ატომური და ბირთვული ფიზიკა

მეოცე საუკუნის დასაწყისში ელექტრომაგნიტური გამოსხივების შესწავლამ მეცნიერები კვატური თეორიის შექმნამდე მიიყვანა. აბსოლუტურად შავი სხეულის გამოსხივების ექსპერიმენტული შედეგების მონაცემების ასახსნელად მ.

მეტის წაკითხვა

ნახშირბადი და მეცნიერების უახლესი მიღწევები

სიახლე არავისთვის იქნება, თუ ვიტყვით, რომ ნახშირბადი იმ ძირითად ელემენტთაგანია, რომლებსაც ფართოდ იყენებენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ნახშირბადი ელემენტთა მეოთხე ჯგუფს მიეკუთვნება.

მეტის წაკითხვა

ოპტიკა – (გაგრძელება)

განვაგრძობთ გეომეტრიული ოპტიკის ამოცანების ამოხსნას. შემოგთავაზებთ აგრეთვე ამოცანებს, რომლებიც ოპტიკურ სისტემებს ეხება. ვრცლად ოპტიკა-2  

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში ოპტიკა – გაგრძელება

სინათლის არეკვლისა და გარდატეხის კანონების გამოყენებით შესაძლებელია საგნის გამოსახულების სარკეებსა და ლინზებში აგება. ჩვენ ვამბობთ, რომ საგნის (ანუ სინათლის წყაროს)

მეტის წაკითხვა

გეომეტრიული ოპტიკა

ოპტიკა შეისწავლის სინათლის გავრცელებას, აგრეთვე მის როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღის თვისებებს. სინათლის ტალღურ თეორიას, როგორც ცნობილია, საფუძვლად უდევს ჰიუგენსის პრინციპი, რომელიც

მეტის წაკითხვა

რიჩარდ ფეინმანი ხუმრობს

რიჩარდ ფეინმანი ამერიკელი ფიზიკოსი იყო, რომელიც ცნობილია, როგორც ავტორი  ტრაექტორიებით ინტეგრალის, რომელიც მან კვანტურ მექანიკაში შემოიღო და რომლის მეშვეობით წარმატებით

მეტის წაკითხვა

ცვლადი დენი

ცვლადი დენის გადაცემა დიდ მანძილებზე დაკავშირებულია ენერგიის დანაკარგებთან. მისი შემცირების მიზნით იყენებენ ტრანსფორმატორს, რომლის საშუალებითაც ხდება გადამცემ ხაზებში დენის შემცირება

მეტის წაკითხვა

გრავიტაციული ტალღები და მათი აღმოჩენა

1915 წელს ა. აინშტაინმა შეიმუშავა ფარდობითობის ზოგადი თეორია. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი მოხსენება პრუსიის მეცნიერებათა აკადემიაში, სადაც მანამ წარადგინა განტოლება,

მეტის წაკითხვა

ელქტრომაგინიტური ინდუქცია- გაგრძელება

სიჩქარე რომ განვსაზღვროთ, საჭიროა გაიზომოს პოტენციალთა სხვაობა. თუ ფრთების ბოლოებს შევაერთებთ გამტარით და მივუერთებთ ვოლტმეტრს, მაშინ თანაბრად მოძრავი თვითმფრინავის ფრთებით

მეტის წაკითხვა

ცვლადი დენი

მიმდევრობით ერთმანეთთან  მიერთებული ინდუქციური კოჭა  და დამუხტული კონდენსატორი წარმოადგენს რხევით კონტურს – წრედს, რომელშიც აღიძვრება ელექტრომაგნიტური რხევები. რხევის დინამიურ განტოლებას

მეტის წაკითხვა