სპორტის სწავლება სკოლებში

მთელი მსოფლიო აღიარებს, რომ სპორტი ადამიანის და, მეტადრე, მოზარდის ჯანმრთელობისთვის უმნიშვნელოვანესი და ხშირად შეუცვლელი “წამალია”. საჯარო თუ კერძო სკოლებში სპორტის

მეტის წაკითხვა