გლობალური კლიმატცვლილება

გლობალური კლიმატცვლილება თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი უმძაფრესი გარემოსდაცვითი პრობლემაა, რომელიც, თავის მხრივ, დაკავშირებულია სოციალურ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ თუ ეკოლოგიურ პრობლემებთან. მას დიდი

მეტის წაკითხვა

დისკუსია გეოგრაფიის გაკვეთილზე – გეოგრაფიული დეტერმინიზმი თუ …

პედაგოგიური მეცნიერება და პრაქტიკა გვთავაზობს ისეთი სასწავლო მოდელების გამოყენებას, რომლებიც ხელს უწყობს პიროვნების ჩამოყალიბებასა და თვითგანვითარებას. ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი მეცნიერებებია,

მეტის წაკითხვა

ბუნებრივი კატასტროფები

ბუნების სტიქიურ მოვლენათა სპექტრი მეტად მრავალფეროვანია, თუმცა მათ გეოგრაფიულ გავრცელებაში განსაზღვრული კანონზომიერება შეინიშნება. კაცობრიობის განვითარების ისტორიულ პერიოდში არაერთი ეკოლოგიური კატასტროფა

მეტის წაკითხვა

ბედნიერების გეოგრაფია

თანაავტორები მე-9 კლასის მოსწავლეები – სალომე ბოჭორიშვილი და ქეთი ვარსიმაშვილი. რა არის ბედნიერება? როდის არიან ადამიანები ბედნიერები? რატომ? რომელ ქვეყანაშია

მეტის წაკითხვა

როგორი ამინდი იქნება ხვალ?

ამინდი ატმოსფეროს ქვედა ფენების მდგომარეობაა მოცემულ ადგილზე დროის შედარებით ხანმოკლე შუალედში. ამინდს მეტეოროლოგიურ ელემენტთა ერთობლიობა ქმნის. ამინდის ძირითადი მახასიათებლებია ტემპერატურა,

მეტის წაკითხვა

ტექნიკური კულტურების გეოგრაფია

დედამიწაზე სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დიდი ნაწილი ტექნიკურ ანუ სამრეწველო კულტურებს უკავია. მათ ის მცენარეები მიეკუთვნება, რომლებსაც ისე იყენებენ, როგორც სამრეწველო ნედლეულს.

მეტის წაკითხვა

ტრანსნაციონალური კომპანიები და გლობალიზაცია

ტრანსნაციონალური კომპანია იგივე კორპორაცია (ტნკ) ეკონომიკური პროფილის დიდი საერთაშორისო კომპანიაა, რომელიც კონტროლს უწევს მსოფლიო მეურნეობის ერთ ან რამდენიმე დარგს და

მეტის წაკითხვა

რა არის გეოგრაფია

რა არის გეოგრაფია? მავანისთვის მეცნიერებათა კომპლექსია, მავანისთვის – პროფესია, ჩემთვის კი – მთელი ცხოვრება. ეს პათეტიკა არ გეგონოთ, ეს ხედვაა,

მეტის წაკითხვა

ამოცანების ამოხსნა ცხრილებისა და დიაგრამების გამოყენებით

გეოგრაფიის სწავლებისას დიდი მნიშვნელობა აქვს სხვადასხვა სახის რესურსის გამოყენებას. მათ შორის, ძალიან დიდი როლს ასრულებს ცხრილები, მრავალფეროვანი დიაგრამები, ფოტოები და

მეტის წაკითხვა

ზაფხული ზამთარში

ამ ბოლო დროს, განსაკუთრებით კი ზამთარში, დიდი პოპულარობით სარგებლობს ეგვიპტის კურორტი შარმ ელ შეიხი. მეც უკვე ორი წელია ზამთრის არდადეგებს

მეტის წაკითხვა