საგანმანათლებლო რესურსები
თქვენ იმყოფებით:  კედლის გაზეთი საგანმანათლებლო რესურსები
გამომგონებლური პრობლემების გადაჭრის თეორია და სასწავლო პროცესი
06 ნოემბერი 2014
აზროვნება რთული და საინტერესო პროცესია. მის "გამართულად” მუშაობაზეა დამოკიდებული ადამიანის ცხოვრების უ ...
სითბო, რომელიც გონების კარს ხსნის
05 ნოემბერი 2014
ტემპლის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ახალ გამოკვლევაში მონაწილეობა 382-მა მოზარდმა მიიღო. მათ ჯერ კოგნიტურ მგრძნობელობასა და დეპრესიულ სიმპტომებთან დაკავშირებული ტესტები შეავსებინეს, შემდეგ კი 7-თვიანი შუალედით სამჯერ ჩაუტარეს იგივე სახის ტესტირება. ტეს ...
XXI საუკუნის განათლება: ადამიანის უფლებათა დაცვის პედაგოგიკა
04 ნოემბერი 2014
ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ შეთანხმებული დოკუმენტი პირველად 1948 წელს იქნა მიღებული გაერთიანებული ერების გენერალურ შეკრებაზე. ეს დოკუმენტია დეკლარაცია, რომელიც აერთიანებს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, მათ შორის - თავისუფლებისას, თანასწორობი ...
გაკვეთილის ანალიზის სახეები
04 ნოემბერი 2014
მასწავლებლის პროფესიული კომპეტენცია იმით განისაზღვრება, რამდენად შეესაბამება მისი ცოდნა, უნარ-ჩვევები და განწყობა-დამოკიდებულებები მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტს. ამის მიხედვით ფასდება, წარმატებულია თუ წარუმატებელი პედაგოგის საქმიანობა. ...
საქმიანი თამაში როგორც მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების საშუალება
04 ნოემბერი 2014
თამაში ადამიანის საქმიანობის უძველესი ფორმაა, თანაც ისეთი, სადაც მას შეუძლია თავი გამოიჩინოს სხვადასხვა პოზიციაში - იყოს „უბრალოდ ის, ვინც არის" ან გახდეს „აქტიური პირი", „წამყვანი", „ორგანიზატორი", „საქმის ინიციატორი" და ა ...
ჯერომ ბრუნერი. აქტიური პრაქტიკული გამოცდილების როლი სწავლის პროცესში
03 ნოემბერი 2014
„ჩვენ ვიცნობთ ახალი თაობის განსწავლის სამ ძირითად ხერხს: ჩვევების ჩამოყალიბებას თამაშის პროცესში უმაღლეს პრიმატებთან, კონტექსტში სწავლებას აბორიგენებთან და უშუალო პრაქტიკისგან მოწყვეტილი აბსტრაქტული სწავლების მეთოდს სკოლებში. მიმაჩნია, რომ საოცრად ...
მოსწავლე სასწავლო პროცესის მრავალფუნქციური რესურსია
31 ოქტომბერი 2014
მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენციაზე ერთ-ერთმა მომხსენებელმა გამოსვლა იმით დაიწყო, რომ მადლობა გადაუხადა იმ მოსწავლეებს, რომელთაც პრობლემები ჰქონდათ სწავლაში. მან კონფერენციაზე წარმოდგენილი, დაპატენტებული მეთოდური ინოვაცია სწორედ ასეთი მოსწავლე ...
ბავშვობის გარემოცვა
30 ოქტომბერი 2014
მაშინ, როდესაც მოზარდებში მხოლოდ ფიზიკური ძალადობის კონტროლსა და პრევენციას ეთმობა ყურადღება, აგრესიის გამოვლინება სხვა ფორმებს იღებს. ამ დროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, მასწავლებლებს ახსოვდეთ, რომ ცუდი ბავშვები არ არსებობენ და რომ &qu ...
ვინ უნდა იზრუნოს მოსწავლეების კეთილდღეობაზე: მასწავლებლებმა თუ მშობლებმა?
