ცვლადი დენი

ცვლადი დენის გადაცემა დიდ მანძილებზე დაკავშირებულია ენერგიის დანაკარგებთან. მისი შემცირების მიზნით იყენებენ ტრანსფორმატორს, რომლის საშუალებითაც ხდება გადამცემ ხაზებში დენის შემცირება

მეტის წაკითხვა

გრავიტაციული ტალღები და მათი აღმოჩენა

1915 წელს ა. აინშტაინმა შეიმუშავა ფარდობითობის ზოგადი თეორია. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი მოხსენება პრუსიის მეცნიერებათა აკადემიაში, სადაც მანამ წარადგინა განტოლება,

მეტის წაკითხვა

ელქტრომაგინიტური ინდუქცია- გაგრძელება

სიჩქარე რომ განვსაზღვროთ, საჭიროა გაიზომოს პოტენციალთა სხვაობა. თუ ფრთების ბოლოებს შევაერთებთ გამტარით და მივუერთებთ ვოლტმეტრს, მაშინ თანაბრად მოძრავი თვითმფრინავის ფრთებით

მეტის წაკითხვა

ცვლადი დენი

მიმდევრობით ერთმანეთთან  მიერთებული ინდუქციური კოჭა  და დამუხტული კონდენსატორი წარმოადგენს რხევით კონტურს – წრედს, რომელშიც აღიძვრება ელექტრომაგნიტური რხევები. რხევის დინამიურ განტოლებას

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში – ცვლადი დენი და ელექტრომაგნიტური ინდუქცია

  ელექტრომაგნიტური ინდუქციის კანონის თანახმად, გამტარით შემოსაზღვრული ფართობის გამჭოლი მაგნიტურ ინდუქციის ნაკადის ცვლილების დროს გამტარში აღიძვრება ინდუქციის ემძ, რომელიც გამოითვლება

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში – მაგნიტური ველი

მაგნიტური ველი იქმნება მოწესრიგებულად მოძრავი მუხტებით. როგორც ცნობილია, ელექტრული მუხტების ანალოგიური მაგნიტური მუხტები ბუნებაში არ არსებობს. მაგნიტური ველის ძალური მახასიათებელია

მეტის წაკითხვა

სტივენ ჰოუკინგი-დროის მოკლე ისტორია. დიდი აფეთქებიდან შავ ხვრელებამდე

1988 წელს ამერიკულმა საგამომცემლო სახლმა „Bantam Dell Publishing Group“ გამოსცა თანამედროვეობის უდიდესი ფიზიკოსის სტივენ ჰოუკინგის წიგნი „დროის მოკლე ისტორია –

მეტის წაკითხვა

მუდმივი ელექტრული დენი. გაგრძელება

თუ დენის წყაროები ერთმანეთს ერთნაირნიშნიანი მომჭერებით უერთდება, იმ უბანზე, რომელიც შეიცავს კენტი რაოდენობის წყაროს, ძაბვა ტოლი იქნება ერთი დენის წყაროს

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში მუდმივი ელექტრული დენი

ელექტრული დენი, როგორც ცნობილია, დამუხტული ნაწილაკების მოწესრიგებულ მიმართულ მოძრაობას წარმოადგენს. ცხადია, ასეთი მოძრაობა მოითხოვს ელექტრული ველის არსებობას იმ გარემოში, სადაც

მეტის წაკითხვა

ელექტროსტატიკა – გაგრძელება

ელექტრული ველები აკმაყოფილებენ სუპერპოზიციის პრინციპს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მუხტების სისტემის ელექტრული ველი ცალკეული მუხტების ელექტრული ველების ჯამს წარმოადგენს. ეს

მეტის წაკითხვა