მოსმენა რუსული ენის გაკვეთილზე

( ნაწილი I ) რუსული როგორც უცხო ენა საქართველოში დიდი ხანი არ არის რაც ისწავლება. აქამდე საგნის სწავლებისადმი მიდგომა სხვაგვარი იყო, რადგან, ძველი

მეტის წაკითხვა

პრაქტიკული რჩევები ინგლისური ენის მასწავლებელთათვის

ბრიტანეთის საბჭოს მიერ შემოთავაზებული რესურსების მიხედვით მოამზადა ნონა პოპიაშვილმა  მასწავლებლების უმრავლესობა აღიარებს, რომ გაკვეთილის წინასწარ დაგეგმვა აიოლებს სწავლებას და პედაგოგს საკუთარი

მეტის წაკითხვა

Warum Deutsch? -გერმანული ენის პერსპექტივები

“რატომ უნდა ვისწავლოთ გერმანული?” თბილისის გოეთეს ინსტიტუტმა, რომელიც გერმანული ენის შესწავლის საერთაშორისო ცენტრს წარმოადგენს, ამ საკითხში უკეთ გასარკვევად ახალი პროექტი

მეტის წაკითხვა

კომუნიკაციური წერის უნარის განვითარება

თანამედროვე უცხო ენის გაკვეთილის მიზანი მოსწავლისთვის ლაპარაკის, მოსმენის, წერისა და კითხვის უნარების განვითარებაა. ლაპარაკისა და მოსმენის უნარებს უწოდებენ რეცეპტულ უნარებს,

მეტის წაკითხვა

ონლაინტრეინინგები

საქართველოში მიმდინარე საგანმანათლებლო რეფორმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია მასწავლებელთა მომზადება და მათი პროფესიული განვითარება. ამ მიზნით საქართველოს განათლების სამინისტრომ შეიმუშავა სპეციალური

მეტის წაკითხვა

ინტერკულტურული საკომუნიკაციო კომპეტენცია, უცხოური ენის გაკვეთილის მიზანი

ადამიანების შეხვედრა იმ კულტურათა შეხვედრას გულისხმობს, რომლებსაც ისინი ეკუთვნიან. ტრადიციულად, უცხო ენის გაკვეთილზე ენა ერთიან სისტემად განიხილებოდა. გასული საუკუნის 80-იანი

მეტის წაკითხვა

მხატვრული ტექსტი უცხო ენის გაკვეთილზე: ადაპტაცია თუ დიდაქტიზაცია

უცხო ენის შესწავლის პროცესში მხატვრული ნაწარმოებების ინტეგრირების მნიშვნელობას ყოველთვის განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა. ეს ბუნებრივიცაა, იმ მარტივი ჭეშმარიტებიდან გამომდინარე, რომ ენა

მეტის წაკითხვა

როლური თამაშები უცხოური ენის გაკვეთილზე

ზეპირი მეტყველების უნარის განსავითარებლად მასწავლებელი ხშირად ცდილობს, კითხვა-პასუხის მეშვეობით გაავარჯიშოს მოსწავლეთა სამეტყველო უნარები ან გაბმული მეტყველების გზით ჩააბას ისინი საუბარში

მეტის წაკითხვა

ევროპული მულტილინგვიზმი ანუ ენობრივი მრავალფეროვნება

უცხოური ენების სწავლებას განსაკუთრებული ადგილი უკავია ევროპის ინტერკულტურული საზოგადოების განვითარებაში, რომელიც ტოლერანტობის, კრეატიულობისა და კულტურული მრავალფეროვნების პრინციპებზეა დაფუძნებული. უცხოური ენების

მეტის წაკითხვა

უცხო ენის სწავლების კომპეტენციები

როგორია დღევანდელი კომუნიკაცია? უახლესი ტექნოლოგიების წყალობით დღეს ნებისმიერ ჩვენგანს აქვს საშუალება, კომპიუტერის ღილაკზე თითის ერთი დაჭერით მიაკვლიოს მსოფლიოს ნებისმიერ ენასა

მეტის წაკითხვა