დიფერენცირებული სწავლება ისტორიის გაკვეთილზე

სასწავლო  პროცესის  ერთ-ერთ  უმნიშვნელოვანეს  დანიშნულებას  წარმოადგენს   მოსწავლეთა  ინდივიდუალური  განვითარება, რომლის    მეთოდური  საფუძველია     ინდივიდუალიზაცია (სასწავლო პროცესის ორგანიზება)

მეტის წაკითხვა

პირველი მსოფლიო ომი და განათლება (ნაწილი მე-3)

შესავლისათვის მსოფლიო ანუ ტოტალური ომი ხშირად გაგებულია ისეთი ვიწრო მნიშვნელობით, როგორიცაა სახელმწიფოებისა და ხალხების მონაწილეობა ამ ომში და მათი რაოდენობა,

მეტის წაკითხვა

ტექსტურ ინფორმაციასთან მუშაობის თავისებურებები ისტორიისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების გაკვეთილზე – II ნაწილი

ტექსტთან  მუშაობის ზოგიერთი მეთოდი და მეთოდოლოგია ტექსტთან მუშაობა მასწავლებლისთვის სიტუაციის მოდელირებისმიზანმიმართულ მუშაობას წარმოადგენს, რომელიც უბიძგებს მოსწავლეებს ცოდნის დამოუკიდებელი ძიებისა და

მეტის წაკითხვა

პირველი მსოფლიო ომი და განათლების მიზნები -მეორე ნაწილი

1918 წელი, საშუალო სკოლის შვიდი ძირითადი პრინციპი ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული საგანმანათლებლო ასოციაციის მიერ არჩეულმა საშუალო სკოლების რეორგანიზაციის კომისიამ 1918

მეტის წაკითხვა

ტექსტურ ინფორმაციასთან მუშაობის თავისებურებები ისტორიისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების გაკვეთილზე

I ნაწილი – ტექსტის სტრუქტურა და სწავლის საფეხურები სასწავლო პროცესის უმნიშვნელოვანესი ეტაპი ტექსტთან მუშაობაა. იგი უზრუნველყოფს ტექსტის ყველა დონის „წარმომავლობის”

მეტის წაკითხვა

რელიგიები საქართველოში

ქრისტიანობამდელი ქართული ღმერთები  საქართველოში „მამაო ჩვენომდე” არსებობდა ასეთი ლოცვა: „დიდო დედაო, ცაო მშვენიერო, მომცველო ყოველივესი, შემქმნელო და დამბადებელო, უსასრულო სამყაროში

მეტის წაკითხვა

პირველი მსოფლიო ომი. სკოლა – მასწავლებელი – მოსწავლე (ნაწილი I)

პირველ მსოფლო ომამდე გოგონები და ბიჭები ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმეტესად ცალ-ცალკე სწავლობდნენ. ომის ბოლო პერიოდში ეს პრინციპი შეიცვალა

მეტის წაკითხვა

პირველი მსოფლიო ომი და თავისუფლების შეზღუდვა

აშშ-ის კონსტიტუციის პირველი შესწორება პირველი მსოფლიო ომის დროს პირველ მსოფლიო ომში ანტანტის მხარეს ამერიკის შეერთებული შტატების ჩაბმამ მრავალი ამერიკელის პროტესტი

მეტის წაკითხვა

ევროპის საბჭოს პროექტი ისტორიკოსებისთვის

ევროპის საბჭოს პროექტი, ისტორიის გაზიარება – ევროპა საზღვრების გარეშე, მიმდინარეობდა 2010 წლიდან (ოსლო-ვენა-სტრასბურგი-ვენა). იგი 2014 წლის აპრილში დასრულდა ვენის უნივერსიტეტში.

მეტის წაკითხვა

ჩემი შავტუხა ბიჭები

თუ უცნაური ამბავი მოხდა და სადმე ჩვენს ქვეყანაში ნიგერიის საფეხბურთო ნაკრების გულშემატკივარს გადააწყდით, იქავ ახსენეთ ჩემი სახელი და მსწრაფლივ მანდ

მეტის წაკითხვა