საგანმანათლებლო რესურსები
თქვენ იმყოფებით:  კედლის გაზეთი საგანმანათლებლო რესურსები
მასწავლებლების შეფასება - საერთაშორისო გამოცდილება- (მესამე ნაწილი)
02 დეკემბერი 2014
როგორც სტატიის წინა ნაწილებში აღვნიშნავდით, მასწავლებლის საქმიანობის ექსპერტიზისადმი თანამედროვე მიდგომები პედაგოგის შეფასებას განიხილავს, ზოგადად, სკოლის განვითარების კონტექსტში. მკვიდრდება რა სკოლაში ასეთი სისტემა, ეს ხელს უწყობს არა თითოეული მას ...
ახალი რიტორიკის (ნეორიტორიკის) თეორიული საფუძვლები
28 ნოემბერი 2014
ლინგვისტურ და ლოგიკურ მიმდინარეობებს შორის, რომლებმაც ნიადაგი მოუმზადეს ნეორიტორიკას, შეიძლება გამოვყოთ ტრანსფორმაციული ლინგვისტიკა (ზ. ჰარისი) და იელმსლევის კონოტაციის თეორია, იაკობსონის შრომები და ბრიუსელის რიტორიკული სკოლა (პერელმანი), რომელმაც ...
ფილმების, როგორც სასწავლო რესურსის გამოყენება ისტორიის სწავლების პროცესში (მეოთხე ნაწილი)
28 ნოემბერი 2014
ფილმის რედაქტირება - მონტაჟი: ფილმის რედაქტირების და მონტაჟის სხვადასხვა ხერხი არსებობს. მოვიტანთ რამდენიმე მაგალითს: ...
გენდერული თანასწორობა - თემა კლასის საათისათვის
28 ნოემბერი 2014
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის 1999 წლის 54/134 რეზოლუციით, ყოველი წლის 25 ნოემბერს აღინიშნება ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღე. ...
კლასის მართვა
28 ნოემბერი 2014
მასწავლებლისა და მოსწავლის ჰარმონიული, კეთილგანწყობილი, პატივისცემით, ნდობითა და სიყვარულით გამსჭვალული ურთიერთობა სრულყოფილი სასწავლო პროცესის განმსაზღვრელია. საკლასო დისციპლინა უმნიშვნელოვანესია კარგი გაკვეთილის ჩასატარებლად. ამ კუთხით განხორციელ ...
ფილმების, როგორც სასწავლო რესურსის გამოყენება ისტორიის სწავლების პროცესში (მესამე ნაწილი)
26 ნოემბერი 2014
კინომატოგრაფიული და თეატრალური ელემენტები კინოში იმისათვის, რომ ფილმის შეფასებას ...
კლასში ხმამაღლა კითხვის უპირატესობები
25 ნოემბერი 2014
ჩვენ, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებს, ისევე, როგორც ყველას სხვას, გვაქვს ჩვენი ძლიერი და სუსტი პროფესიული მხარეები. ზოგიერთი ჩვენგანი ისეთი მჭევრმეტყველია, გაფაციცებული მოწაფეები მის ყველა სიტყვას ჰაერშივე იჭერენ; ზოგი მეტად გულისხმიერი ...
შიდასასკოლო შეფასების მექანიზმები (ნაწილი მეოთხე)
25 ნოემბერი 2014
სტატიის წინა ნაწილებში ვისაუბრეთ სასკოლო შეფასების არსზე, იმ მნიშნელოვან წინაპირობებზე, რაც შეფასებისა და მონიტორინგის სისტემის ჩამოყალიბებისას უნდა დავიცვათ; ასევე შეფასებასა და მონიტორინგს შორის განსხვავებაზე, მონიტორინგის მეთოდოლოგიაზე, შეფასები ...
სკოლებში პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების სისტემის უპირატესობა მეორე ნაწილი
25 ნოემბერი 2014
მაიკლ ბარბერი პასუხისმგებლობა და სისტემის ცვლილება როდესაც საუბარი განათლებაში პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების სისტემის ადგილს ეხება, თვალსაჩინოებისთვის უკეთესი იქნება ...
საკუთარი თავის გაზვიადებული აღქმა და მისი გამომწვევი მიზეზები
24 ნოემბერი 2014
რატომ იმატებს ნარცისიზმი ახალგაზრდა ამერიკელებს შორის პიტერ გრეი, ფსიქოლოგიის პროფესორი (ბოსტონ კოლეჯი, აშ ...
