ფონეტიკა რუსული ენის გაკვეთილზე

მასწავლებლებთან შეხვედრისას მშობლები ხშირად გამოთქვამენ საყვედურს იმის გამო, რომ საათების მწირი რაოდენობა, ახალი ენის დაწყება მე-7 კლასიდან შედეგის მიღებას ართულებს.

მეტის წაკითხვა

ლექსიკაზე მუშაობა რუსული ენის გაკვეთილზე

ლექსიკაზე მუშაობისას ხშირად ვაწყდებით პრობლემებს: მოსწავლეები არ სწავლობენ ან ვერ სწავლობენ (ვერ იმახსოვრებენ) სიტყვებს; სწავლობენ, მაგრამ მალე ავიწყდებათ ნასწავლი მასალა;

მეტის წაკითხვა

„სამეტყველო უნარ-ჩვევები“ – იზოლირებულად თუ ინტეგრირებულად?

უცხო ენების დიდაქტიკაში ხშირად ხდება ცნებების: „უნარი” და „უნარ-ჩვევა” – აღრევა, თანაც არა მარტო ზეპირ მეტყველებაში, არამედ დარგობრივ ლიტერატურასა და

მეტის წაკითხვა

გრამატიკა რუსული ენის გაკვეთილზე მეორე ნაწილი

ენის სწავლების ნებისმიერ ეტაპზე მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რა გრამატიკული მინიმუმია აუცილებელი საჭირო უნარ-ჩვევებისა და ენობრივი ცოდნის მისაღებად, ამიტომ რუსულის როგორც უცხო

მეტის წაკითხვა

გრამატიკა რუსული ენის გაკვეთილზე

პირველი ნაწილი  ცნობილია, რომ რუსული ენის გრამატიკა რთულია, მისი ცოდნის გარეშე ვერც ილაპარაკებ და ვერც სწორად დაწერ. თვით რუსებიც კი

მეტის წაკითხვა

კითხვის სწავლება საკომუნიკაციო მეთოდის გამოყენებით რუსული ენის გაკვეთილზე (მეორე ნაწილი)

მასწავლებლებისგან ხშირად მესმის, რომ „ბავშვებმა არ იციან პუშკინი, დოსტოევსკი, არ იციან რუსული კლასიკა…” დიახ, ეს პრობლემაა. ბავშვები ძალიან ცოტას კითხულობენ

მეტის წაკითხვა

მოსმენა რუსული ენის გაკვეთილზე (ნაწილი II)

გთავაზობთ გაკვეთილს, რომლის მიზანია მოსმენილი ტექსტის გაგება-გააზრება. გამოყენებულია ა. გრინის მოთხრობის ადაპტირებული ვარიანტი. თემას ორი (დაწყვილებული) გაკვეთილი ეთმობა. ტექსტი ადაპტირებულია,

მეტის წაკითხვა

მოსმენა რუსული ენის გაკვეთილზე

( ნაწილი I ) რუსული როგორც უცხო ენა საქართველოში დიდი ხანი არ არის რაც ისწავლება. აქამდე საგნის სწავლებისადმი მიდგომა სხვაგვარი იყო, რადგან, ძველი

მეტის წაკითხვა

პრაქტიკული რჩევები ინგლისური ენის მასწავლებელთათვის

ბრიტანეთის საბჭოს მიერ შემოთავაზებული რესურსების მიხედვით მოამზადა ნონა პოპიაშვილმა  მასწავლებლების უმრავლესობა აღიარებს, რომ გაკვეთილის წინასწარ დაგეგმვა აიოლებს სწავლებას და პედაგოგს საკუთარი

მეტის წაკითხვა