თანამედროვე ფიზიკის საკვანძო ექსპერიმენტები

დიდი აღმოჩენები ყოველთვის წარმოადგენდა საზოგადოების განსაკუთრებული და საყოველთაო ინტერესის საგანს. იგივე შეიძლება ითქვას ცერნში დიდ ადრონულ კოლაიდერებზე მიმდინარე ექსპერიმენტების შესახებაც.

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში – სითხეები და აირები. 12

მე-12 ნაწილი ვაგრძელებთ ამოცანების განხილვას სითხეებისა და აირების თვისებებზე და მათში მიმდინარე მოვლენებზე. ვრცლად

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში – სითხეები და აირები

  მკითხველს შევახსენებთ სითხეებსა და აირებთან დაკავშირებულ ძირითად დებულებებს. წნევა არის სიდიდე, რომელიც ტოლია ზედაპირის ფართობის ერთეულზე მის მართობულად მოქმედი

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში – სტატიკა. 10

(გაგრძელება ) სტატიკაში მნიშვნელოვანია ამა თუ იმ სხეულისა თუ სხეულთა სისტემის სიმძიმის ცენტრის განსაზღვრა. წინა წერილში ჩვენ ერთი ასეთი ამოცანა

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში – სტატიკა

ნიუტონის მეორე კანონის თანახმად ნივთიერი წერტილის აჩქარება ნულის ტოლია, თუ მასზე მოქმედი ძალთა ტოლქმედი ნულის ტოლია. ამ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში – მუდმივობის კანონები მექანიკაში

წინამდებარე წერილში გთავაზობთ ამოცანებს მექანიკაში იმპულსის და ენერგიის  მუდმივობის კანონების გამოყენებაზე, აგრეთვე მუშაობის გამოთვლაზე და მათ კავშირზე  მექნიკური ენერგიის ცვლილებასთან.

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში – მუდმივობის კანონები მექანიკაში

მუდმივობის კანონები მექანიკაში დაკავშირებულია ისეთ სიდიდეებთან, როგორიცაა სხეულის იმპულსი და სხეული მექანიკური ენერგია. ეს უკანასკნელი წარმოადგენს სხეულის კინეტიკური და პოტენციური

მეტის წაკითხვა

ზოგადი რეკომენდაციები ფიზიკის ამოცანების ამოხსნისას

ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის ერთი ზოგადი წესი არ არსებობს. მიუხედავად ამისა, მათთვის, ვისაც სურს, ფიზიკის ამოცანების ამოხსნას დაეუფლოს, სასარგებლო იქნება რამდენიმე

მეტის წაკითხვა