საგანმანათლებლო რესურსები
თქვენ იმყოფებით:  კედლის გაზეთი საგანმანათლებლო რესურსები
როგორ დავძლიოთ ტყუილი
27 იანვარი 2015
ტყუილის თქმა - ეს არის ქცევის ფორმა, რომლის დროსაც ხდება რეალობის განზრახ დამახინჯება სასურველი მიზნის მისაღწევად თუ უსიამოვნო შედეგის თავიდან ასაცილებლად. არსებობს განსხვავებული ფენომენიც - მითომანია, პათოლოგიური სწრაფვა ტყუილისა და რეალობის დამახ ...
ჯეიმს ბენკსის წიგნი „შესავალი მულტიკულტურულ განათლებაში“
23 იანვარი 2015
მსოფლიო მასშტაბით მზარდი იმიგრაციისა და გლობალიზაციის გამო მრავალფეროვნება და მისი აღიარება სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება მთელ მსოფლიოში. მრავალფე ...
პრაქტიკული პედაგოგიკა - შემაჯამებელი დავალების შედეგების ანალიზის პრაქტიკა
23 იანვარი 2015
ოცდამეერთე საუკუნეში მასწავლებელი ახალი გამოწვევების წინაშე დადგა. მაგრამ არის მთელი რიგი საქმიანობებისა, რომელიც ათეული წლების განმავლობაში არ კარგავს აქტუალობას. ერთ-ერთ ასეთად ითვლება შემაჯამებელი დავალებები. სტატია ...
როცა ბავშვი სმენის საშუალებით ვერ იღებს ინფორმაციას
22 იანვარი 2015
რა გაიფიქრეთ პირველად, როდესაც აღმოაჩინეთ, რომ თქვენს შვილს სმენის საშუალებით არ შეუძლია ინფორმაციის მიღება? რა იყო ის გრძნობა, რაც წამის მეასედებში დაგეუფლათ? რა მოიმოქმედეთ? ამ შეკითხვებზე რესპოდენტთა უმრავლესობა მპასუხობს, რომ პირველი ...
ჯგუფური მუშაობა და კომუნიკაციის განვითარების სავარჯიშოები სწავლების პირველ საფეხურზე
22 იანვარი 2015
განათლების ზოგად კომპეტენციებში მნიშვნელოვანია ჯგუფური მუშაობის უნარი. ადამიანს, რომელსაც შესწევს ჯგუფში მუშაობის უნარი, - როგორც რიგით წევრს, ასევე ლიდერსაც, - შეუძლია ამოცანების მკაფიოდ ფორმულირება, ჯგუფის წევრებთან შეთანხმება, მათი საქმიანობის კ ...
კითხვის საათი წიგნიერების განვითარებისთვის
20 იანვარი 2015
დაწყებით კლასებში დამრიგებლის საქმიანობით მისაღწევ ერთ-ერთ შედეგს წარმოადგენს წიგნიერების კომპეტენციის განვითარება. ამ მიზნით, I – IV კლასის დამრიგებლებმა კითხვის საათის ფორმატში უნდა გამოიყენონ სხვადასხვა მეთოდები: კითხვის ტექნიკის გაძლიერება, წაკ ...
მოსწავლე, როგორც მასწავლებლის ადამიანური რესურსი
20 იანვარი 2015
ანოტაცია ადამიანური რესურსები მასწავლებელს მუდმივად სჭირდება. ამ მხრივ ყველაზე ხელსაყრელი და საინტერესოა მოსწავლის როლი. მასწავლებ ...
გაკვეთილზე დაკვირვება
12 იანვარი 2015
...
თანამშრომლობითი სწავლების მეთოდები. სეგმენტური მეთოდი
08 იანვარი 2015
თანამშრომლობითი სწავლება წარმოადგენს სწავლების ყველაზე თანამედროვე ფორმას, რომელსაც მასწავლებლები სულ უფრო აქტიურად იყენებენ სასწავლო პროცესში. იგი მიმართულია პარტნიორული და ჯგუფური მუშაობისკენ, რომელიც მოითხოვს მონაწილეთა სინქრონულ და ასინქრონულ, ...
საუკეთესო მასწავლებელი
08 იანვარი 2015
უკანასკნელ ხანს, სასკოლო რეფორმის პარალელურად, მრავალი გამოკვლევა მიეძღვნა საკითხს, რა არის მთავარი იმისთვის, რომ კარგი მასწავლებელი გახდე. გამოიკვეთა რამდენიმე მახასიათებელი: განათლება, საგნის ღრმა ცოდნა, მოსწავლეთა მაღალი შედეგები, სხვა მასწავლებ ...
