ბუნებრივი კატასტროფები

ბუნების სტიქიურ მოვლენათა სპექტრი მეტად მრავალფეროვანია, თუმცა მათ გეოგრაფიულ გავრცელებაში განსაზღვრული კანონზომიერება შეინიშნება. კაცობრიობის განვითარების ისტორიულ პერიოდში არაერთი ეკოლოგიური კატასტროფა

მეტის წაკითხვა

ბედნიერების გეოგრაფია

თანაავტორები მე-9 კლასის მოსწავლეები – სალომე ბოჭორიშვილი და ქეთი ვარსიმაშვილი. რა არის ბედნიერება? როდის არიან ადამიანები ბედნიერები? რატომ? რომელ ქვეყანაშია

მეტის წაკითხვა

როგორი ამინდი იქნება ხვალ?

ამინდი ატმოსფეროს ქვედა ფენების მდგომარეობაა მოცემულ ადგილზე დროის შედარებით ხანმოკლე შუალედში. ამინდს მეტეოროლოგიურ ელემენტთა ერთობლიობა ქმნის. ამინდის ძირითადი მახასიათებლებია ტემპერატურა,

მეტის წაკითხვა

ტექნიკური კულტურების გეოგრაფია

დედამიწაზე სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დიდი ნაწილი ტექნიკურ ანუ სამრეწველო კულტურებს უკავია. მათ ის მცენარეები მიეკუთვნება, რომლებსაც ისე იყენებენ, როგორც სამრეწველო ნედლეულს.

მეტის წაკითხვა

ტრანსნაციონალური კომპანიები და გლობალიზაცია

ტრანსნაციონალური კომპანია იგივე კორპორაცია (ტნკ) ეკონომიკური პროფილის დიდი საერთაშორისო კომპანიაა, რომელიც კონტროლს უწევს მსოფლიო მეურნეობის ერთ ან რამდენიმე დარგს და

მეტის წაკითხვა

რა არის გეოგრაფია

რა არის გეოგრაფია? მავანისთვის მეცნიერებათა კომპლექსია, მავანისთვის – პროფესია, ჩემთვის კი – მთელი ცხოვრება. ეს პათეტიკა არ გეგონოთ, ეს ხედვაა,

მეტის წაკითხვა

ამოცანების ამოხსნა ცხრილებისა და დიაგრამების გამოყენებით

გეოგრაფიის სწავლებისას დიდი მნიშვნელობა აქვს სხვადასხვა სახის რესურსის გამოყენებას. მათ შორის, ძალიან დიდი როლს ასრულებს ცხრილები, მრავალფეროვანი დიაგრამები, ფოტოები და

მეტის წაკითხვა

ზაფხული ზამთარში

ამ ბოლო დროს, განსაკუთრებით კი ზამთარში, დიდი პოპულარობით სარგებლობს ეგვიპტის კურორტი შარმ ელ შეიხი. მეც უკვე ორი წელია ზამთრის არდადეგებს

მეტის წაკითხვა

თანამედროვე მონარქიული ქვეყნები

მონარქია (ბერძნ. μονάρχης: μόνος „მონოს” — ერთი, ერთადერთი; ἀρχων „არქონ” — მმართველი, ლიდერი) საზოგადოების განვითარების ისტორიაში ყველაზე ძველი სახელმწიფო მმართველობის

მეტის წაკითხვა

გეოგრაფიული ამოცანები მათემატიკური გამოთვლების გამოყენებით

მათემატიკურ გამოთვლებს გეოგრაფიაში ხშირად იყენებენ. მაგალითად, ამა თუ იმ დასახლებული პუნქტის მოსახლეობის რაოდენობისა და დემოგრაფიული მაჩვენებლების გამოსათვლელად, მასშტაბის საშუალებით მანძილის

მეტის წაკითხვა