მაია ჯალიაშვილი  – მარგინალები _  ილია ჭავჭავაძის „ოთარაანთ ქვრივის“ სწავლებისათვის

კლასიკურ მხატვრულ ტექსტებს განსხვავებული კუთხით წაკითხვა და ინტერპრეტაცია აცოცხლებს.  ამ ნაწარმოებებს აქვთ განსაკუთრებული უნარი ნებისმიერ დროსა და სივრცეში აქტუალობისა. სწორედ

მეტის წაკითხვა

ცირა ბარბაქაძე – სიყვარულის მეტაფორები: მონობა

  „შენს შემხედვარეს, ზეცას მადლი გადაჰფენია, რომ არ მიყვარდე, აბა, მე სხვა რა დამრჩენია?! სანამ ვარსებობ, შენი მონა უნდა ვიყო

მეტის წაკითხვა

ქართულის მასწავლებელს ყოველთვის აინტერესებს ჩემი აზრი

ჩემი მერვეკლასელი ბიჭი მურმან ლებანიძის „ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველოს“ სწავლობს. – როგორი ლექსია? – ვეკითხები ნაცნობი სტრიქონების გაგონებისას. – დებილური,

მეტის წაკითხვა

კულტურის კოდები_ აკაკი წერეთლის “აღმართ-აღმართ” სწავლებისათვის

აკაკი წერეთელი ლექსების სტრუქტურის მოდელირებისას იყენებდა კულტურის კოდებს (რელიგიურ, ფილოსოფიურ, ლიტერატურულსა თუ მითოლოგიურს), რომელთა დეკოდირებაც საშუალებას გვაძლევს სიღრმისეულად გავიაზროთ ამა

მეტის წაკითხვა

სიყვარულის მეტაფორები: ცეცხლი

„რაც არ იწვის, არ ანათებს, – უჩინარად ლპება ნელა. მოდი, დამწვი, სიყვარულო, მიაშუქე, სადაც ბნელა.” აკაკი წერეთელი „…მე ფრთები მინდა,

მეტის წაკითხვა

მეათე კლასში შესასწავლი პროგრამული მასალის შესახებ

დაკვირვების ობიექტი – ჰაგიოგრაფიული ტექსტები საქართველოს სკოლებში სწავლა-სწავლების პროცესი ხორციელდება ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად და ემსახურება კონკრეტულ მიზნებს, რომლებიც გაწერილია

მეტის წაკითხვა

ილია ჭავჭავაძის „აჩრდილის” სწავლებისთვის

ილია ჭავჭავაძე დიდხანს ხვეწდა და აღრმავებდა პოემა „აჩრდილის” მხატვრულ სისტემას. მის საბოლოო ვარიანტში კი სრულყოფილად აისახა მწერლის სათქმელი, რომელმაც ქართველი

მეტის წაკითხვა

ვერლიბრი და ვერბლანი

ქართული ენისა და ლიტერატურის საგნობრივი სტანდარტის თანახმად, საშუალო საფეხურზე მოსწავლემ უნდა იცოდეს მხატვრული ტექსტის ანალიზისათვის აუცილებელი ლიტერატურათმცოდნეობითი ტერმინები.   ლიტერტურული

მეტის წაკითხვა

ლიტერატურული ტექსტების სწავლება- პროზასა და პოეზიაზე…

ლიტერატურული ტექსტების შესწავლის პროცესში საკმაოდ ხშირად შეინიშნება სირთულე, როდესაც კონვენციურ ლექსებთან ერთად კლასს ურითმო ლექსებსაც ვაცნობთ.   მოსწავლეებს უჭირთ იმის

მეტის წაკითხვა

„უძღები შვილის“ იგავის ვარიაციები ლიტერატურაში

ქართული ლიტერატურის სწავლებისას გასათვალისწინებელია ის კონტექსტი, რომელსაც ძველი და თანამედროვე ლიტერატურა ერთიანობაში ქმნიან. ამ კონტექსტს კი „ასაზრდოებს” ბიბლიური სახისმეტყველება, სახარებისეული

მეტის წაკითხვა