ბლუმის ტაქსონომია მათემატიკის სწავლებისას

სიტყვა „ტაქსონომია” აღნიშნავს ქმედებას, რომელიც კლასიფიცირებას უკავშირდება. იგი წარმოდგება ბერძნული სიტყვებისგან  – ტაქსის, რაც ნიშნავს წესრიგს, დალაგებას და  – ნომოს,

მეტის წაკითხვა

ფიგურათა მსგავსების გამოყენება: ზომების შედარება და შეფასება

რეალურ ვითარებასთან დაკავშირებული ამოცანები გასაკვირი არ არის, როდესაც მათემატიკური აპარატი აქტიურად გამოიყენება ისეთ სფეროებში როგორიცაა ფიზიკა, კომპიუტერული მეცნიერება, საინჟინრო საქმე

მეტის წაკითხვა

ლოგიკა როგორც დამოუკიდებელი სასწავლო თემა მათემატიკის სწავლებისას

შესავალი არავისთვის საკამათო არ არის ის, რომ მასწავლებელი უნდა ზრუნავდეს იმაზე, რომ მოსწავლეებს ჩამოუყალიბდეთ ლოგიკური აზროვნება. მიუხედავად იმისა, რომ ამის

მეტის წაკითხვა

ზაქარია გიუნაშვილი – Wolfram|Alpha – Google-ის ალტერნატივა?

სტივენ ვოლფრამი (Stephen Wolfram) 15 წლის იყო (იგი 1959 წელს დაიბადა), როდესაც პირველი სამეცნიერო ნაშრომი გამოაქვეყნა, 20 წლისამ კი სამეცნიერო

მეტის წაკითხვა

ირაციონალური რიცხვების გეომეტრია

სასკოლო მათემატიკის ერთ-ერთ მიმართულებას ეწოდება „რიცხვები და მოქმე­დებები”.  ეს მიმართულება თავიდან ბოლომდე უწყვეტად გასდევს მათემატიკის საგნობრივ პროგრამას და შეიძლება ითქვას

მეტის წაკითხვა

სტატისტიკური წიგნიერების განვითარება სკოლაში

„მალე სტატისტიკური აზროვნება გახდება ისევე აუცილებელი სრულფასოვანი მოქალაქისათვის, როგორც წერისა და კითხვის უნარი” – ეს არის ციტატა, სამუელ უილკსის (Samuel

მეტის წაკითხვა

დამტკიცების პედაგოგიური დანიშნულება მათემატიკაში

მსჯელობა-დასაბუთებას მათემატიკაში ყოველთვის ერთ-ერთი ძირითადი ადგილი ეკავა. მათემატიკური შინაარსის ტექსტებში ამ პროცესს დამტკიცება ეწოდება. განს­ხვავება მათ შორის  შეიძლება მხოლოდ ის

მეტის წაკითხვა

ზაქარია გიუნაშვილი – როგორ შევადაროთ მონაცემები და ვიწინასწარმეტყველოთ მომავალი

სასკოლო მათემატიკის კურსში გვხვდება ზოგიერთი ისეთი საკითხი, რომლის სრულყო­ფილი შესწავლა შეიძლება მოითხოვდეს ისეთ კომპეტენციებს, რომლებიც სცდება სასკოლო მათემატიკით გათვალისწინებულ შინაარს.

მეტის წაკითხვა

გეომეტრია სფეროზე

ჩვენთვის კარგად ნაცნობი სიბრტყის გეომეტრია დაკავშირებულია წერტილებთან, წრფეებთან და აღწერს მათ ურთიერთმიმართებას, ადრეული (ბაბილონელების, არაბების, ბერძნების) გეომეტრიათა უმეტესობა კი სფერული

მეტის წაკითხვა

სტერეომეტრია სკოლაში: ფიგურების თვისებრივი მახასიათებლების კვლევა

გეომეტრია: გაზომვების ხელოვნება და სივრცის აღქმა ცნობილია, რომ გეომეტრიის წარმოშობა ისტორიულად გაზომვებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ, როგორც მეცნიერების ყველა სხვა სფერო,

მეტის წაკითხვა