30 ოქტომბერი 2014
არცთუ იშვიათად გვხვდებიან გარიყული ბავშვები, ვისაც მთელი კლასი უპირისპირდება. კლასელები ჰყვებიან, რომ ეს მოსწავლე მათ ცუდად მიმართავს, აგრესიულად ექცევა. ვის უნდა დაუჭიროს მხარი მასწავლებელმა: გარიყულ მოსწავლეს თუ კლასის დიდ ნაწილს? & ...
რამდენად ეხმარება ბავშვს სკოლის სახელმძღვანელო სამყაროს შემეცნებაში?
28 ოქტომბერი 2014
(მესამე ნაწილი - ლატვიის რესპუბლიკის გამოცდილება) ...
კონფლიქტი სკოლაში
27 ოქტომბერი 2014
სკოლა მთავარი, რთული და ძალზე სერიოზული რამაა ნებისმიერი მოზარდისთვის. პირველი მასწავლებლიდან და პირველი კლასიდანვე ბავშვის ცნობიერებაში არა მხოლოდ სასწავლო პროცესის, თანაკლასელებისა და მასწავლებლის მიმართ დამოკიდებულება ყალიბდება, არამედ აქვე ხდებ ...
დიმიტრი უზნაძის პედაგოგიური შეხედულებები
27 ოქტომბერი 2014
დიმიტრი უზნაძე მრავალმხრივი მიმართულების მეცნიერი გახლდათ: ფილოსოფოსი, ექსპერიმენტული პედაგოგიკის ფუძემდებელი საქართველოში, კულტუროლოგი, ხოლო მის მიერ დამუშავებული განწყობის თეორია ფსიქოლოგიის დარგში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მონაპოვრადაა მიჩნეული. რასა ...
ისევ სკოლის ორგანიზაციული კულტურის შესახებ
27 ოქტომბერი 2014
ორგანიზაციული კულტურა ორგანიზაციული რეფლექსიის საშუალებაა, ანუ ორგანიზაციული კულტურით ჩვენ შეგვიძლიაპასუხი გავცეთ კითხვა ...
პასი სალბერგი - ფინეთი საუკეთესო საგანმანათლებლო სისტემით
23 ოქტომბერი 2014
მილიონობით ამერიკელი მშობელი თავს იმტვრევს, როგორ მოიქცნენ შვილების ნიშნების გასაუმჯობესებლად, მასწავლებლებისა და სკოლებში სასწავლო პროცესის ხარისხის ასამაღლებლად. არადა, მათ შეუძლიათ, მაგალითი ფინეთისგან აიღონ, რომლის საგანმანათლებლო სისტემა მთელს ...
რამდენად ეხმარება ბავშვს სკოლის სახელმძღვანელო სამყაროს შემეცნებაში?
23 ოქტომბერი 2014
(მეორე ნაწილი - ლატვიის რესპუბლიკის გამოცდილება) ...
გაკვეთილის მარტოხელა რეჟისორები
20 ოქტომბერი 2014
მეცნიერები, პრაქტიკოსი მკვლევრები უამრავ ნაშრომს გვთავაზობენ გაკვეთილზე მოსწავლე-მასწავლებლის ურთიერთობის შესახებ. რა თქმა უნდა, მათი გაცნობა და მიღებული ცოდნა პედაგოგს უქმნის მზაობას ამ პროცესში შე ...
მშობლები - სასწავლო პროცესის სრულფასოვანი მონაწილეები
17 ოქტომბერი 2014
ჩემთვის დიდად საამაყოა, რომ უკვე ორი წელია ვთანამშრომლობ ჩვენს ძალზე პრეს ...
რამდენად ეხმარება ბავშვს სკოლის სახელმძღვანელო სამყაროს შემეცნებაში?
17 ოქტომბერი 2014
(პირველი ნაწილი - ლატვიის რესპუბლიკის გამოცდილება) ბოლო თხუთმეტი ...
შემაჯამებელი შეფასების ანალიზისთვის
17 ოქტომბერი 2014
შეფასება, რომელიც მოსწავლესა და შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის განუყოფელი და, შეიძლება ითქვას, ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია, საფუძველს ქმნის სასკოლო განათლების სისტემაში დადებითი ცვლილებებისთვის. მოსწავლეთა შედეგების/მიღწევების შესახე ...
რჩევები სიტყვის მარაგის გასამდიდრებლად
16 ოქტომბერი 2014
”უბადრუკი მეტყველება უბადრუკი აზროვნების ნიშანია” - ლევ ტოლსტოი. ბოლო პერიოდში ხშირად საუბრობენ, ...
