კლასის მართვის სტრატეგიები

კლასის მართვის სტრატეგიები კლასის მართვა და დისციპლინის შენარჩუნება სწავლების თანმხლები უმნიშვნელოვანესი პროცესია.თანმხლები იმიტომ, რომ შეუძლებელია ჯერ კლასში წესრიგის დამყარება, შემდეგ

მეტის წაკითხვა