ზაქარია გიუნაშვილი – როგორ შევადაროთ მონაცემები და ვიწინასწარმეტყველოთ მომავალი

სასკოლო მათემატიკის კურსში გვხვდება ზოგიერთი ისეთი საკითხი, რომლის სრულყო­ფილი შესწავლა შეიძლება მოითხოვდეს ისეთ კომპეტენციებს, რომლებიც სცდება სასკოლო მათემატიკით გათვალისწინებულ შინაარს.

მეტის წაკითხვა

გეომეტრია სფეროზე

ჩვენთვის კარგად ნაცნობი სიბრტყის გეომეტრია დაკავშირებულია წერტილებთან, წრფეებთან და აღწერს მათ ურთიერთმიმართებას, ადრეული (ბაბილონელების, არაბების, ბერძნების) გეომეტრიათა უმეტესობა კი სფერული

მეტის წაკითხვა

სტერეომეტრია სკოლაში: ფიგურების თვისებრივი მახასიათებლების კვლევა

გეომეტრია: გაზომვების ხელოვნება და სივრცის აღქმა ცნობილია, რომ გეომეტრიის წარმოშობა ისტორიულად გაზომვებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ, როგორც მეცნიერების ყველა სხვა სფერო,

მეტის წაკითხვა

ინტერაქტიული გეომეტრია სკოლაში – ძველი შეზღუდვები და ახალი შესაძლებლობები

შესავალი მიუხედავად იმისა, რომ კომპიუტერები და კალკულატორები უდიდეს გავლენას ახდენს სასკოლო მათემატიკის სწავლა-სწავლებაზე, პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ კომპიუ­ტერული პროგრამები ნაკლებადაა ათვისებული

მეტის წაკითხვა

ციფრული მონეტა – ელექტრონული ცხრილის გამოყენება ალბათური ექსპერიმენტის სიმულაციისთვის

პასკალის სამკუთხედი – ისტორიული კონტექსტის მიმოხილვა 1653 წელს ფრანგმა მათემატიკოსმა და ფილოსოფოსმა ბლეზ პასკალმა მონეტის აგდების შედეგების შესაბამისი რიცხვების სამკუთხა

მეტის წაკითხვა