დამტკიცება და დამტკიცების ხერხები მათემატიკაში

მათემატიკაში დამტკიცება არის დედუქციური მსჯელობა, რომელიც გამოიყენება გამო­ნათქვამის დასაბუთებისათვის. ამგვარი მსჯელობის დროს შესაძლებელია უკვე არსებული, ადრე დასაბუთებული დებულებების გამოყენება. სურვილის

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში – თერმოდინამიკა

თერმოდინამიკა შეისწავლის სითბური პროცესების დინამიკას ნივთიერებებში, იკვლევს პირობებს, რომლის დროსაც სითბური ენერგია მექანიკურ ენერგიად გარდაიქმნება. თერმოდინამიკაში ხშირად გამოიყენება ცნება –

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში – მოლეკულურ-კინეტიკური თეორია

  მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიის ძირითადი დებულების თანახმად, ყველა ნივთიერება შედგება მოლეკულებისგან, რომლებიც მუდმივ ქაოსურ მოძრაობაში იმყოფებიან. მოლეკულების მოძრაობის შესწავლა გვაძლევს საშუალებას,

მეტის წაკითხვა

თანამედროვე ფიზიკის საკვანძო ექსპერიმენტები

დიდი აღმოჩენები ყოველთვის წარმოადგენდა საზოგადოების განსაკუთრებული და საყოველთაო ინტერესის საგანს. იგივე შეიძლება ითქვას ცერნში დიდ ადრონულ კოლაიდერებზე მიმდინარე ექსპერიმენტების შესახებაც.

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში – სითხეები და აირები. 12

მე-12 ნაწილი ვაგრძელებთ ამოცანების განხილვას სითხეებისა და აირების თვისებებზე და მათში მიმდინარე მოვლენებზე. ვრცლად

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში – სითხეები და აირები

  მკითხველს შევახსენებთ სითხეებსა და აირებთან დაკავშირებულ ძირითად დებულებებს. წნევა არის სიდიდე, რომელიც ტოლია ზედაპირის ფართობის ერთეულზე მის მართობულად მოქმედი

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში – სტატიკა. 10

(გაგრძელება ) სტატიკაში მნიშვნელოვანია ამა თუ იმ სხეულისა თუ სხეულთა სისტემის სიმძიმის ცენტრის განსაზღვრა. წინა წერილში ჩვენ ერთი ასეთი ამოცანა

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში – სტატიკა

ნიუტონის მეორე კანონის თანახმად ნივთიერი წერტილის აჩქარება ნულის ტოლია, თუ მასზე მოქმედი ძალთა ტოლქმედი ნულის ტოლია. ამ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში – მუდმივობის კანონები მექანიკაში

წინამდებარე წერილში გთავაზობთ ამოცანებს მექანიკაში იმპულსის და ენერგიის  მუდმივობის კანონების გამოყენებაზე, აგრეთვე მუშაობის გამოთვლაზე და მათ კავშირზე  მექნიკური ენერგიის ცვლილებასთან.

მეტის წაკითხვა