ინტერკულტურული საკომუნიკაციო კომპეტენცია, უცხოური ენის გაკვეთილის მიზანი

ადამიანების შეხვედრა იმ კულტურათა შეხვედრას გულისხმობს, რომლებსაც ისინი ეკუთვნიან. ტრადიციულად, უცხო ენის გაკვეთილზე ენა ერთიან სისტემად განიხილებოდა. გასული საუკუნის 80-იანი

მეტის წაკითხვა

მხატვრული ტექსტი უცხო ენის გაკვეთილზე: ადაპტაცია თუ დიდაქტიზაცია

უცხო ენის შესწავლის პროცესში მხატვრული ნაწარმოებების ინტეგრირების მნიშვნელობას ყოველთვის განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა. ეს ბუნებრივიცაა, იმ მარტივი ჭეშმარიტებიდან გამომდინარე, რომ ენა

მეტის წაკითხვა

როლური თამაშები უცხოური ენის გაკვეთილზე

ზეპირი მეტყველების უნარის განსავითარებლად მასწავლებელი ხშირად ცდილობს, კითხვა-პასუხის მეშვეობით გაავარჯიშოს მოსწავლეთა სამეტყველო უნარები ან გაბმული მეტყველების გზით ჩააბას ისინი საუბარში

მეტის წაკითხვა

ევროპული მულტილინგვიზმი ანუ ენობრივი მრავალფეროვნება

უცხოური ენების სწავლებას განსაკუთრებული ადგილი უკავია ევროპის ინტერკულტურული საზოგადოების განვითარებაში, რომელიც ტოლერანტობის, კრეატიულობისა და კულტურული მრავალფეროვნების პრინციპებზეა დაფუძნებული. უცხოური ენების

მეტის წაკითხვა

უცხო ენის სწავლების კომპეტენციები

როგორია დღევანდელი კომუნიკაცია? უახლესი ტექნოლოგიების წყალობით დღეს ნებისმიერ ჩვენგანს აქვს საშუალება, კომპიუტერის ღილაკზე თითის ერთი დაჭერით მიაკვლიოს მსოფლიოს ნებისმიერ ენასა

მეტის წაკითხვა

ლექსიკის სწავლების ეფექტური გზები

უცხო ენის სწავლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ლექსიკური მარაგის გაზრდა. როგორ ვეხმარებით მოსწავლეებს ახალი სიტყვების დამახსოვრებაში? ყველა მასწავლებელს თავისი მეთოდი აქვს.

მეტის წაკითხვა

10 რჩევა ინგლისური ენის დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებს: „მეტყვი – დავივიწყებ, მაჩვენებ – დავიმახსოვრებ, ჩამრთავ – გავიგებ“

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსებით, 15-დან 19 მარტამდე ,,ინგლისური ენის სწავლების პროგრამის” ფარგლებში თბილისის,ფოთის, ზუგდიდისა და ქუთაისის, აფხაზეთის საჯარო

მეტის წაკითხვა

თანამედროვე უცხოური ენების სწავლება – ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო პოლიტიკის პრიორიტეტი

ევროპული მულტილინგვიზმი, ანუ ენობრივი მრავალფეროვნება უცხოური ენების სწავლებას განსაკუთრებული ადგილი უკავია ევროპის ინტერკულტურული საზოგადოების განვითარებაში, რომელიც ტოლერანტობის, კრეატიულობისა და კულტურული

მეტის წაკითხვა