საგანმანათლებლო რესურსები
თქვენ იმყოფებით:  კედლის გაზეთი საგანმანათლებლო რესურსები
ჩემი პედაგოგიური მწარმსი - სკოლა და სოციალური პროგრესი
06 ოქტომბერი 2014
მე მჯერა, რომ განათლება სოცი ...
შიდასასკოლო შეფასების მექანიზმები (ნაწილი III)
03 ოქტომბერი 2014
სტატიის მეორე ნაწილში განვიხილეთ შეფასებისა და მონიტორინგის& ...
კლასში ბავშვის სტატუსზე მოქმედი ფაქტორები და სოციალური კომპეტენციის მნიშვნელობა უმცროს სასკოლო ასაკში
03 ოქტომბერი 2014
სკოლაში შესვლისთანავე პატარა მოსწავლისთვის მნიშვნელოვანი ხდება თანატოლებთან ურთიერთობა. დადგენილია, რომ სოციალური კომპეტენტურობით გამორჩეული ბავშვები უფრო იოლად ეგუებიან სასკოლო გარემოს და აკადემიური მოსწრებაც ხშირად უკეთესი აქვთ. ოჯახიდან ან ბაღის ...
ასერტულობის კონცეფცია საგანმანათლებლო სისტემაში (ნაწილი III)
02 ოქტომბერი 2014
მარინე ჯაფარიძე, ლიკა ჭყონია როგორც წინა სტატიაში დაგპირდით, გაგაცნობთ იმ საპილოტე კვლევის შედეგებს, რომელ ...
კითხვის უნარის გასაუმჯობესებელი სავარჯიშოები (ნაწილი I)
02 ოქტომბერი 2014
კითხვის უნარი მოიცავს ორ კომპონენტს: კითხვის ტექნიკურ მხარეს და კითხვის აზრობრივ მხარეს. კითხვის ტექნიკური მხარე გულის ...
ჩემი პედაგოგიური მწარმსი ნაწილი მეოთხე. მეთოდის ბუნება
30 სექტემბერი 2014
მე მჯერა, რომ საბოლოო ჯამში, მეთოდური საკითხი ბავშვის ინტერესებისა და შესაძლებლობების განვითარების საკითხამდე დაიყვანება. მასალასთან მოპყრობის და მისი წარმოდგენის წესი თავად ბავშვის ბუნების ნაწილია. სწორედ ამიტომ, მე მჯერა, რომ წინამდებარე დებულებები უდიდესი მნიშვნელობის და იმ სულისკვეთების მატარებე ...
მოსწავლე სასწავლო პროცესის მრავალფუნქციური რესურსია
30 სექტემბერი 2014
მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენციაზე ერთ-ერთმა მომხსენებელმა გამოსვლა იმით დაიწყო, რომ მადლობა გადაუხადა იმ მოსწავლეებს, რომელთაც პრობლემები ჰქონდათ სწავლაში. მან კონფერენციაზე წარმოდგენილი, დაპატენტებული მეთოდური ინოვაცია სწორედ ასეთი მოსწავლე ...
როგორ ვაქციოთ ლიტერატურის კითხვა სახალისო პროცესად
29 სექტემბერი 2014
წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ხართ მოსწავლე; ერთმა მასწავლებელმა ...
კერძო დამატებითი სწავლება: მისი მოდელებისა და შედეგების შედარებითი ანალიზი
26 სექტემბერი 2014
რეპეტიტორობა დიდხანს იყო დამახასიათებელი აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებისთვის ...
ასერტული ქცევის კონცეფცია საგანმანათლებლო სისტემაში (ნაწილი II)
26 სექტემბერი 2014
როგორც წინა სტატიაში აღვნიშნეთ, ასერტული ქცევის განხორციელებისას ადამიანი იცავს საკუთარ მოსაზრებებს, გამოთქვამს აზრებს და გრძნობებს პირდაპირ, ღიად, ამავე დროს პატივს სცემს სხვების შეხედულებებს. ასერტული ადამიანი მოქმედებს ზედმეტი მღელვარებისა და და ...
თანატოლთა ზეწოლისგან თავისუფალი სასკოლო გარემო
25 სექტემბერი 2014
ჯანსაღი და უსაფრთხო სასკოლო გარემო მნიშვნელოვანია როგორც სკოლის მოსწავლეებისთვის, ისე მშობლებისთვის, სკოლის ადმინისტრაციისა და მასწავლებლებისთვის. თანატოლთა ზეწოლა, ცხადია, საფრთხეს უქმნის ჯანსაღ და უსაფრთხო სასკოლო გარემოს და უარყოფით გავლენას ახდ ...
