სახელმძღვანელოს როლი უცხო ენის გაკვეთილზე

წარმოდგენილი სტატიის მიზანია, მკითხველს გააცნოს უცხო ენის სახელმძღვანელოს, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი სასწავლო მასალის, განვითარების ასპექტები ენის ათვისებისას; სახელმძღვანელოს ფუნქციები, სახელმძღვანელოს

მეტის წაკითხვა

სამოდელო გაკვეთილი (რუსული ენა)

ნაწილი მეორე მასწავლებლის მიერ უცხოენოვანი ტექსტის სწორად შერჩევა-მოძიება მნიშვნელოვანია მისი შინაარსის სრულყოფილად გაგებისა და სწორად აღქმისთვის, სწავლა/სწავლების ხარისხისა და მოსწავლეთა

მეტის წაკითხვა

საკომუნიკაციო მეთოდიკის ძირითადი თეზისები

უცხოური ენის სწავლების ისტორიაში არაერთი მეთოდიკა გვხვდება. ისევე, როგორც მეცნიერების სხვა მიმართულებებში, ამ სფეროშიც მიდგომების შეცვლასAდა სიახლეების დანერგვას, სამოქალაქო საზოგადოების

მეტის წაკითხვა

თანამედროვე უცხო ენის გაკვეთილი

დღეს აღარავინ დავობს იმაზე, რომ უცხო ენის შესწავლა მრავალმხრივი პროცესია და დიდ ძალისხმევას მოითხოვს როგორც ენის შემსწავლელის, ისე მასწავლებლის მხრიდან.

მეტის წაკითხვა

წარუმატებლობათა მიზეზები უცხო ენის შესწავლისას

მიუხედავად ხანგრძლივი, მრავალწლიანი მცდელობისა, უცხო ენის შემსწავლელთა დიდი ნაწილი ამა თუ იმ ენის შესწავლას ადრე თუ გვიან დაუძლეველ პრობლემათა „საქაღალდეში”

მეტის წაკითხვა

ტექსტზე მუშაობა და კითხვის სტრატეგიები უცხო ენის გაკვეთილზე

კითხვა თვითშემეცნების, საკუთარი აზრების ჩამოყალიბებისა და გამუდმებული შედარების პროცესია – ამ აზრისა იმ აზრთან, შენი გამოცდილებისა სხვის გამოცდილებასთან.  მონტენი  უცხო

მეტის წაკითხვა

სამოდელო გაკვეთილი რუსულ ენაში -ნაწილი პირველი

სახელმძღვანელო არ არის ერთადერთი რესურსი, რომელსაც მასწავლებელი უნდა იყენებდეს გაკვეთილზე. რუსული ენის მასწავლებლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სასწავლო მასალის სწორად შერჩევა. ეს

მეტის წაკითხვა

ფონეტიკა რუსული ენის გაკვეთილზე

მასწავლებლებთან შეხვედრისას მშობლები ხშირად გამოთქვამენ საყვედურს იმის გამო, რომ საათების მწირი რაოდენობა, ახალი ენის დაწყება მე-7 კლასიდან შედეგის მიღებას ართულებს.

მეტის წაკითხვა

ლექსიკაზე მუშაობა რუსული ენის გაკვეთილზე

ლექსიკაზე მუშაობისას ხშირად ვაწყდებით პრობლემებს: მოსწავლეები არ სწავლობენ ან ვერ სწავლობენ (ვერ იმახსოვრებენ) სიტყვებს; სწავლობენ, მაგრამ მალე ავიწყდებათ ნასწავლი მასალა;

მეტის წაკითხვა

„სამეტყველო უნარ-ჩვევები“ – იზოლირებულად თუ ინტეგრირებულად?

უცხო ენების დიდაქტიკაში ხშირად ხდება ცნებების: „უნარი” და „უნარ-ჩვევა” – აღრევა, თანაც არა მარტო ზეპირ მეტყველებაში, არამედ დარგობრივ ლიტერატურასა და

მეტის წაკითხვა