სწავლის მოტივაციის შიდა ფაქტორები
06 იანვარი 2015
რა ფაქტორები უწყობენ ხელს სწავლის მოტივაციის ამაღლებას? ვიდრე უშუალოდ დასმულ კითხვაზე გავცემდეთ პასუხს, მო ...
ვასწავლოთ აკადემიური წერა
06 იანვარი 2015
აკადემიური წერა ტრანსფერული უნარია, რომელიც განათლების ყველა საფეხურზე მნიშვნელოვანია აკადემიური მიღწევების უზრუნველსაყოფად, ხოლო შემდგომში _ პროფესიული და კარიერული განვითარებისთვის. აკადემიური წერის საჭიროებას ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც ვხვდებით ბანკ ...
წასაკითხი ტექსტების ტიპები
05 იანვარი 2015
თითოეულ მასწავლებელს სურს, რომ მისი გაკვეთილი იყოს მიმზიდველი, საინტერესო და დასამახსოვრებელი. ამიტომ მუდმივად ცდილობს მოძებნოს ყველაზე ეფექტური, მარტივი და ადვილად გამოსაყენებელი მეთოდები და სტ ...
კლასის მართვა
05 იანვარი 2015
მასწავლებლისა და მოსწავლის ჰარმონიული, კეთილგანწყობილი, პატივისცემით, ნდობითა და სიყვარულით გამსჭვალული ურთიერთობა სრულყოფილი სასწა ...
სემინარული მუშაობის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები
05 იანვარი 2015
აღიარებულია, რომ საკლასო ოთახი რთულ სამუშაო ადგილია (Jackson, 1968, Brophy, 2006; Doyle, 1986, 2006). მკვლევარები საუბრობენ საკლასო ოთახში მასწავლებლის მუშაობის სირთულის მიზეზებზე: ...
მულტიკულტურული განათლების ორიენტირები და ტექნოლოგია „OPEN SPACE“
30 დეკემბერი 2014
სწავლის მნიშვნელობაზე საუბრისას ძნელია უპირატესი ასპექტის გამოყოფა, მაგრამ შესაძლებელია მსჯელობა ადამიანის ფორმირებისთვის საჭირო მახასიათებლებზე. მათ შესახებ საზოგადოებაში უამრავი მოსაზრება არსებობს, რომელთაგან გამოკვეთილია ერთი, სახელდობრ, ის, რომ ...
მედიაწიგნიერება და საბუნებისმეტყველო თემების სწავლება
26 დეკემბერი 2014
ალბათ არცერთ ეპოქაში არ იყო იოლი მასწავლებლობა. ამ პროფესიის ხიბლი სწორედ სირთულეების და ახალი გამოწვევების გადალახვაშია. ამ მხრივ ოცდამეერთე საუკუნე განსაკუთრებულია. დღეს მასწავლებელს უწევს ასწავლოს მოსწავლეს, რომელიც ინფორმაციული ნაკადის ეპოქაში ცხოვრობს. ფაქტია სკოლა არის მოსწავლის განათლების ერ ...
სამუზეუმო განათლება და ინტერდისციპლინარული ინტეგრაცია
23 დეკემბერი 2014
კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი სამუზეუმო ფონდებშია დაცული. ამ საგანძურის გამოყენებასა და მიზანმიმართულ ჩართულობას სასწავლო პროცესში დიდი მნიშვნელობა აქვს საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმატებისთვის. „მუზე ...
მასწავლებელი - მშობელს
19 დეკემბერი 2014
ჩემი სკოლის დერეფნებში, ქართველ მწერალთა თუ საზოგადო მოღვაწეთა პორტრეტების გვერდით გამოკრული ფრთიანი გამონათქვამებიდან ერთი განსაკუთრებით დამამახსოვრდა: „რა ქნას სკოლამ, თუ გაზრდაში შვილს დედაც არ დაეხმარა". ეს ფრაზა თან მდევს დღესაც, როცა უკვ ...
ზეპირმეტყველების განსავითარებელი სავარჯიშოები
18 დეკემბერი 2014
ტელეგადაცემების ყურებისას ხშირად გაიგონებთ მაყურებლის საყვედურით სავსე სიტყვებს მოსაუბრის მიმართ: „ამისთანა ტელევიზიით როგორ გამოჰყავთ. აზრს ვერ ალაგებს". დანანებით ნათქვამიც მოგვისმენია, რატომ ვერ საუბრობენ ქართველი ბავშვები ისე ლაღად და გამა ...
