”ბავშვი და სამართალი”

“ბავშვები არ არიან პატარა ადამიანები პატარა უფლებებით; ბავშვები დაუცველი არსებები არიან, მათ მეტი და არა ნაკლები დაცვა ესაჭიროებათ; ყოველგვარი ძალადობა

მეტის წაკითხვა