მუდმივი ელექტრული დენი. გაგრძელება

თუ დენის წყაროები ერთმანეთს ერთნაირნიშნიანი მომჭერებით უერთდება, იმ უბანზე, რომელიც შეიცავს კენტი რაოდენობის წყაროს, ძაბვა ტოლი იქნება ერთი დენის წყაროს

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში მუდმივი ელექტრული დენი

ელექტრული დენი, როგორც ცნობილია, დამუხტული ნაწილაკების მოწესრიგებულ მიმართულ მოძრაობას წარმოადგენს. ცხადია, ასეთი მოძრაობა მოითხოვს ელექტრული ველის არსებობას იმ გარემოში, სადაც

მეტის წაკითხვა

ელექტროსტატიკა – გაგრძელება

ელექტრული ველები აკმაყოფილებენ სუპერპოზიციის პრინციპს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მუხტების სისტემის ელექტრული ველი ცალკეული მუხტების ელექტრული ველების ჯამს წარმოადგენს. ეს

მეტის წაკითხვა

სასკოლო ლაბორატორიული ცდები ფიზიკაში

ამ წერილში მკითხველს ვთავაზობთ ლაბორატორიული ცდის ოქმის კიდევ ერთ ნიმუშს. ცდისა, რომლის ჩატარებაც ძნელი არ არის. საუბარია მუდმივი დენის წყაროს

მეტის წაკითხვა

არის კი მასა სიჩქარეზე დამოკიდებული?

1987 წელს ჟურნალ American Journal of Physics-ში დაიბეჭდა აღმოსავლეთ კაროლინის უნივერსიტეტის პროფესორის კარლ გ. ადლერის სტატია სათაურით „მამა, მასა მართლა

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში-ელექტროსტატიკა – მუხტი, ელექტრული ველი – გაგრძელება

წინამდებარე წერილში გავაგრძელებთ ელექტროსტატიკის ამოცანების განხილ-ვას. შემოგთავაზებთ ამოცანებს ელექტრული მუხტების, ელქტრული ველის და მუხტის ურთიერთქმედების ენერგიებზე, ელექტრული ველის მიერ შესრულებულ

მეტის წაკითხვა

სასკოლო ლაბორატორიული ცდები ფიზიკაში

 ფიზიკა, ისევე როგორც სხვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ექსპერიმენტული მეცნიერებაა. ამიტომ ფიზიკის სწავლების პროცესში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ლაბორატორიულ ცდებს. სადემონსტრაციო ცდების გარდა,

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში- ელექტროსტატიკა – მუხტი, ელექტრული ველი

წინამდებარე წერილით ვიწყებთ ამოცანების განხილვას ელექტროსტატიკაში. ელექტროსტატიკის ძირითად კანონს, მოგეხსენებათ, წარმოადგენს უძრავი მუხტების ურთიერთქმედების კანონი – კულონის კანონი. ვრცლად 

მეტის წაკითხვა

ათვლის სისტემების შესახებ

ნიუტონისეული მექანიკის ძირითადი დებულებები სამართლიანია ათვლის ინერციული სისტემებისთვის, რომელთა რაოდენობა უთვალავია. არსებობს აგრეთვე ათვლის სისტემების პრინციპულად განსხვავებული კლასი. ამ სისტემებში

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში – ტალღები

ტალღა არის მოძრაობის სახეობა, რომელიც ჩვეულებრივი მექანიკური მოძრაობისგან განსხვავდება. ტალღა წარმოიქმნება გარემოს შეშფოთების შედეგად და მისი არსებობისთვის საჭიროა გარემო (გარდა

მეტის წაკითხვა