ფიზიკა ამოცანებში 2

წინამდებარე წერილში ჩვენ ვაგრძელებთ კინემატიკური ამოცანების განხილვას. ვიდრე ახალ ამოცანებს შემოგთავაზებდეთ, შევეხებით წინა წერილის ბოლოს დასმული ამოცანის ამოხსნის ალტერნატიულ გზას.

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში 1

ფიზიკის სწავლების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს ამოცანების ამოხსნა სწავლების ნებისმიერ ეტაპზე, იქნება ეს ელემენტარული ფიზიკის თუ სპეციალური ფიზიკური განათლების დონეზე. ფიზიკის

მეტის წაკითხვა

ქართველ ფიზიკოსთა გზა CERN-ამდე

ატომური კვლევების ევროპული ორგანიზაცია  –  CERN  მსოფლიოს უდიდესი   ლაბორატორიაა ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკაში.მისი მთავარი ფუნქცია არის ატომური აქსელერეტორების მიწოდება მაღალი ენერგიის

მეტის წაკითხვა

მაქსიმუმი და მინიმუმი ბუნებაში – ოპტიკა, სნელის კანონი

ჩვენი სამყარო საუკეთესოა შესაძლოსამყაროთა შორის. მისი კანონების აღწერა შესაძლებელია ექსტრემალების საშუალებით. გოტფრიდ ვილჰელმ ლაიბნიცი ამოცანის ისტორია ექსტრემუმის პრინციპი, რომელიც ბუნების

მეტის წაკითხვა

სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის მომზადება ფიზიკაში

გამოცდებმა ცხადად დაგვანახა, რომ სკოლაში ფიზიკის სწავლების დონე სასურველს ვერ უახლოვდება. მდგომარეობის გამოსასწორებლად საჭიროა ხანგრძლივი და მიზანმიმართული მუშაობა სხვადასხვა მიმართულებით;

მეტის წაკითხვა