სწავლის შედეგების შიდა შეფასება (ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა სკოლაში, ნაწილი II)

სტატიის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ სკოლაში ხარისხის უზრუნველყოფის გამართული სისტემის არსებობის აუცილებლობაზე, მასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგიის განმარტებასა და სწავლის შედეგების ობიექტური შეფასების

მეტის წაკითხვა

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა სკოლაში

როგორი მოსწავლის აღზრდა გვსურს? რას გულისხმობს მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესი? როგორ გავიგოთ, მივაღწიეთ თუ არა მიზანს? რა არის მიზანი? –

მეტის წაკითხვა

სკოლების ავტორიზაციის სტანდარტები

ავტორიზაცია სავალდებულოა. მისი სტანდარტების დაკმაყოფილება ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების წინაპირობაა. ავტორიზაციის გარეშე ასეთი საქმიანობის განხორციელება დანაშაულია და სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით

მეტის წაკითხვა

სკოლების ავტორიზაციის პროცედურა

ავტორიზაციის პროცედურა მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: საავტორიზაციო განაცხადის წარდგენა; ავტორიზაციის მაძიებლად ცნობა; III. ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის შექმნა; საავტორიზაციო ვიზიტის განხორციელება; ავტორიზაციის

მეტის წაკითხვა

რა უნდა იცოდეთ, თუ თქვენს წინააღმდეგ დისციპლინური წარმოება დაიწყო

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის დეკემბრის N167/ნ ბრძანებით დამტკიცდა მასწავლებელთა დისციპლინური წარმოების წესი. ეს წესი განსაზღვრავს საჯარო სკოლის მასწავლებელთა 

მეტის წაკითხვა

სკოლა და ევროკავშირის საგზაო რუკა

შესავალი ადვილია შეთანხმების მიღწევა იმ საკითხზე, რომ განვითარებული ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემა ნიშნავს 2100 საჯარო სკოლის კარგ ინფრასტრუქტურას, სკოლაში დასაქმებულ პროფესიონალ მასწავლებლებს,

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლის პროფესიული ეთიკა და სამართლებრივი ვალდებულებები

მასწავლებელი ვალდებულია დაიცვას პროფესიული ქცევის წესები. ქცევის წესები დადგენილია განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 14 ივნისის N57/ნ ბრძანებით დამტკიცებული

მეტის წაკითხვა

„გაკვეთილს ვიწყებ ლოცვით“

„ჩვენ გვყავდა მუსლიმი მოსწავლე, სამართალს ვასწავლიდი… იეღოველებიც გვყავს, სამწუხაროდ… სამწუხაროდ იმიტომ, რომ ჩემთვის მიუღებელია, ქართველი იეღოველი იყოს“. ეს ერთი-ერთი საჯარო

მეტის წაკითხვა

საჯარო სკოლების სახელმწიფო კონტროლი

  საჯარო სკოლაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ხოლო პროფილურ სკოლებზე – შესაბამისი სამინისტროები. საჯარო სკოლებზე სახელმწიფო კონტროლს

მეტის წაკითხვა

არ დააყენოთ მოსწავლე კუთხეში

ნუ იტყვით, რომ ძველი დრო კარგი დრო იყო: მასწავლებელს შეეძლო 6 წლის ბავშვის ხელის გულზე ხის სახაზავი გამეტებით გადაერტყა. „მასწავლებელმა

მეტის წაკითხვა