რევაზ ხოფერია – როგორია ,,ადამიანის უფლებების მეგობარი სკოლა?“

სკოლაში ადამიანის უფლებების სწავლება გულისხმობს ადამიანის უფლებების შესახებ ცოდნის გადაცემას, ინდივიდებისთვის სათანადო ღირებულებებისა და უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. სწავლების მიზანია, ინდივიდებმა შეძლონ

მეტის წაკითხვა

ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების ინტეგრირება სკოლის მართვაში

ადამიანის უფლებებიდან და თავისუფლებებიდან გამომდინარე პრინციპების დანერგვა სკოლის მართვაში შესაძლებელია გამოვსახოთ შემდეგი ფორმით:   I. სათანადო ღირებულებების დანერგვა. სკოლის მართვა

მეტის წაკითხვა

რევაზ ხოფერია – სოსო შტატების შემცირებას აპირებს და რა ვქნათ, საით გავიქცეთ?

  მუდმივი რეფორმებისა და ცვლილებების პერიოდში, ერთხელ მაინც იქნებოდით აფორიაქებული შტატების შემცირების გამო. – აუჰ, დანიშნეს ახალი, სოსო დირექტორი. შტატების

მეტის წაკითხვა

მიდიოდა ლომი ტყეში, ანუ ამბავი სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობისა

ყველა პროფესიას ჰყავს გამორჩეული ხალხი, მამებს და დედებს რომ ვეძახით. იურისპრუდენციაში ჩემთვის გამორჩეულია ვალტერ ელინეკი, ვიღაცისთვის – უოლტერ ელინეკი ან

მეტის წაკითხვა

ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცედურა

ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცედურა შემდეგ ეტაპებს მოიცავს: აკრედიტაციის მაძიებლის თვითშეფასება და სააკრედიტაციო განაცხადის წარდგენა; აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შექმნა; III. აკრედიტაციის

მეტის წაკითხვა

ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტები

  აკრედიტაცია არის სკოლის საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობის განსაზღვრის პროცედურა, რომლის მიზანია განათლების ხარისხის ასამაღლებლად დაწესებულების სისტემატური თვითშეფასების დამკვიდრება და ხარისხის

მეტის წაკითხვა

სწავლის შედეგების შიდა შეფასება (ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა სკოლაში, ნაწილი II)

სტატიის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ სკოლაში ხარისხის უზრუნველყოფის გამართული სისტემის არსებობის აუცილებლობაზე, მასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგიის განმარტებასა და სწავლის შედეგების ობიექტური შეფასების

მეტის წაკითხვა

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა სკოლაში

როგორი მოსწავლის აღზრდა გვსურს? რას გულისხმობს მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესი? როგორ გავიგოთ, მივაღწიეთ თუ არა მიზანს? რა არის მიზანი? –

მეტის წაკითხვა

სკოლების ავტორიზაციის სტანდარტები

ავტორიზაცია სავალდებულოა. მისი სტანდარტების დაკმაყოფილება ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების წინაპირობაა. ავტორიზაციის გარეშე ასეთი საქმიანობის განხორციელება დანაშაულია და სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით

მეტის წაკითხვა

სკოლების ავტორიზაციის პროცედურა

ავტორიზაციის პროცედურა მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: საავტორიზაციო განაცხადის წარდგენა; ავტორიზაციის მაძიებლად ცნობა; III. ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის შექმნა; საავტორიზაციო ვიზიტის განხორციელება; ავტორიზაციის

მეტის წაკითხვა