შემეცნებითი ინტერესის გაღვივების ხერხები ბიოლოგიის გაკვეთილზე

საგაკვეთილო პროცესის წარმატებით განხორციელება მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული. ეს ფაქტორები გულისხმობს როგორც წინასაგაკვეთილო მომზადებას, ისე უშუალოდ პროცესსაც. გაკვეთილის ტიპიდან გამომდინარე, შესასწავლი

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა მეცნიერული კვლევის უნარ-ჩვევების განვითარება ბიოლოგიის სწავლებისას

მეორე ნაწილი გთავაზობთ კიდევ ერთ ექსპერიმენტს, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მეცნიერული უნარ-ჩვევების განვითარებას. ეს ექსპერიმენტი თითქმის პირველის იდენტურია, თუმცა, გამოყენებული

მეტის წაკითხვა

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ბიოლოგიის გაკვეთილზე

სასწავლო მეთოდიკაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია პრობლემაზე დაფუძნებულ სწავლებას, რომელიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა სააზროვნო უნარების განვითარებას, “აიძულებს” მათ, იფიქრონ და მოიძიონ

მეტის წაკითხვა

მეცნიერული კვლევის უნარების განვითარება ბიოლოგიის სწავლების პროცესში

მოგეხსენებათ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სწავლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა, განუვითაროს მოსწავლეებს მეცნიერული კვლევის უნარ-ჩვევები: დაკვირვება, აღწერა; კვლევის საგნისა და ეტაპების განსაზღვრა; კვლევის

მეტის წაკითხვა

პრეზენტაციის გამოყენება საგაკვეთილო პროცესში

ბიოლოგიის საგაკვეთილო პროცესის საინტერესოდ წარმართვისათვის პედაგოგს საშუალება აქვს გამოიყენოს მრავალფეროვანი აქტივობები,რომელიც საშუალებას იძლევა მოსწავლეებში აღძრას ცნობისმოყვარეობა და გაუღვივოს ინტერესი შესასწავლი

მეტის წაკითხვა

ექსპერიმენტის მნიშვნელობა ბიოლოგიის სწავლებაში

ცდა, ექსპერიმენტი სწავლების ერთ-ერთი რთული და შრომატევადი მეთოდია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, გამოვავლინოთ (შევისწავლოთ) ესა თუ ის მოვლენა და დავადგინოთ მიზეზშედეგობრივი

მეტის წაკითხვა

სამეცნიერო სტატია-რესურსი ბიოლოგიის სწავლებაში

ბიოლოგიის სწავლების პროცესი,მოსწავლეთა დაინტერესების და გონებრივი განვითარების ხელშეწყობისათვის ფართო შესაძლებლობებს იძლევა. საგნობრივი სტანდარტით გათვალისწინებული თემატიკის განხილვის დროს, ბიოლოგიის და მედიცინის

მეტის წაკითხვა

გაკვეთილის დაგეგმვა ბიოლოგიაში

თემის და, შესაბამისად, თითოეული გაკვეთილის სწორად დაგეგმვა სასწავლო მიზნის შესრულების მნიშვნელოვანი კომპონენტია – მიზნის განსაზღვრა აქტივობებისა და შეფასების სწორი ფორმების

მეტის წაკითხვა

რესურსი ბიოლოგიის სწავლებაში

ბიოლოგიის სწავლების პროცესი მოსწავლეთა დაინტერესებისა და გონებრივი განვითარების ხელშეწყობისთვის ფართო შესაძლებლობას იძლევა. საგნობრივი სტანდარტით გათვალისწინებული თემატიკის განხილვის დროს ბიოლოგიისა და

მეტის წაკითხვა

მეცნიერებმა კანის უჯრედების ნერვულ უჯრედებად ტრანსფორმირება შეძლეს

სტენფორდის (აშშ) უნივერსიტეტის მეცნიერებმა წარმატებული ექსპერიმენტის საშუალებით შეძლეს კუნთის უჯრედების ტრანსფორმირება ნერვული უჯრედების ასტროციტებად და ოლიგოდენდროციტებად. ექსპერიმენტი უნიკალურია, ვინაიდან ბიოლოგებმა

მეტის წაკითხვა