მასწავლებლების შეფასება -საერთაშორისო გამოცდილება (მეორე ნაწილი)
24 ნოემბერი 2014
წერილის ამ ნაწილში საუბარია მასწავლებლის შეფასების მსოფლიოში არსებულ ტრადიციულ ფორმებზე. როგორც წინა წერილში აღვნიშნეთ, ავტორიტეტული ექსპერტების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ მასწავლებლების შეფასების არსებული ხერხები არ აღმოჩნდა ეფექტიანი, რადგანაც ის ...
რამდენიმე რჩვეა ნებისყოფის აღზრდის შესახებ
24 ნოემბერი 2014
მკვლევარები ნებისყოფის მრავალ და ერთმანეთისგან განსხვავებულ გაგებას გვთავაზობენ. სწორედ ამ შეხედულებათა ნაირგვარობა განსაზღვრავს ამ უნარის აღზრდა-განვითარებისთვის მოწოდებულ გზებსაც. რაც ...
სკოლებში პასუხიმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების სისტემის უპირატესობა
18 ნოემბერი 2014
სერ მაიკლ ბარბერი ცნობილი ბრიტანელი განათლების სპეციალისტია. ის განათლების რეფორმის საკითხებში ბრიტანეთის პრემიერ–მინ ...
ალტერნატიული განათლების მიღების შესაძლებლობები ჩინეთში
17 ნოემბერი 2014
გაისად, როცა ხუთი წლის ხაო ჯი სკოლაში შევა, მკაცრი სასკოლო დისციპლინის დამორჩილება და ულევი დავალების შესრულება არ მოუწევს. მისი ჩინელი თანატოლებისაგან განსხვავებით, ხაოს სასკოლო დღეები ხელოვნებით, მუსიკითა და სწავლების შემოქმედებითი ...
სკოლებში პასუხიმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების სისტემის უპირატესობა
17 ნოემბერი 2014
სერ მაიკლ ბარბერი ცნობილი ბრიტანელი განათლების სპეციალისტია. ის განათლების რეფორმის საკითხებში ბრიტანეთის პრემიერ–მინისტრ ტონი ბლერის მრჩეველი იყო. იყო „McKinsey"-ში (http://en.wikipedia.org/wiki/McKinsey_%26_Company) ერთ-ერთი მმართველი. დღეს ...
მასწავლებლების შეფასება -საერთაშორისო გამოცდილება (პირველი ნაწილი)
17 ნოემბერი 2014
ნებისმიერი სისტემის, მათ შორის განათლების, წარმატებისა და განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი სისტემაში ჩართულის ადამიანების ანაზღაურების ინდივიდუალიზაციაა. ალბათ, ბევრ თქვენგანს ახსოვს, არც თუ შორეულ წარსულში ერთნაირ ხელფასს რომ იღებდნენ ისინი, ვინც მთელი დღის განმავლობაში სამს ...
სიტყვათა მარაგის შეძენაზე ორიენტირებული სწავლების სტრატეგიები და პრაქტიკა
14 ნოემბერი 2014
კითხვის სწავლების 5 კომპონენტიდან ერთ-ერთი ლექსიკური მარაგის შევსებაა. ცნობილია, რომ ნებისმიერი საგნის სწავლებისას დიდი მნიშვნელობა აქვს საგნისთვ ...
არჩევანის თეორია
14 ნოემბერი 2014
„არჩევანის თეორია" უილიამ გლასერის ნაშრომის სათაური და იმავდროულად ფსიქოლოგიაში დაახლოებით 50-წლიანი თეორიისა და პრაქტიკის შედეგია. არჩევანის თეორიის მიხედვით, ქცევა ჩვენი არსის განმსაზღვრელია და აბრაამ მასლოუსეული ცნობილი „მოთხოვნილებათა პირა ...
როდის და როგორ გამოვიყენოთ დასჯა
14 ნოემბერი 2014
რაც უნდა წარმატებით მუშაობდეს, მასწავლებელს საკლასო ოთახში ადრე თუ გვიან აუცილებლად მოუწევს დასჯის გამოყენება. პედაგოგებს ეს სავსებით ბუნებრივი ეჩვენებათ, რადგან, როდესაც თვითონ იყვნენ მოსწავლეები, მათაც სჯიდნენ. პოეტიც ხომ ამბობს: „ნუ გენაღვლების ...
სიტყვათა მარაგის შეძენაზე ორიენტირებული სწავლების სტრატეგიები და პრაქტიკა
14 ნოემბერი 2014
კითხვის სწავლების 5 კომპონენტიდან ერთ-ერთი ლექსიკური მარაგის შევსებაა. ცნობილია, რომ ნებისმიერი საგნის სწავლებისას დიდი მნიშვნელობა აქვს საგნისთვ ...
