მივცეთ მოსწავლეს აზრის თავისუფლად გამოხატვის საშუალება

,,მოსწავლემ რა იცის“, ,,მოსწავლემ როგორ უნდა შემაფასოს“, ,,მოვითხოვ მოსწავლის შეფასება ობიექტური იყოს!“ ,,ვინ მისცათ მაგათ კრიტიკის უფლება?“ ,,რას მიპროტესტებს ეგ?“

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლის სკოლიდან გათავისუფლების საფუძვლები

როდის არის სკოლა უფლებამოსილი, გაათავისუფლოს მასწავლებელი? რა წესების დაცვით უნდა მიიღოს მან ეს გადაწყვეტილება? საზოგადოდ, შრომის ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლებია: ეკონომიკური

მეტის წაკითხვა

ყველა მოსწავლე თანასწორია

კონსტიტუციით გარანტირებულია თანასწორობის პრინციპი. ყველა მოსწავლე თანასწორია კანონის წინაშე და ეს ყოველთვის უნდა ახსოვდეს მასწავლებელს თუ სკოლის ადმინისტრაციას. აკრძალულია მოსწავლის

მეტის წაკითხვა