სწავლების ინტერაქტიული მეთოდები – შემთხვევის ანალიზი

სოფიკო ლობჟანიძე მეთოდის ისტორიული განვითარება  შემთხვევის ანალიზი როლურ და სიმულაციურ თამაშებთან ერთად მიეკუთვნება სწავლების იმ ინტერაქტიულ მეთოდთა რიცხვს, რომლებიც მოსწავლეებს

მეტის წაკითხვა

კითხვები დავიდ პერკინსის განათლების თეორიაზე

მანანა ბოჭორიშვილი ამერიკელი მეცნიერს, განათლების სპეციალისტს და კოგნიტური მეცნიერების წარმომადგენელს დევიდ პერკინსს 1970 წელს სადოქტორო ხარისხი მიენიჭა მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში.

მეტის წაკითხვა

თანამშრომლობითი სწავლების მეთოდები. ინტერვიუ სამი ნაბიჯი

თანამშრომლობითი სწავლების საშუალებით მოსწავლეები არა მარტო ცოდნას ეუფლებიან, არამედ უვითარდებათ სოციალიზაციისა და კომუნიკაციის უნარებიც, რადგან სწორედ სწავლების ეს ფორმა მოითხოვს

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა შეფასება

მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის ქვეთავში “შეფასების მეთოდები” ჩამოყალიბებულია მოთხოვნები მასწავლებლის საშემფასებლო კომპეტენციებისადმი: “მასწავლებელმა იცის შეფასების სხვადასხვა ფორმა, აცნობიერებს ურთიერთკავშირს სასწავლო მიზანს,

მეტის წაკითხვა

როგორ განვუვითაროთ მოსწავლეებს თანამშრომლობითი უნარები

თანამშრომლობითი უნარების განვითარება მოწესრიგებული, სისტემური, მიზანმიმართული პროცესია. იგი მოითხოვს განსაზღვრული ხერხებისა და პროცედურების ათვისებას. იმის თქმა, რომ ადამიანი ფლობს ამა

მეტის წაკითხვა

კოლაბორაციული სწავლების თეორიული და პრაქტიკული საკითხები და “მსოფლიო კაფე”

მაია ფირჩხაძე კოლაბორაცია – ეს არის ორი ან მეტი ადამიანის ანდა ორგანიზაციის ერთობლივი მოღვაწეობა საერთო მიზნის მისაღწევად (მაგალითად, ინტელექტუალურ სფეროში),

მეტის წაკითხვა

სოციალური უნარების განვითარება მოსწავლეებში

სოციალური უნარები თანდაყოლილი არ არის, მათ განვითარებას დიდი ძალისხმევა სჭირდება. სკოლამ, მასწავლებელმა მნიშვნელოვანი წვლილი უნდა შეიტანონ მათ განვითარებასა და ცხოვრებაში

მეტის წაკითხვა

როგორ ავამაღლოთ სწავლის მოტივაცია

თამარ კაციტაძე სპეციალისტთა განმარტებით, მოტივაცია ქცევის ფსიქოლოგიური საფუძველია. რაც მეტად მოტივირებულნი არიან მოსწავლეები, მით მაღალია სწავლის ხარისხი, როდესაც მოტივაცია სუსტია,

მეტის წაკითხვა

თანამშრომლობითი სწავლების მეთოდები. სეგმენტური მეთოდი

სოფიკო ლობჟანიძე თანამშრომლობითი სწავლება წარმოადგენს სწავლების ყველაზე თანამედროვე ფორმას, რომელსაც მასწავლებლები სულ უფრო აქტიურად იყენებენ სასწავლო პროცესში. იგი მიმართულია პარტნიორული

მეტის წაკითხვა