ჩემი პედაგოგიური მრწამსი - რა არის სკოლა. განათლების შინაარსი
24 სექტემბერი 2014
მუხლი ...
როგორ დავეხმაროთ ბავშვებს ახალი უნარ-ჩვევების შეძენაში
23 სექტემბერი 2014
ცურვა არ ვიცი. ამიტომ, ზღვაზე, უმეტესწილად, ვწევარ ცხელ ქვებზე, მზეს ვეფიცხები, თვალები დახუჭული მაქვს და ვუსმენ ზღვას, საკუთარ თავს და გარშემომყოფ ადამიანებს. ძალიან ხშირად ჩემამდე აღწევს გაბრაზებული ხმა: „შვილო, ჩამოდი ზღვაში, ნაპირზე ჯ ...
ინტერკულტურული განათლება სწორხაზოვანი აზროვნების საპირწონედ
22 სექტემბერი 2014
მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის ახალ, ოთხდონიან ვერსიაში კულტურული მრავალფეროვნების გათვალისწინება და უსაფრთხო გარემოს შექმნა სხვადასხვა კულტურის მოსწავლეებისათვის ყველა საფეხურის მასწავლებელს მოეთხოვება. ...
სიმარტივე ინტერნეტდამოკიდებულების წინააღმდეგ
22 სექტემბერი 2014
კომპანია eBay-ის ტექნიკურმა დირექტორმა საკუთარი შვილები სკოლაში კომპიუტერების გარეშე გაისტუმრა. მის მაგალითს სხვა თან ...
ჩემი პედაგოგიური მრწამსი - რა არის განათლება
19 სექტემბერი 2014
მუხლი პირველი. მე მჯერა, რომ ნებისმიერი სახის განათლება სათავეს ადამიანთა მოდგმის საზოგადოებრივ ცნობიერებაში ინდივიდის ჩართულობიდან იღებს. ეს პროცესი, გაუც ...
ასერტული ქცევის კონცეფცია საგანმანათლებლო სისტემაში (ნაწილი I)
19 სექტემბერი 2014
ასერტულობა საკუთარი აზრის მართებულობის მტკიცებას, საკუთარი უფლებების დაცვას გულისხმობს. ასერტული უნარებით აღჭურვილი ადამიანი პატივს სცემს საკუთარ თავს და გარშემომყოფებს. ეს არის უნარი იყო თავდაჯერებული და თავაზიანი, პასუხისმგებელი ქცევაზე ...
მასწავლებლის პროფესიული განვითარების გზამკვლევი
19 სექტემბერი 2014
მასწავლებელი სასკოლო ცხოვრების მთავარი ფიგურაა,ამიტომ ის სათანადოდუნდა იყოსშეფასებული და დაფასებული. სწავლებისადმი ახალი ტექნოლოგიური მიდგომები შეფასების ახალ ტიპებს მოითხოვს. მას უნდა ჰქონდეს ანალიტიკური ხასიათი, გამოავლინოს პედაგოგის როგორც წარმატებული, ასევე გასაუმჯობესებელი მხარეები ...
აქტივობა „სასაცილო კაცუნები“
18 სექტემბერი 2014
ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების თანახმად, სკოლამ უნდა განუვითაროს მოსწავლეებს ურთიერთპატივისცემის, ურთიერთგაგებისა და ურთიერთშემეცნების ჩვევები, გამოუმუშაოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და პიროვნების პატივისცემის უნარი, რომელსაც ისი ...
აქტივობა „სასაცილო კაცუნები“
18 სექტემბერი 2014
ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების თანახმად, სკოლამ უნდა განუვითაროს მოსწავლეებს ურთიერთპატივისცემის, ურთიერთგაგებისა და ურთიერთშემეცნების ჩვევები, გამოუმუშაოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და პიროვნების პატივისცემის უნარი, რომელსაც ისინი გამოიყენებენ საკუთარი და სხვისი თვითმყოფადობის შესანარჩუნებლად. ...
დინამიკური და ფუნქციური ცოდნის მიღებაზე ორიენტირებული გაკვეთილები
17 სექტემბერი 2014
თანამედროვე გლობალიზაციის პირობებში ადამიანი მუდმივად ეჯახება უამრავ სხვადასხვა მოსაზრებას, განსხვავებული კულტურის, რელიგიის, ეროვნების, სოციალურ-პროფესიული ჯგუფების ადამიანთა შეხედულებებს და იძულებულია კომპრომისული გადაწყვეტილებები მიიღო ...