სკოლის ინსპექტირების დამოუკიდებელი, საიმედო და მიუკერძოებებლი სისტემის უპირატესობა (ინგლისის გამოცდილება. მეორე ნაწილი)
17 დეკემბერი 2014
მაიკლ ბარბერი -ინსპექტირება დღეს და ხვალ ინგლისში XIX ს-იდან არსებობს მისი უდიდებულესობის მთავარი ინსპექტო ...
ბავშვის განვითარების თეორიები და მათი ზეგავლენა სასკოლო განათლებაზე
12 დეკემბერი 2014
XX საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე შეიქმნა და სკოლებში დაინერგა არაერთი თეორია ბავშვის განვითარების შესახებ. ეს პროცესი დღესაც გრძელდება. ასეთი თეორიებია, მაგალითად: გეზელის მომწიფების თეორია (1925), სკინერის ბიჰევიორისტული თეორია (1974), ფროიდის ფსიქ ...
დროის პერსპექტივა და მისი გავლენა ადამიანის ქცევაზე
12 დეკემბერი 2014
უკვე საუკუნეზე მეტია დროის ცნება ფსიქოლოგიური დისკურსის ნაწილია. ითვლება, რომ დროის აღქმა უზრუნველყოფს აზროვნების, ქცევის განვითარების ფუნდამენტს, ორგანიზაციას უკეთებს ცხოვრებისეულ გამოცდილებას და მომავლის მიზნებს. ადამიანის დროსთან ურთიერთქმედება მისი გამოცდილების მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. ფსიქ ...
სკოლის ინსპექტირების დამოუკიდებელი, საიმედო და მიუკერძოებელი სისტემის უპირატესობა (ინგლისის გამოცდილება - პირველი ნაწილი)
12 დეკემბერი 2014
მაიკლ ბარბერი ბოლო წლებში ინგლისში დაწყებითი განათლების სფეროში შესამჩნევი პროგრესია მიღწეული. რაც შეეხება საშუალო განათლებას, აქ არცთუ ისე სახარბიელო შედეგებია. შეინიშნება მოსწავლეთა მ ...
აუტიზმი - რა უნდა ვიცოდეთ ბავშვებმა და ჩვენ
09 დეკემბერი 2014
2014 წელს აუტიზმთან დაკავშირებული ორი გლობალური კვლევა დასრულდა. კვლევებმა დაადასტურეს, რომ აუტიზმის განვითარებაზე მ ...
მშობლებთან ურთიერთობა
08 დეკემბერი 2014
ყველა მასწავლებელს მჭიდრო კავშირი აქვს მშობელთან. ეს განპირობებულია იმით, რომ მათ შეუძლიათ გავლენა იქონიონ მოსწავლეთა აკადემიურ წარმატებაზე. ამას არაერთი ეროვნული თუ საერთაშორისო კვლევა ადასტურებს. ამ კვლევების მთავარი იდეა ასეთია: რაც უფ ...
მასწავლებლის მანიფესტი- პესტალოცის პროგრამა
08 დეკემბერი 2014
"პესტალოცის” პროგრამის შესახებ თუ არ გსმენიათ, მას მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ცენტრის ვებგვერდზე შეგიძლიათ გაეცნოთ. ალბათ უკვე მიხვდით, რომ პროგრამის მიზანი განათლების სფეროს სპეციალისტების პროფესიული ზრდის ხელშეწყობაა. თუ ...
თამაში, სწავლა და განვითარება
08 დეკემბერი 2014
"პიროვნების შესახებ გაცილებით მეტს გაიგებ მასთან ერთი საათით თამაშისას, ვიდრე ერთი წლით საუბრისას”. პლატონი ...
კონელის კითხვარი - უმცროსი ასაკის მოსწავლის მრავალმხრივი ინტელექტის გაზომვის ინსტრუმენტი
05 დეკემბერი 2014
მარინე ჯაფარიძე, ეკა გონცაძე 1970-იან წლებში ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორმა, ფსიქოლოგმა ჰოვარდ გარდნერ ...
ნარკომანია - დაავადება თუ დანაშაული?
04 დეკემბერი 2014
ეს თემა ყოველთვის მაშინებდა. ამ კითხვის პასუხიც: ეს არის ქრონიკული დაავადება, რომელიც გამოწვეულია ნარკოტიკული ნივთიერებების გამოყენებით. ნარკომანია გავრცელებულია 35 წლამდე ასაკის ქალაქის მცხოვრებ მამაკაცებში, თუმცა მომხმარებელი ქალთა რიცხვის ზრდაც ...
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132