სწავლის მოტივაციის ხელშეწყობა უმცროსი სასკოლო ასაკის მოსწავლეებში

სკოლაში მისვლასთან ერთად ბავშვის ცხოვრების მთავარი შინაარსი სწავლა ხდება. ბავშვები სწავლაში წარმატებასა თუ მარცხს მძაფრად განიცდიან, უფროსების ბავშვისადმი დამოკიდებულებაც ხშირად

მეტის წაკითხვა

როგორ დავეხმაროთ პირველკლასელებს სკოლაში სწავლისთვის მნიშვნელოვანი უნარების განვითარებაში. კონკრეტული რეკომენდაციები და დავალებები, თანამშრომლობა

იმისთვის, რომბავშვისკოლაში თავს კომფორტულად გრძნობდეს,მნიშვნელოვანია, ის სკოლისთვის მზად იყოს სოციალურ-პიროვნული თვალსაზრისითაც.სოციალური სფეროს მომწიფება სასკოლო მზაობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრია. მეცნიერები სოციალური

მეტის წაკითხვა

კრიტიკული აზროვნების განვითარება დაწყებითი განათლების საფეხურზე

1940-50-იანი წლებიდან მკვლევარები და პედაგოგები აქტიურად მსჯელობენ განათლებაში კრიტიკული აზროვნების როლზე. საჭიროა, ვიცნობდეთ გარკვეულ განმარტებებს, შეხედულებებსა და კითხვებს, რათა კრიტიკული

მეტის წაკითხვა

როგორ დავეხმაროთ პირვეკლასელებს სკოლაში სწავლისთვის მნიშვნელოვანი უნარების განვითარებაში?

როგორ დავეხმაროთ პირვეკლასელებს სკოლაში სწავლისთვის მნიშვნელოვანი უნარების განვითარებაში? (კონკრეტული რეკომენდაციები და დავალებები – ნატიფი მოტორიკა, სივრცეში ორიენტაციის უნარი) სკოლაში სწავლების

მეტის წაკითხვა

წესების შემუშავება მოსწავლეთა თანამონაწილეობით

დაწყებით კლასებში ბავშვებს ხშირად ავიწყდებათ ან ეშლებათ გამაერთიანებელ და ჩამოთვლილ სიტყვებთან სასვენი ნიშნების სწორად დასმა. თუმცა ეს პრობლემა მაღალ კლასებშიც

მეტის წაკითხვა

საინფორმაციო-შემეცნებითი ტექსტის გაგება-გააზრების სწავლება დაწყებით საფეხურზე

დაწყებითი საფეხური მნიშვნელოვანი პერიოდია ბავშვის, როგორც მკითხველის ჩამოყალიბებაში. ეროვნული სასწავლო გეგმის გათვალისწინებით მშობლიური ენისა და ლიტერატურის სწავლება ეფუძნება მდიდარ ტექსტურ

მეტის წაკითხვა

სემიოტიკური ნიშანი

რა არის სემიოტიკა? ეს კითხვა მრავალჯერ დაისვა მეცნიერთა მიერ და პასუხი ერთია: სემიოტიკა არის მეცნიერება ნიშნისა და ნიშანთა სისტემების შესახებ.

მეტის წაკითხვა

სასწავლო პროცესის ძირითადი პრიორიტეტები დაწყებით კლასებში

>დაწყებითი სასკოლო პერიოდის როლი და მნიშვნელობა სასკოლო ცხოვრების შემდგომ ეტაპებზე წარმატებების მისაღწევად განუზომლად დიდია. საშუალო და უფროს სასკოლო ასაკში მოსწავლის

მეტის წაკითხვა

წერითი მეტყველების განვითარების გზებიდაწყებით კლასებში(წერითი სავარჯიშოების სპეციფიკა)

წინა წერილებში შეძლებისდაგვარად გავაანალიზეთ გზა, რომელიც პირველკლასელებში საფუძველს ამზადებს წერით მეტყველებაზე გადასასვლელად. ჩვენ მიერ შემოთავაზებული მიმართულებით მუშაობაში ზოგიერთ მასწავლებელს ბევრი

მეტის წაკითხვა

წერითი მეტყველების განვითარების გზები დაწყებით კლასებში (კვაზიწერა)

წინა წერილებში ვისაუბრეთ მეტყველების განვითარებაზე მუ­შაო­ბის სპეციფიკურ თავისებურებებზე წინასაანბანო პერიოდში. იმ ეტაპის უპირვე­ლესი ამოცანა იყო მეტყველების საკომუნიკაციო დანიშნულების წვდომა, კომუნიკაცი­ისათვის

მეტის წაკითხვა