ჩვენი ბავშვობის უკურნებელი ჭრილობები
16 სექტემბერი 2014
ჩვენი შვილების სასკოლო განათლება 12 წელი გრძელდება. თუ დავაჯამებთ მხოლოდ გაკვეთილებზე გატარებულ დროს, გამოვა, რომ ცხოვრების 7 წელს ბავშვები სკოლაში ატარებენ. მხოლოდ ესეც კი მოწმობს, რა მნიშვნელოვანი როლი აკისრია სკოლას მათ პიროვნულ ჩამოყალიბებაში. ...
საუკეთესო განათლების მიღების გზები-ფინეთი, სამხრეთ კორეა
15 სექტემბერი 2014
ჯერ კიდევ ორმოცდაათი წლის წინ სამხრეთ კორეასა და ფინეთს საშინელი საგანმანათლებლო სისტემა ჰქონდათ. მაშინ ფინეთი ეკონომიური კრიზისის საფრთხის წინაშე იდგა. სამხრეთ კორეა კი სამოქალაქო ომის გამო, მიწასთ ...
სტერეოტიპული აზროვნების წინააღმდეგ
12 სექტემბერი 2014
პოზიტიური სწავლება ბავშვს შფოთვის დამარცხებაში, თვითრწმენის გამყარებაში, წარმატების მიღწევაში ეხმარება. ავსტრალიის ერთ-ერთ სკოლაში შემუშავებულია ერთიანი პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლეებს „ბედნიერების გაკვეთილები" უტარდებათ. გილ ...
პრაქტიკული კვლევა მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და სწავლა-სწავლების ხარისხის ამაღლებისათვის
12 სექტემბერი 2014
" პრაქტიკული კვლევა არის ერთ-ერთი საუკეთესო გზა იმისთვის, რომ გავიგოთ, რა ხდება ჩვენს სკოლაში, და როგორ ვაქციოთ ის უკ ...
მასწავლებელის პროფესიის მომავალი მასწავლებელს არ ექნება არასტაბილურობის და უსამართლობის განცდა
12 სექტემბერი 2014
ჟურნალ „მასწავლებლის" და ინტერნეტგაზეთ „mastsavlebeli.ge"-ს კითხვებს, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოდგილე, ირინა აბულაძე პასუხობს ...
ჯადოსნური სამყაროს საწყისები
08 სექტემბერი 2014
„ყველაზე ამაღელვებელი ფრაზა, რომელიც მეცნიერებაში ახალი აღმოჩენების მაუწყებელია, „ევრიკა!" კი არ არის, არამედ „რა თავშესაქცევი რამაა! < ...
ცოდნის სისტემატიზაციის, გამეორებისა და განზოგადების ფორმების გამოყენება სასწავლო პროცესში
05 სექტემბერი 2014
გაკვეთილი - ეს რთული საგანმანათლებლო სისტემაა, რომელიც მიმართულია მოსწავლეთა ცოდნის, უნარისა და ღირებულებების ფორმირებისკენ, გონებრივი განვითარებისკენ, პიროვნული ჩამოყალიბებისკენ. ამავე დროს იგი სწავლების დინამიკური და ვარიანტული ფორმაა, რომელშიც აისახება ორი ურთიერთსაპირისპირო ელემენტი - ნორმატიული ...
კარლ როჯერსი-კითხვები, რომლებსაც დავუსვამდი საკუთარ თავს, მასწავლებელი რომ ვიყო
05 სექტემბერი 2014
უკანასკნელი ორმოცდაათი წლის განმავლობაში კარლ როჯერსის იდეები კოლოსალურ გავლენას ახდენდნენ თანამედროვე განათლების მეთოდებსა და პრაქტიკაზე.. მან შექმნა სწავლების საკუთარი კონცეფცია-პიროვნებზე ცენტრირებული ალტერნატიული პედაგოგიკა. იგი გამოდის ტრადიციული პედაგოგიკის ზოგიერთი მიდგომის წინააღმდეგ და ყურა ...
პედაგოგიური ამოცანები გადაჭრის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები
05 სექტემბერი 2014
მასწავლებლის პროფესიული ოსტატობა განისაზღვრება იმით, თუ რამდენად წარმატებულად შეუძლია მას გადაჭრას მის წინაშე წამოჭრილი პრობლემები, ანუ პედაგოგიური ამოცანები. ...
1234567891011121314151617181920212223242526272829