ვარსკვლავების პოეტიკა ანა კალანდაძის პოეზიაში

 პოეზია, გარდა იმისა, რომ მეტყველების ფაქტად რჩება, იგი, ამავე დროს, მის საზღვრებს გარეთაც იჭრება… ენის სტიქიის მოძრაობაში ჩაფლული, მისი ნაწილაკების

მეტის წაკითხვა

„დაფიქრდი, დაწყვილდი, გაუზიარე“ – მეთოდის გამოყენება ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილზე

ეს მეთოდი საშუალებას აძლევს მოსწავლეს, ჩამოაყალიბოს თავისი აზრი და გაუზიაროს სხვებს. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მეთოდია იმისთვის, რომ მოსწავლეს გამოუმუშავდეს

მეტის წაკითხვა

ნარატიული პარადიგმა – ჰაგიოგრაფია

  მიუხედავად ჩემი ღრმა რწმენისა, რომ ქართულის მასწავლებლების უმეტესობას სწორი მიდგომა აქვს და მართებულად ასწავლის ჰაგიოგრაფიას, ზოგჯერ მაინც მესმის ხოლმე

მეტის წაკითხვა

თოვლი პოეზიაში (სემანტიკური ნიუანსები)

სემიოტიკაში მნიშვნელოვანია ნიშნის პრობლემა, ხოლო ნიშნის კვლევისას სიტყვის სემანტიკის განსაზღვრა უმთავრესია. ლექსემის მნიშვნელობა შეიძლება გამოვიკვლიოთ ენის (როგორც სისტემის) ფარგლებში და

მეტის წაკითხვა

მხატვრული ტექსტის გააზრების ზოგიერთი ასპექტი

წაკითხულის გააზრების უნარ-ჩვევის განვითარება სწავლა-სწავლების ყველა ეტაპზე თანაბრად აქტუალურია. მასწავლებელთა უმეტესობა კარგად იცნობს კითხვის სწავლების მეთოდიკას, ფლობს საკმაო თეორიულ ცოდნას,

მეტის წაკითხვა

ფრაზეოლოგიური მეტაფორები – დაპყრობა და მონადირება

„ლამაზი ქალი ქალაქია, კაცი კი – შარაგზის ყაჩაღი” როგორც ყველასთვის ცნობილია, ამ ორ ლექსემას (დაპყრობა და მონადირება) პირდაპირი მნიშვნელობების გარდა

მეტის წაკითხვა

როგორ ვიმუშაოთ დამოუკიდებლად წერისას დაშვებულ შეცდომებზე

წერის უნარის გამომუშავება და ჩამოყალიბება  საკმაოდ რთული და ხანგრძლივი პროცესია და ამ უნარის ჩამოყალიბება დიდადაა დამოკიდებული  არამხოლოდ მასწავლებლებზე, არამედ თავად

მეტის წაკითხვა

როცა საგნები ლაპარაკობენ

რომელ ჟანრში ცხოვრობთ…? კითხვა _ რომელ ჟანრში ცხოვრობთ? _ უკვე მეტაფორაა… სანამ ამ ნაწერს ჩაათავებთ, თქვენ შეგიძლიათ, ამ კითხვაზე იფიქროთ

მეტის წაკითხვა

წაკითხვისთანავე დაივიწყეთ

ტექსტები, რომლებსაც ერის ცნობიერება ქმნის,  ატარებენ ამ ერის მენტალიტეტის ნიშნებს. ასეთ შემთხვევაში, არცა აქვს მნიშვნელობა, როგორია ეს ტექსტი, მხატვრული, ნაკლებადმხატვრული,

მეტის წაკითხვა

ინტერტექსტუალური პარალელები

  როგორ ვასწავლოთ ისეთი მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ლიტერატურული ცნება, როგორიცაა ინტერტექსტუალობა? ჩვენი ცნობილი კრიტიკოსები: აკაკი ბაქრაძე, გურამ ასათიანი, გერონტი ქიქოძე,

მეტის წაკითხვა