მასწავლებლის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება – აშშ-ის გამოცდილება

აშშ-ის უზენაესი სასამართლოს განმარტებით, სახელმწიფო არ არის უფლებამოსილი შეზღუდოს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება. „სახელმწიფოს” ცნებაში საჯარო სკოლაც იგულისხმება. სიტყვისა და

მეტის წაკითხვა

რას ნიშნავს სიტყვისა და აზრის გამოხატვის თავისუფლება

საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განმარტების მიხედვით საქართველო ცნობს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას, როგორც წარუვალ და უზენაეს ადამიანურ ფასეულობებს.

მეტის წაკითხვა

რევაზ ხოფერია – დასაშვებია თუ არა რელიგიური სიმბოლოები სკოლაში?

„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, სკოლა ვალდებულია დაიცვას ნეიტრალურობა და არ დაუშვას დისკრიმინაცია. საჯარო სკოლაში დაუშვებელია სასწავლო პროცესის რელიგიური

მეტის წაკითხვა

მასწავლებელიც ადამიანია ანუ როგორ გავუმკლავდეთ წყენას

იყო დრო, როცა „მასწავლებლები შეცდომებს არ უშვებდნენ“. დღეს კი მოსწავლეებზე ხშირად ლამის მასწავლებლები იღებენ საყვედურებს: გაკვეთილზე დაგვიანების გამო; იმისთვის, რომ

მეტის წაკითხვა

რევაზ ხოფერია – როგორია ,,ადამიანის უფლებების მეგობარი სკოლა?“

სკოლაში ადამიანის უფლებების სწავლება გულისხმობს ადამიანის უფლებების შესახებ ცოდნის გადაცემას, ინდივიდებისთვის სათანადო ღირებულებებისა და უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. სწავლების მიზანია, ინდივიდებმა შეძლონ

მეტის წაკითხვა

ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების ინტეგრირება სკოლის მართვაში

ადამიანის უფლებებიდან და თავისუფლებებიდან გამომდინარე პრინციპების დანერგვა სკოლის მართვაში შესაძლებელია გამოვსახოთ შემდეგი ფორმით:   I. სათანადო ღირებულებების დანერგვა. სკოლის მართვა

მეტის წაკითხვა

რევაზ ხოფერია – სოსო შტატების შემცირებას აპირებს და რა ვქნათ, საით გავიქცეთ?

  მუდმივი რეფორმებისა და ცვლილებების პერიოდში, ერთხელ მაინც იქნებოდით აფორიაქებული შტატების შემცირების გამო. – აუჰ, დანიშნეს ახალი, სოსო დირექტორი. შტატების

მეტის წაკითხვა

მიდიოდა ლომი ტყეში, ანუ ამბავი სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობისა

ყველა პროფესიას ჰყავს გამორჩეული ხალხი, მამებს და დედებს რომ ვეძახით. იურისპრუდენციაში ჩემთვის გამორჩეულია ვალტერ ელინეკი, ვიღაცისთვის – უოლტერ ელინეკი ან

მეტის წაკითხვა

ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცედურა

ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცედურა შემდეგ ეტაპებს მოიცავს: აკრედიტაციის მაძიებლის თვითშეფასება და სააკრედიტაციო განაცხადის წარდგენა; აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შექმნა; III. აკრედიტაციის

მეტის წაკითხვა

ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტები

  აკრედიტაცია არის სკოლის საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობის განსაზღვრის პროცედურა, რომლის მიზანია განათლების ხარისხის ასამაღლებლად დაწესებულების სისტემატური თვითშეფასების დამკვიდრება და ხარისხის

მეტის წაკითხვა