ფიზიკა ამოცანებში – ცვლადი დენი და ელექტრომაგნიტური ინდუქცია

  ელექტრომაგნიტური ინდუქციის კანონის თანახმად, გამტარით შემოსაზღვრული ფართობის გამჭოლი მაგნიტურ ინდუქციის ნაკადის ცვლილების დროს გამტარში აღიძვრება ინდუქციის ემძ, რომელიც გამოითვლება

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში – მაგნიტური ველი

მაგნიტური ველი იქმნება მოწესრიგებულად მოძრავი მუხტებით. როგორც ცნობილია, ელექტრული მუხტების ანალოგიური მაგნიტური მუხტები ბუნებაში არ არსებობს. მაგნიტური ველის ძალური მახასიათებელია

მეტის წაკითხვა

სტივენ ჰოუკინგი-დროის მოკლე ისტორია. დიდი აფეთქებიდან შავ ხვრელებამდე

1988 წელს ამერიკულმა საგამომცემლო სახლმა „Bantam Dell Publishing Group“ გამოსცა თანამედროვეობის უდიდესი ფიზიკოსის სტივენ ჰოუკინგის წიგნი „დროის მოკლე ისტორია –

მეტის წაკითხვა

მუდმივი ელექტრული დენი. გაგრძელება

თუ დენის წყაროები ერთმანეთს ერთნაირნიშნიანი მომჭერებით უერთდება, იმ უბანზე, რომელიც შეიცავს კენტი რაოდენობის წყაროს, ძაბვა ტოლი იქნება ერთი დენის წყაროს

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში მუდმივი ელექტრული დენი

ელექტრული დენი, როგორც ცნობილია, დამუხტული ნაწილაკების მოწესრიგებულ მიმართულ მოძრაობას წარმოადგენს. ცხადია, ასეთი მოძრაობა მოითხოვს ელექტრული ველის არსებობას იმ გარემოში, სადაც

მეტის წაკითხვა

ელექტროსტატიკა – გაგრძელება

ელექტრული ველები აკმაყოფილებენ სუპერპოზიციის პრინციპს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მუხტების სისტემის ელექტრული ველი ცალკეული მუხტების ელექტრული ველების ჯამს წარმოადგენს. ეს

მეტის წაკითხვა

სასკოლო ლაბორატორიული ცდები ფიზიკაში

ამ წერილში მკითხველს ვთავაზობთ ლაბორატორიული ცდის ოქმის კიდევ ერთ ნიმუშს. ცდისა, რომლის ჩატარებაც ძნელი არ არის. საუბარია მუდმივი დენის წყაროს

მეტის წაკითხვა

არის კი მასა სიჩქარეზე დამოკიდებული?

1987 წელს ჟურნალ American Journal of Physics-ში დაიბეჭდა აღმოსავლეთ კაროლინის უნივერსიტეტის პროფესორის კარლ გ. ადლერის სტატია სათაურით „მამა, მასა მართლა

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში-ელექტროსტატიკა – მუხტი, ელექტრული ველი – გაგრძელება

წინამდებარე წერილში გავაგრძელებთ ელექტროსტატიკის ამოცანების განხილ-ვას. შემოგთავაზებთ ამოცანებს ელექტრული მუხტების, ელქტრული ველის და მუხტის ურთიერთქმედების ენერგიებზე, ელექტრული ველის მიერ შესრულებულ

მეტის წაკითხვა

სასკოლო ლაბორატორიული ცდები ფიზიკაში

 ფიზიკა, ისევე როგორც სხვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ექსპერიმენტული მეცნიერებაა. ამიტომ ფიზიკის სწავლების პროცესში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ლაბორატორიულ ცდებს. სადემონსტრაციო ცდების გარდა,

მეტის წაკითხვა