წრეწირთა ურთიერთგანლაგება, გაკვეთილის გეგმა

სამიზნე ცნება „გეომეტრიული ფიგურების“ დამუშავებისას მე-6 კლასში ერთ -ერთი შესასწავლი საკითხი, რომელიც ზემოხსენებული გრძელვადიანი მიზნის მიღწევას ემსახურება, არის წრეწირების ურთიერთგანლაგება.

მეტის წაკითხვა

მონაცემთა წარმოდგენა დიაგრამებით

გაკვეთილის თემა „მონაცემთა წარმოდგენა დიაგრამებით“ ეფუძნება სამიზნე ცნებას: მონაცემები, მათი წარმოდგენის საშუალებები, მონაცემთა ანალიზი. ამ გაკვეთილში წარმოგიდგენთ აქტივობებს, რომლებიც მოსწავლეებს

მეტის წაკითხვა

გეომეტრიული ფიგურები ჩვენ ირგვლივ

გეომეტრიული ფიგურები ჩვენ ირგვლივ ყველგან არის. მას ვხვდებით ქუჩაში, სახლში, საკვებშიც კი. მნიშვნელოვანია მოსწავლეებს პირველ რიგში მათი შემჩნევა ვასწავლოთ იმ

მეტის წაკითხვა

„სასწორი“, მასის ერთეულები – კომპლექსური დავალება

ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვიყენებთ სხვადასხვა ერთეულს, იქნება ეს მასა, მანძილი, დრო თუ სხვა რამ. იმისათვის, რომ საგანი შეფასდეს, ის უნდა გაიზომოს 

მეტის წაკითხვა

გამრავლების ტაბულის სახალისოდ დასწავლისთვის

„- კი მაგრამ სკოლაში ხომ უნდა იარო, გოგონა? – ეკითხება პეპის ბავშვთა სახლში წასაყვანად მისული პოლიციელი. მაინც რატომ უნდა ვიარო

მეტის წაკითხვა

საინტერესო პროექტი, ანუ „ფარული“ მათემატიკა

ამ სტატიაში მინდა, გიამბოთ ერთ საინტერესო პროექტზე, რომელიც  სკოლაში განვახორციელეთ. მასში საბაზო და საშუალო საფეხურის სამი ათეული მოსწავლე მონაწილეობდა. სიამოვნებით

მეტის წაკითხვა

ახლებურად გააზრებული დავალება

ჩემი პროფესია იმითაცაა საინტერესო, რომ მუდმივად ახალ გამოწვევებს მთავაზობს. მასწავლებლობა, სხვა ყველაფერთან ერთად, მუდმივ განვითარებას, ცოდნის სხვაგვარ რეალიზებას, სასწავლო პროცესის

მეტის წაკითხვა

ფინანსური განათლების ელემენტები მათემატიკის გაკვეთილზე

,,ასჯერ გაზომე და ერთხელ გაჭერი“.          ფულის მიმართ სწორი დამოკიდებულება მცირე ასაკიდან ყალიბდება. ბუნებრივია, აქ გადამწყვეტი როლი მშობლებს აქვთ, რომლებიც

მეტის წაკითხვა

ელექტრონული რესურსები მათემატიკის გაკვეთილზე

გაკვეთილზე ისტ-ის მეშვეობით შექმნილი ელექტრონული რესურსის გამოყენება ხელს უწყობს ესგ-ით დადგენილი სასწავლო მიზნების მიღწევას. ისტ-ი იმის შესაძლებლობასაც იძლევა, რომ ერთი

მეტის წაკითხვა

ელექტრონული რესურსები მათემატიკის გაკვეთილზე

გაკვეთილზე ისტ-ის მეშვეობით შექმნილი ელექტრონული რესურსის გამოყენება ხელს უწყობს ესგ-ით დადგენილი სასწავლო მიზნების მიღწევას. ისტ-ი იმის შესაძლებლობასაც იძლევა, რომ ერთი

მეტის წაკითხვა