ფიზიკა ამოცანებში-ელექტროსტატიკა – მუხტი, ელექტრული ველი – გაგრძელება

წინამდებარე წერილში გავაგრძელებთ ელექტროსტატიკის ამოცანების განხილ-ვას. შემოგთავაზებთ ამოცანებს ელექტრული მუხტების, ელქტრული ველის და მუხტის ურთიერთქმედების ენერგიებზე, ელექტრული ველის მიერ შესრულებულ

მეტის წაკითხვა

სასკოლო ლაბორატორიული ცდები ფიზიკაში

 ფიზიკა, ისევე როგორც სხვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ექსპერიმენტული მეცნიერებაა. ამიტომ ფიზიკის სწავლების პროცესში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ლაბორატორიულ ცდებს. სადემონსტრაციო ცდების გარდა,

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში- ელექტროსტატიკა – მუხტი, ელექტრული ველი

წინამდებარე წერილით ვიწყებთ ამოცანების განხილვას ელექტროსტატიკაში. ელექტროსტატიკის ძირითად კანონს, მოგეხსენებათ, წარმოადგენს უძრავი მუხტების ურთიერთქმედების კანონი – კულონის კანონი. ვრცლად 

მეტის წაკითხვა

ათვლის სისტემების შესახებ

ნიუტონისეული მექანიკის ძირითადი დებულებები სამართლიანია ათვლის ინერციული სისტემებისთვის, რომელთა რაოდენობა უთვალავია. არსებობს აგრეთვე ათვლის სისტემების პრინციპულად განსხვავებული კლასი. ამ სისტემებში

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში – ტალღები

ტალღა არის მოძრაობის სახეობა, რომელიც ჩვეულებრივი მექანიკური მოძრაობისგან განსხვავდება. ტალღა წარმოიქმნება გარემოს შეშფოთების შედეგად და მისი არსებობისთვის საჭიროა გარემო (გარდა

მეტის წაკითხვა

ძალა მექანიკაში

ძალას და ძალის მოქმედებას ადამიანი ხვდება და განიცდის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ძალის გამოყენების მაგალითებია გაჩერებული მანქანის მიწოლა, თოკის გაქაჩვა, ქვის სროლა,

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში -რხევითი მოძრაობა

რხევითი მოძრაობა პერიოდული მოძრაობის სახეობაა. არსებობს სხვადასხვა სახის რხევითი მოძრაობა. მიუხედავად მრავალფეროვნებისა, მათ აქვთ საერთო თვისებები, რომლებიც რხევით მოძრაობას სხვა

მეტის წაკითხვა

რა გავლენას ახდენს საზოგადოების განვითარებაზე ფუნდამენტალური კვლევები ფიზიკაში

მეცნიერების უმრავლესობა აწარმოებს ფუნდამენტალურ კვლევებს, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს შეიძლება სასარგებლო იყოს საზოგადოებისთვის, არამედ იმიტომ, რომ ეს მათთვის ძალიან

მეტის წაკითხვა

დამტკიცება და დამტკიცების ხერხები მათემატიკაში

მათემატიკაში დამტკიცება არის დედუქციური მსჯელობა, რომელიც გამოიყენება გამო­ნათქვამის დასაბუთებისათვის. ამგვარი მსჯელობის დროს შესაძლებელია უკვე არსებული, ადრე დასაბუთებული დებულებების გამოყენება. სურვილის

მეტის წაკითხვა

ფიზიკა ამოცანებში – თერმოდინამიკა

თერმოდინამიკა შეისწავლის სითბური პროცესების დინამიკას ნივთიერებებში, იკვლევს პირობებს, რომლის დროსაც სითბური ენერგია მექანიკურ ენერგიად გარდაიქმნება. თერმოდინამიკაში ხშირად გამოიყენება ცნება –

მეტის წაკითხვა