ სკოლის მართვის როგორც მეცნიერების ისეთ ფუნდამენტურ საკითხებზე, როგორებიცაა სკოლის მართვის ცნება,  სკოლის მართვის მეცნიერების შემეცნების საგანი,

მეტის წაკითხვა

კონტცეპტი და კონტექსტი

ადამიანი ცოდნისა და უნარების აქტიურ ათვისებას ბავშვობის ასაკიდან იწყებს. ამ მხრივ განსაკუთრებული ნაყოფიერებით სკოლაში სწავლის პერიოდი გამოირჩევა. ამიტომ თანამედროვე საგანმანათლებლო

მეტის წაკითხვა