ისტორიული ექსპერიმენტები

„ეს ოხერი ჩვენი ისტორია მარტო ომების და მეფეების ისტორიაა, უბრალო ხალხი კი არსადა სჩანსო”, – წერდა ილია ჭავჭავაძე. მაშ, ეს

მეტის წაკითხვა

გეოგრაფიული დეტერმინიზმის სათავეებთან

გეოგრაფიული დეტერმინიზმი გეოგრაფიული და სოციალური ტერმინია, რომელიც საზოგადოებისა და გეოგრაფიული გარემოს ურთიერთდამოკიდებულებას აღნიშნავს. გეოგრაფიული დეტერმინიზმის იდეა ორი ათას წელზე მეტს

მეტის წაკითხვა

რელიგიური ომების საუკუნე

დასავლეთ-აღმოსავლეთთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული სტერეოტიპული წარმოდგენები, არცთუ ისე შორს მდგომი რეალობისაგან. ადამიანთა უმრავლესობის ცნობიერებაში დასავლეთი ეს არის საათის მექანიზმივით ზუსტად

მეტის წაკითხვა

მეტი აკადემიურობა – “საქართველოს ისტორიის” ოთხტომეულის შესახებ

მრავალი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც აკადემიკოს გიორგი მელიქიშვილის ხელმძღვანელობით “საქართველოს ისტორიის” რვატომეული გამოიცა. მას შემდეგ წყაროთმცოდნეობითი ბაზა არქეიოლოგიური კვლევის

მეტის წაკითხვა

პაპირუსიდან ქაღალდამდე

დღევნდელობის მოთხოვნა – მოსწავლემ არა მხოლოდ ცოდნა შეიძინოს, არამედ მისი გამოყენება პრაქტიკაშიც შეძლოს, უპირველეს ყოვლისა, მოზარდის მიერ საკუთარი თავის შეცნობას

მეტის წაკითხვა

ათენისა და აქემენთა ირანის სახელმწიფო მმართველობები

სწავლების თანამედროვე მეთოდები საშუალებას იძლევა, ისტორიის გაკვეთილზე გამოვიყენოთ სხვადასხვაგვარი აქტივობა, რათა გავზარდოთ მოსწავლეთა ინტერესი შესასწავლი საკითხის მიმართ და სხვადასხვა კუთხით

მეტის წაკითხვა

ისტორია არის Magister vitae – ცხოვრების მასწავლებელი

          ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გურამ ყორანაშვილი, რომელიც mastsavlebeli.ge მკითხველს ისტორიის როლზე და ქართული ისტორიოგრაფიის პრობლემებზე

მეტის წაკითხვა

ფილმი აკაკი წერეთლის რაჭა-ლეჩხუმში მოგზაურობის შესახებ

დროის კანონზომიერებისა თუ ბედნიერი შემთხვევის წყალობით მოხდა ისე, რომ ისტორიამ შემოგვინახა ქართველი კლასიკოსის აკაკი წერეთლის ხმა და გამოსახულება. პირველ ქართულ

მეტის წაკითხვა

ახალი ცნობები თამარისა და დავითის საფლავების შესახებ

21-ე საუკუნეს თავისი ისტორიკოსები ჰყავს, რომლებიც ფაქტებსა და მოვლენებს ახლებურად გაიაზრებენ და ისტორიის კვლევაში ახალ ნაბიჯებს დგამენ. ახალგაზრდა მკვლევრის თემურ

მეტის წაკითხვა

შუა საუკუნეების ევროპული სკოლები

ევროპული შუა საუკუნეების დასაწყისად, ჩვეულებრივ, V საუკუნეს მიიჩნევენ. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ტენდენციებს, რომლებმაც შუა საუკუნეების ეპოქის ჩამოყალიბება განაპირობა, საფუძველი

მეტის წაკითხვა