სარკის მეტაფორა ანუ ნუ გაექცევით სარკეს და ნურც „სარკეში ჩარჩებით“

თქვენ სარკე ხართ წარმოიდგინეთ, რომ სარკე ხართ… სულ… სულ სარკე… დადიხართ, როგორც სარკე, იღვიძებთ და იძინებთ, როგორც სარკე, მეგობარს ესაუბრებით,

მეტის წაკითხვა

სასწავლო რესურსის შექმნა და ინოვაციური მეთოდის დანერგვაპრაქტიკულ კვლევაზე დაყრდნობით

ეროვნული სასწავლო გეგმა მასწავლებელს საშუალებას აძლევს, გააკეთოს   თავისუფალი არჩევანი, შექმნას სწავლების განსხვავებული სტილი, გასცდეს სახელმძღვანელოს ჩარჩოებს, დანერგოს ინოვაციური მეთოდი,

მეტის წაკითხვა

წერის შეფასება

წერითი უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია შეფასების პროცესის უწყვეტობა. სასურველია, შეფასება ფოკუსირებული იყოს როგორც წერის პროცესზე, ისე წერის პროდუქტსა და წერის პროცესის მიმართ

მეტის წაკითხვა

რუსთაველი და მითოლოგია

“ვეფხისტყაოსანი” და ანტიკურობა წერილი III “ეხვეოდეს ერთმანერთსა, აკოცეს და ცრემლნი ღვარნეს; ამას ჰგვანდეს, ოდეს ერთგან მუშთარ, ზუალ შეიყარნეს”. (რუსთველი 2003:

მეტის წაკითხვა

მეტაფორები და თავის ტვინის მარჯვენა ნახევარსფერო

მაინც რით განსხვავდება ჩვეულებრივი სიტყვებით გამოთქმული აზრი მეტაფორებით გამოხატული აზრისგან…? სად და რაში იმალება მეტაფორების ძალა? ბენდლერმა და გრინდერმა ერიკსონის

მეტის წაკითხვა

სისხლის მეტაფორა

იცი, რამ მოგიყვანა, ბაბუა? – არა! – უპასუხა შვილიშვილმა. – მე გეტყვი, აბა: სისხლმა მოგიყვანა, ბაბუა, სასწაულია სისხლი……….. მხოლოდ სისხლი

მეტის წაკითხვა

იმ ხუთეულის გარდა

პირველ კლასში რომ ვსწავლობდი, მაშინაც ისე იყო და სკოლა რომ დავამთავრე, არც იმ დროისთვის შეცვლილა რამე. დღეს მე თვითონ ვარ

მეტის წაკითხვა

“ვეფხისტყაოსანი” და ანტიკურობაწერილი I – რუსთაველი, პლატონი და არისტოტელე

საბჭოთა პერიოდში ქართულ სკოლებში მოსწავლისთვის ლამის სავალდებულო იყო თუნდაც ერთი ისეთი თემის დაწერა “ვეფხისტყაოსანზე”, რომლის სათაურშიც ფიგურირებდა სიტყვა “მეგობრობა” ან

მეტის წაკითხვა

„ხარ, ცხადია, მიწის, მაგრამ უფრო – ხარ ცის…“

ცა და მიწა – სულისა და ხორცის მეტაფორა Поэта взор в возвышенном безумье Блуждает между небом и землей. Шекспир  მას

მეტის წაკითხვა

გრამატიკა VS მხატვრული ლიტერატურა

სკოლიდან სახლამდე ორ კილომეტრზე მეტი მანძილია, ამიტომ ფიქრისთვის დრო საკმაოდ მაქვს. ჯერ მასწავლებლობაა რისკი, სირთულე, მერე კი, ერთი შეხედვით, თითქოს

მეტის წაკითხვა