გრამატიკა რუსული ენის გაკვეთილზე

პირველი ნაწილი  ცნობილია, რომ რუსული ენის გრამატიკა რთულია, მისი ცოდნის გარეშე ვერც ილაპარაკებ და ვერც სწორად დაწერ. თვით რუსებიც კი

მეტის წაკითხვა

კითხვის სწავლება საკომუნიკაციო მეთოდის გამოყენებით რუსული ენის გაკვეთილზე (მეორე ნაწილი)

მასწავლებლებისგან ხშირად მესმის, რომ „ბავშვებმა არ იციან პუშკინი, დოსტოევსკი, არ იციან რუსული კლასიკა…” დიახ, ეს პრობლემაა. ბავშვები ძალიან ცოტას კითხულობენ

მეტის წაკითხვა

მოსმენა რუსული ენის გაკვეთილზე (ნაწილი II)

გთავაზობთ გაკვეთილს, რომლის მიზანია მოსმენილი ტექსტის გაგება-გააზრება. გამოყენებულია ა. გრინის მოთხრობის ადაპტირებული ვარიანტი. თემას ორი (დაწყვილებული) გაკვეთილი ეთმობა. ტექსტი ადაპტირებულია,

მეტის წაკითხვა

მოსმენა რუსული ენის გაკვეთილზე

( ნაწილი I ) რუსული როგორც უცხო ენა საქართველოში დიდი ხანი არ არის რაც ისწავლება. აქამდე საგნის სწავლებისადმი მიდგომა სხვაგვარი იყო, რადგან, ძველი

მეტის წაკითხვა

პრაქტიკული რჩევები ინგლისური ენის მასწავლებელთათვის

ბრიტანეთის საბჭოს მიერ შემოთავაზებული რესურსების მიხედვით მოამზადა ნონა პოპიაშვილმა  მასწავლებლების უმრავლესობა აღიარებს, რომ გაკვეთილის წინასწარ დაგეგმვა აიოლებს სწავლებას და პედაგოგს საკუთარი

მეტის წაკითხვა

Warum Deutsch? -გერმანული ენის პერსპექტივები

“რატომ უნდა ვისწავლოთ გერმანული?” თბილისის გოეთეს ინსტიტუტმა, რომელიც გერმანული ენის შესწავლის საერთაშორისო ცენტრს წარმოადგენს, ამ საკითხში უკეთ გასარკვევად ახალი პროექტი

მეტის წაკითხვა

კომუნიკაციური წერის უნარის განვითარება

თანამედროვე უცხო ენის გაკვეთილის მიზანი მოსწავლისთვის ლაპარაკის, მოსმენის, წერისა და კითხვის უნარების განვითარებაა. ლაპარაკისა და მოსმენის უნარებს უწოდებენ რეცეპტულ უნარებს,

მეტის წაკითხვა

ონლაინტრეინინგები

საქართველოში მიმდინარე საგანმანათლებლო რეფორმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია მასწავლებელთა მომზადება და მათი პროფესიული განვითარება. ამ მიზნით საქართველოს განათლების სამინისტრომ შეიმუშავა სპეციალური

მეტის წაკითხვა

ინტერკულტურული საკომუნიკაციო კომპეტენცია, უცხოური ენის გაკვეთილის მიზანი

ადამიანების შეხვედრა იმ კულტურათა შეხვედრას გულისხმობს, რომლებსაც ისინი ეკუთვნიან. ტრადიციულად, უცხო ენის გაკვეთილზე ენა ერთიან სისტემად განიხილებოდა. გასული საუკუნის 80-იანი

მეტის წაკითხვა