შეტრიალებული საკლასო ოთახი
13 ნოემბერი 2014
მოწინავე დასავლურ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაცია ჩვენი საგანმანათლებლო პოლიტიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა. ეს არის სივრცე, რომელიც ყოველთვის ღიაა საკმაოდ თამამი ექსპერიმენტებისათვის. ხდება სწავლების ახალი ინტერაქტ ...
კლასის მართვა დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელთათვის
13 ნოემბერი 2014
განათლების სფეროს პრიორიტეტულობა ქვეყანაში ქმნის მოცემულობას, როდესაც ქვეყნის ინსტიტუტები ინტენსიურად მუშაობენ ისეთ პროექტებზე, რომლებიც განათლების სისტემის განვითარებაზეა ორიენტირებული. ასეთი პროექტების ფინა ...
რატომ ვმუშაობთ
12 ნოემბერი 2014
ზიგმუნდ ფროიდი ამბობს, რომ ადამიანს ორი უმთავრესი ცხოვრებისეული მიზანი ამოძრავებს - მას უნდა უყვარდეს და ის უნდა მუშაობდეს. ალბათ, მართლაც ასეა, თუკი იმას გავითვალისწინებთ, რომ ერთნაირი თავგანწირვით ვეძებთ ნამდვილ სიყვარულს და სამუშაოს, რომელიც ჩვე ...
ბილინგვი მოზარდები: მამა ერთ ენაზე საუბრობს, დედა - მეორეზე, მასწავლებელი კი - მესამე ენაზე
12 ნოემბერი 2014
ბილინგვი – ის ბავშვები არიან, რომლებიც დაბადებიდან ან ადრეული ასაკიდან ორ ან მეტ სასაუბრო ენას ფლობენ. ამგვარი მოზარდები ხშირად შერეული ქორწინებისას ან ემიგრაციაში წასულ ოჯახებში გვხვდებიან. ასევე არსებობს ქვეყნები, სადაც ერთდროულად ორი ენაა გავრცე ...
პროექტებით სწავლება და პროექტების სახეობები
11 ნოემბერი 2014
პროექტი, როგორც მეთოდი განათლების სფეროში მე-20 საუკუნის დასაწყისში გახდა ...
ცოდნის ეკონომიკა
07 ნოემბერი 2014
ცოდნის ეკონომიკის არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე კონტექსტში. ...
პრაქტიკული პედაგოგიკა. სასწავლო მიზნებისა და შეფასების კრიტერიუმების ჩამოყალიბება ინტეგრირებული გაკვეთილისთვის
07 ნოემბერი 2014
ადრეულ ასაკში მოსწავლეებს უჭირთ აბსტრაქტული აზროვნება, ანალიზი, განზოგადება და კიდევ უფრო მეტად - ცალკეულ დისციპლინებში ნასწავლი კონცეფციების სინთეზი. რაც უფრო დაქუცმაცებულია სამყარო „საგნებად", მით უფრო უჭირს მოსწავლეს მისი აღქმა და შესწავლა. ...
გამომგონებლური პრობლემების გადაჭრის თეორია და სასწავლო პროცესი
06 ნოემბერი 2014
აზროვნება რთული და საინტერესო პროცესია. მის "გამართულად” მუშაობაზეა დამოკიდებული ადამიანის ცხოვრების უ ...
სითბო, რომელიც გონების კარს ხსნის
05 ნოემბერი 2014
ტემპლის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ახალ გამოკვლევაში მონაწილეობა 382-მა მოზარდმა მიიღო. მათ ჯერ კოგნიტურ მგრძნობელობასა და დეპრესიულ სიმპტომებთან დაკავშირებული ტესტები შეავსებინეს, შემდეგ კი 7-თვიანი შუალედით სამჯერ ჩაუტარეს იგივე სახის ტესტირება. ტეს ...
XXI საუკუნის განათლება: ადამიანის უფლებათა დაცვის პედაგოგიკა
04 ნოემბერი 2014
ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ შეთანხმებული დოკუმენტი პირველად 1948 წელს იქნა მიღებული გაერთიანებული ერების გენერალურ შეკრებაზე. ეს დოკუმენტია დეკლარაცია, რომელიც აერთიანებს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, მათ შორის - თავისუფლებისას, თანასწორობი ...
123456789101112131415161718192021222324252627282930