მონაცემთა ერთობლიობის ცენტრალური ტენდენციის საზომების შემოტანა სასკოლო მათემატიკის კურსში

როგორ შევადაროთ მონაცემთა ერთობლიობები ყველა თქვენგანმა იცის როგორ უნდა შევადაროთ ორი ერთობლიობა, რომლებიდანაც თითოეული მხოლოდ ერთი მონაცემისაგან შედგება. ან როგორ

მეტის წაკითხვა