წარუმატებლობათა მიზეზები უცხო ენის შესწავლისას

მიუხედავად ხანგრძლივი, მრავალწლიანი მცდელობისა, უცხო ენის შემსწავლელთა დიდი ნაწილი ამა თუ იმ ენის შესწავლას ადრე თუ გვიან დაუძლეველ პრობლემათა „საქაღალდეში”

მეტის წაკითხვა

ტექსტზე მუშაობა და კითხვის სტრატეგიები უცხო ენის გაკვეთილზე

კითხვა თვითშემეცნების, საკუთარი აზრების ჩამოყალიბებისა და გამუდმებული შედარების პროცესია – ამ აზრისა იმ აზრთან, შენი გამოცდილებისა სხვის გამოცდილებასთან.  მონტენი  უცხო

მეტის წაკითხვა

სამოდელო გაკვეთილი რუსულ ენაში -ნაწილი პირველი

სახელმძღვანელო არ არის ერთადერთი რესურსი, რომელსაც მასწავლებელი უნდა იყენებდეს გაკვეთილზე. რუსული ენის მასწავლებლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სასწავლო მასალის სწორად შერჩევა. ეს

მეტის წაკითხვა

ფონეტიკა რუსული ენის გაკვეთილზე

მასწავლებლებთან შეხვედრისას მშობლები ხშირად გამოთქვამენ საყვედურს იმის გამო, რომ საათების მწირი რაოდენობა, ახალი ენის დაწყება მე-7 კლასიდან შედეგის მიღებას ართულებს.

მეტის წაკითხვა

ლექსიკაზე მუშაობა რუსული ენის გაკვეთილზე

ლექსიკაზე მუშაობისას ხშირად ვაწყდებით პრობლემებს: მოსწავლეები არ სწავლობენ ან ვერ სწავლობენ (ვერ იმახსოვრებენ) სიტყვებს; სწავლობენ, მაგრამ მალე ავიწყდებათ ნასწავლი მასალა;

მეტის წაკითხვა

„სამეტყველო უნარ-ჩვევები“ – იზოლირებულად თუ ინტეგრირებულად?

უცხო ენების დიდაქტიკაში ხშირად ხდება ცნებების: „უნარი” და „უნარ-ჩვევა” – აღრევა, თანაც არა მარტო ზეპირ მეტყველებაში, არამედ დარგობრივ ლიტერატურასა და

მეტის წაკითხვა

გრამატიკა რუსული ენის გაკვეთილზე მეორე ნაწილი

ენის სწავლების ნებისმიერ ეტაპზე მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რა გრამატიკული მინიმუმია აუცილებელი საჭირო უნარ-ჩვევებისა და ენობრივი ცოდნის მისაღებად, ამიტომ რუსულის როგორც უცხო

მეტის წაკითხვა

გრამატიკა რუსული ენის გაკვეთილზე

პირველი ნაწილი  ცნობილია, რომ რუსული ენის გრამატიკა რთულია, მისი ცოდნის გარეშე ვერც ილაპარაკებ და ვერც სწორად დაწერ. თვით რუსებიც კი

მეტის წაკითხვა

კითხვის სწავლება საკომუნიკაციო მეთოდის გამოყენებით რუსული ენის გაკვეთილზე (მეორე ნაწილი)

მასწავლებლებისგან ხშირად მესმის, რომ „ბავშვებმა არ იციან პუშკინი, დოსტოევსკი, არ იციან რუსული კლასიკა…” დიახ, ეს პრობლემაა. ბავშვები ძალიან ცოტას კითხულობენ

მეტის წაკითხვა