მასწავლებლობა - დეპრესიის მაღალი რისკის მქონე პროფესია
16 ოქტომბერი 2014
იმ პროფესიათა ჩამონათვალში, რომლებიც დეპრესიის მაღალი რისკის მატერებელია, მასწავლებელს „საპატიო" პოზიცია უკავია. ეს არც არის გასაკვირი, რადგან ჩვენი პროფესიის წარმომადგენლებს პირდაპირი და უშუალო ურთიერთობა უწევთ ჩამოყალიბებ ...
სწავლისთვის წახალისების მეთოდები
15 ოქტომბერი 2014
ბავშვებს ხშირად ეზარებათ სწავლა, რაც მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის დაუძლეველი პრობლემაა. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ არსებობს მიდგომები, რომელთა მეშვეობითაც ბავშვს შეიძლება მეცადინეობის სურვილი და მოტივაცია გაუჩინოთ. ...
განმავითარებელი შეფასების საშუალებები
15 ოქტომბერი 2014
განმავითარებელი შეფასება ხელს უწყობს მოსწავლეთა მოტივირებას, აწოდებს მოსწავლეებს ინფორმაციას, თუ როგორ არის შესაძლებ ...
რა უნდა გაითვალისწინოს მასწავლებელმა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის დროს
13 ოქტომბერი 2014
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენისას მასწავლებელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ სპეციალური სასწავლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეებისთვის ინდივიდუალური სასწავლო მიზნების იდენტიფიცირება ხდება. ეს მიზნები განსხვავებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნები ...
შეფასების მიზნები
10 ოქტომბერი 2014
...
სიტყვის მარილი
10 ოქტომბერი 2014
ამას წინათ ერთმა მოსწავლემ მკითხა: - მასწავლებელო, თქვენსავით საუბარს რომ ვისწავლი, მეც შევძლებ მასწავლებელი გავხდე? ეს ამბავი, ერთი შეხედვით უღიმღამო, ჩაწყვეტილი ხმის გამო, ჩურჩულით ჩატარებულ გაკვეთილზე მოხდა. არადა, ხმა ხომ მასწავლებლის მთავარი ს ...
ასერტულობის კონცეფცია საგანმანათლებლო სისტემაში (ნაწილი III)
09 ოქტომბერი 2014
მარინე ჯაფარიძე, ლიკა ჭყონია როგორც წინა სტატიაში დაგპირდით, გაგაცნობთ იმ საპილოტე კვლევის შედეგებს, რომელიც ეძღვნება მასწავლებელთა ასერტული ქცევისა და ემოციური გადაწვის საკითხს, კერძოდ, რამდენად ახასიათებთ მასწავლებლებ ...
პრაქტიკული პედაგოგიკა - ფოკუსირებული დაკვირვების პრაქტიკა
08 ოქტომბერი 2014
განათლების სპეციალისტები აღიარებენ და კვლევებიც ადასტურებს, რომ მასწავლებელთა პროფესიული განვი ...
სწავლების მითი: რატომ არასოდეს ვეტყვი ჩემს ბიჭს, რომ ჭკვიანია
08 ოქტომბერი 2014
ჩემმა 5 წლის ვაჟმა ახლახან დაიწყო კითხვა. ყოველ საღამოს მის საწოლზე ვწვებით და პატარა წიგნს მიკითხავს. ადრე თუ გვიან ისეთი სიტყვა შეხვდება, რომლის წაკითხვაც უჭრს. გუშინ საღამოს ეს სიტყვა იყო „მადლიერებით". ერთწუთი ...
კითხვის უნარის გასაუმჯობესებელი სავარჯიშოები. წაკითხულის გააზრება (ნაწილი II)
06 ოქტომბერი 2014
როგორც სტატიის პირველ ნაწილში აღვნიშნე, კითხვის უნარი მოიცავს ორ კომპონენტს: კითხვის ტექნიკურსა და აზრობრივ მხარეს. კითხვის ტექნიკურ მხარეში შედის კითხვის უნარი, კითხვის ტემპი (სისწრაფე), კითხვის გამართულობა, აზრობრივი მხარე კი გამომსახველობისა და ...
123456789101112131415161718192021222324252627282930