მოსწავლე, მასწავლებელი და სახელმძღვანელო მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების პირობებში

  მრავალნი ეძიებენ პასუხს შეკითხვაზე, თუ რა მიზეზებმა განაპირობეს ზოგიერთი ქვეყნის განათლების სისტემის სწრაფი  წინსვლა და შედეგების გაუმჯობესება და ამ

მეტის წაკითხვა

მეთოდოლოგიური კომპეტენციების შესამოწმებელი და განსავითარებელი დავალებები მათემატიკის მასწავლებლებისთვის

მათემატიკის მასწავლებლების დახმარების მიზნით გთავაზობთ სავარჯიშოებს, რომელთა შესრულების შედეგად ისინი განივითარებენ მათემატიკის სწავლების მეთოდოლოგიის ცოდნას, სრულყოფენ საკუთარ კომპეტენციას ამ სფეროში

მეტის წაკითხვა

გამოყენება და მოდელირება მათემატიკის სწავლებისას

გამოყენება და მოდელირება უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს მათემატიკური კომპე­ტენციების ჩამოყალიბებისას. მოსწავლის მიერ საჭირო მათემატიკური უნარების გამოყენება სხვადასხვა სახის, მათ შორის რეალური

მეტის წაკითხვა

მსჯელობა-დასაბუთების უნარი და მისი შეფასება მათემატიკაში

მსჯელობა და დასაბუთება მათემატიკის სწავლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტია. გარდა იმისა, რომ მსჯელობა – დასაბუთება თავისთავად მნიშვნელოვანი კომპეტენციაა, იგი ცოდნის გამოვლენის

მეტის წაკითხვა

ისტ–ის გამოყენებით შექმნილი რესურსები და თამაშებით მათემატიკის სწავლება

სასკოლო განათლების მიზნები საგრძნობლად შეიცვალა. თუ რამდენიმე წლის წინ სწავლება ფაქტების, ფორმულებისა თუ აქსიომების დამახსოვრებაზე იყო ორიენტირებული, ახლა გაცილებით რთული

მეტის წაკითხვა

სტატისტიკის ელემენტები, რომლებიც შეიძლება პრაქტიკაში გამოგვადგეს

ტრადიციულად, სასკოლო მათემატიკის კურსში ძირითადი ყურადღება ექცევა აღწერითი სტატისტიკის  მიმართულებას, რომლის ძირითადი მიზანია ამა თუ იმ ვითარებასთან დაკავშირებული მონაცემების რიცხვითი

მეტის წაკითხვა

კვლევის უნარების განვითარება მათემატიკის სწავლების პროცესში

დღეს ძალიან აქტუალურია პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების თემა. ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი პროგრამები და გამჭოლი კომპეტენციები მასწავლებელს საინტერესო სასწავლო პროცესის

მეტის წაკითხვა

მათემატიკისა და ფიზიკის ინტეგრაციის კიდევ ერთი მაგალითი: ფიზიკის გამოყენება მათემატიკური ამოცანების ამოხსნისას

ცნობილ უნგრელ მათემატიკოსს ჯორჯ პოიას (რომელიც მეცნიერულ კვლევებთან ერთად ბევრ დროს უთმობდა მათემატიკური განათლების საკითხებსაც) ასეთი რამ უთქვამს: „მათემატიკა არის

მეტის წაკითხვა

პროექტზე დაფუძნებული სწავლება მათემატიკაში

შესავალი პრობლემაზე დაფუძნებულ სწავლებასთან ერთად, სწავლა-სწავლებისადმი კონსტრუქტივისტული მიდგომის ნიმუშია პროექტზე დაფუძნებული სწავლებაც. პროექტზე დაფუძნებულ სწავლებასთან დაკავშირებული აქტივობები მოიცავს სხვადასხვა ტიპის

მეტის წაკითხვა

ბლუმის ტაქსონომია მათემატიკის სწავლებისას

სიტყვა „ტაქსონომია” აღნიშნავს ქმედებას, რომელიც კლასიფიცირებას უკავშირდება. იგი წარმოდგება ბერძნული სიტყვებისგან  – ტაქსის, რაც ნიშნავს წესრიგს, დალაგებას და  – ნომოს,

მეტის წაკითხვა